Voor Commissarissen en Toezichthouders

Creating tomorrow’s governance

Full service organisatie voor Commissarissen en Toezichthouders

Wij werken vanuit de overtuiging dat maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zich snel opvolgen en dat aan toezichthouders telkens hogere eisen gesteld worden. Hemingway draagt bij aan het Permanent Actueel zijn en blijven van commissarissen en toezichthouders. Dat doen wij door het bieden van:

  • Non-executive Programma's 
  • Forums Series Governance of Innovation
  • E-learning
  • Non-executive Search
  • Board evaluaties

Actueel

(Non) Executive business trip to China (Download Brochure)

Programma Non Executive Leadership: De commissaris van nu (Download Brochure) 

Programma Medezeggenschap (Download Brochure)

Marie-Leontine de Graaf sluit zich aan als partner Non-Executive search

International Capital Conference Award 2018-2019 voor Hemingway

  

Hoogwaardig opgeleid professioneel non executive bestand 

Deelname in het non-executive search bestand of aan de programma’s bij ons is by invitation only, waardoor er in de loop der jaren misschien wel het meest verrassende en hoogwaardige non-executive bestand in Nederland is opgebouwd. Wij weten wie onze relaties zijn, omdat de meesten van hen deel hebben genomen aan onze programma's. Speciaal voor professionals die de digitale snelweg kennen, hebben wij specifieke commissarisprogramma's ontwikkeld. Deze doelgroepen zijn ondervertegenwoordigd in toezichthoudende gremia en behoeven extra begeleiding richting het commissariaat.

Commissarissen en Toezichthouders

Hemingway richt zich op commissarissen en toezichthouders met een open mind die bereid zijn een beetje uit hun comfortzone te komen om zo zelf nieuwe inzichten te ontdekken en aan anderen over te brengen. De focus ligt voor 100% op non-executive om vermenging tussen executive en non-executive belangen te voorkomen. Vanuit governance een zuivere benadering. Maar ook omdat non-executive een andere benadering vraagt.

(Non) executive China Programme

We are thrilled to announce that we have joined forces with Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB), one of the leading business schools in China. By participating in this program we intend to encourage our more global oriented relations to visit China to get a better grasp of what is really going on and how to redefine your China strategy, including governance issues.

Lees meer

Verdieping Forums

De Forum Series bestaat uit vrijdagmiddag bijeenkomsten, waarin bestuurders van gevestigde ondernemingen in dialoog gaan met intern toezichthouders en innovatieve nieuwkomers. Ieder Forum biedt inzicht, kennis en competenties op het gebied van innovatie, geeft zicht op de impact van technologieën en wat dit betekent voor de rol als toezichthouder. De Forum Series Governance of Innovation bestaat uit 2 typen Forums: ‘Insights in Innovation Forums’, die de commissaris in staat stellen strategische innovatiethema’s te identificeren, te beoordelen en te prioriteren;  ‘Verdieping Forums’, die de commissaris in staat stellen met vertrouwen een robuuste innovatie dialoog aan te gaan met collega’s uit de RvC en de RvB over strategische innovatiethema’s binnen de sector en de impact op de organisatie.

Lees meer

Board Refreshment

Board Refreshment bemiddelt en begeleidt jonge leden in adviesraden en toezicht. Op die manier willen we bijdragen aan 'future readiness' in toezicht. 

Lees meer

Non Executive Leadership Programma Integriteit & Ethiek

Een Post Academisch Programma voor Commissarissen en Toezichthouders die het belang én de complexiteit van hun professie erkennen; die zich realiseren dat zij als individu een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces van meervoudige waardenafweging in de boardroom; die zich willen verdiepen in relevante academische kennis én praktijkvoorbeelden en deze willen vertalen naar de eigen toezichtspraktijk en het handelingsrepertoire.

Lees meer

Board Evaluatie

Door de inzichten, die wij tijdens onze commissaris-educatieprogramma's, de Forum Series Governance op innovatie en onze Non Executive search opdrachten opdoen, zijn wij in staat om op hoog niveau en met alle praktijk actualiteit board evaluaties uit te voeren. Wij zijn goed aangesloten op de inhoud met een gezond gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ruime ervaring in de profit sector, met beursgenoteerde organisaties, ZBO's, onderwijs- en zorginstellingen, culturele instellingen en woningcorporaties; we vullen het graag met u in. Juist door deze brede ervaring betrekken wij inzichten uit andere sectoren (kruisbestuiving). 

Lees meer

Strategic Board Assessment

Het Strategic Board Assessment (SBA) instrument stelt de Raad in staat om de capaciteiten van het leiderschapsteam direct te vergelijken met de complexiteit van de strategie. Leiderschap bekeken door de lens van strategie. Dit leidt tot scherp inzicht in welke mate het team de strategie kan uitvoeren en wat de individuele vaardigheden zijn van elk teamlid.

Lees meer

Hemingway

creating tomorrow's governance