Welkom bij Hemingway

Creating tomorrow’s governance

 

Welkom bij Hemingway

Hemingway richt zich op (potentiële) commissarissen en toezichthouders met een open mind die bereid zijn permanent actueel te blijven. Daar is onze dienstverlening op ingericht met drie kernactiviteiten -opleidingensearch en board evaluaties- die wij telkens weer vernieuwen aan de hand van de actualiteit en nieuwe inzichten.

Zo werken wij bij onze opleidingen, search en board evaluaties met PACT; een innovatief en beproefd instrument om zicht te krijgen op de kernkwaliteiten van uzelf en van het team. Dat bevordert het optimaal functioneren van de Raad. Maar ook onze programmering laat zien dat wij telkens nieuwe ontwikkelingen agenderen.
Met het wekelijks GoedeMorgenCommissaris op woensdagochtend 8.15 tot 8.57 uur spelen wij in op de actualiteit. 

Wat ons onderscheidt

Wij richten ons voor 100% op toezichthouders. Omdat zij andere dingen moeten kunnen en weten dan bestuurders. Onze insteek is daarbij dat het niet alleen gaat om overdragen van kennis, maar ook om het leren over de praktijk in dialoog met vakinhoudelijke deskundigen en ervaringsdeskundigen: de topcommissarissen die aan ons verbonden zijn.

Permanent Actueel abonnementen

 

Non-executive Search

Hemingway Professional Governance werft ervaren én nieuwe toezichthouders om te komen tot een diverse, stevige en ter zake kundige raad. In de loop der jaren - mede door onze commissarisopleidingen - heeft Hemingway op basis van het by invitation only principe misschien wel het meest hoogwaardige non-executive bestand van Nederland opgebouwd. Bij de werving van commissarissen hebben wij niet alleen zicht op wat zij kunnen, maar ook op wie zij zijn en welke rol zij innemen binnen de Raad.

Lees meer

Commissarisprogramma's

Er is veel gaande op het gebied van opleiding voor commissarissen en toezichthouders. Er is ook veel aanbod. Daarom is het van belang dat u zich goed orienteert op wat u zoekt. De programma's van Hemingway onderscheiden zich door kleinschaligheid, een actieve dialoog, een mix van kennis, ervaring en peer group learning. Onze stijl is verkennend ondeugend. We benoemen de thema's die er zijn, ook als  die wat ongemakkelijk zijn. Uitgangspunt is dat elke deelnemer begrijpt waarom hij of zij aan tafel zit met de overige deelnemers. Maar het werkt ook andersom. Grote diversiteit in achtergrond, maar homogeniteit in professioneel niveau en nooit meer dan 15 deelnemers maakt elke sessie zeer interactief. Dat is de meerwaarde van onze commissarisopleidingen en de reden dat top kennis- en ervaringspartners zich aan onze opleidingen verbinden. Dit concept is ook de reden dat deelname aan onze opleidingen op aanbeveling zijn.

Lees meer

Board Evaluatie

Door de inzichten, die wij tijdens onze commissaris-educatieprogramma's, de Forum Series Governance op innovatie en onze Non Executive search opdrachten opdoen, zijn wij in staat om op hoog niveau en met alle praktijk actualiteit board evaluaties uit te voeren. Wij zijn goed aangesloten op de inhoud met een gezond gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ruime ervaring in de profit sector, met beursgenoteerde organisaties, ZBO's, onderwijs- en zorginstellingen, culturele instellingen en woningcorporaties; we vullen het graag met u in. Juist door deze brede ervaring betrekken wij inzichten uit andere sectoren (kruisbestuiving). 

Lees meer

E-learning voor Commissarissen en Toezichthouders

De eisen die gesteld worden aan toezichthouders worden steeds hoger, de hoeveelheid aan informatie en aanbieders daarvan worden steeds groter. E-learning voor toezichthouders en commissarissen brengt de meest actuele en relevante kennis van verschillende kennispartners 24/7 beschikbaar binnen handbereik op het MyHemingway platform

Lees meer

Hemingway

creating tomorrow's governance