Programma

Themed Focus Round Table - Digital Case Fintech | 30-01-2019

In de Themed Focus Round Table Digitalisation worden deelnemers uitgedaagd om rondom het thema digitalisering en innovatie met mede commissarissen antwoorden te vinden op dilemma’s en uitdagingen die het toezichthouden in de bancaire sector met zich meebrengt. Een sector waarin digitalisering Core business is.

Format

De thematische focus ronde tafel bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom een specifiek thema relevant binnen het veld van digitalisering en innovatie. De tafel bijeenkomsten staan onder leiding van topspecialisten, die zelf C-level executive of commissaris zijn en de weerbarstigheid en uitdagingen van bestuur en toezichthouden aan den lijve hebben ondervonden. Elke bijeenkomst wordt op scherp gezet door een moderator.

Er wordt gewerkt met digitale innovatie cases en deelnemers worden aan de hand van een ‘gestructureerde brainstorm en dialoog’ uitgedaagd om de strategische relevantie van het innovatiethema te adresseren en te prioriseren, c.q. een plek te geven, op hun eigen toezichthoudende agenda.

Ook worden deelnemers voorbereid op het aangaan van een constructieve dialoog met RvC en RvB over de bestuurlijke impact van een specifiek innovatiethema relevant voor de strategische keuzes en organisatie van de bank.

De ronde tafel bijeenkomsten worden gebracht vanuit het perspectief van de commissaris: zijn/haar rol en de noodzakelijke inzichten en kennis.

Resultaat

Door deelname aan de Themed Focus Round Tables van het Curriculum Governance of Innovation in Banking bent u als intern toezichthouder in staat om een constructieve dialoog met RvC collega’s en RvB aan te gaan over relevante thematiek binnen het veld van digitalisering en innovatie. Meer specifiek zult u:

• De strategische relevantie van de innovatiethema’s kunnen adresseren en prioriseren op de toezichthoudende en bestuurlijke agenda;

• Een constructieve dialoog aan kunnen gaan over de bestuurlijke impact van een specifiek innovatiethema relevant voor de strategische keuzes en organisatie van de bank.

Locatie en tijden

De Themed Focus Round Table bijeenkomsten worden op woensdagen te Amsterdam in de Board Room van Hemingway Professional Governance georganiseerd.

Zij starten om 15.00 en eindigen om 19.30. Een working buffet maakt deel uit van de bijeenkomst. Het programma biedt gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen en contacten te leggen.

Aankomende sessies

Hemingway

creating tomorrow's governance