Curriculums

Curriculum Governance of Innovation in Banking

In nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken organiseert Hemingway Professional Governance het Curriculum Governance of Innovation in Banking. Beide organisaties willen zo (potentiele) toezichthouders in deze sector ondersteunen bij het vergroten van hun kennis en inzicht op het gebied van innovatie en de impact van digitalisering.Een uniek curriculum om met mede commissairssen dieper in te gaanop deze materie. 

Voor professionals in toezicht die in één slag de belangrijkste strategische ‘game changing’  innovatie kernthema’s
voor de banksector beter willen begrijpen en op grond daarvan hun eigen rol willen bepalen.

Curriculum doelstelling

Door deelname aan het Curriculum kunnen Commissarissen een bijdrage leveren aan:

  • de effectiviteit van de innovatie governance van de bancaire sector en de bank waarop zij toezichthouden. 
  • versterking van netwerken van toezichthouders in de Nederlandse financiële sector.

Curriculum agenda 2018/2019

Het hoofdthema van het Curriculum is: 'De rol van de commissaris met betrekking tot het innovatievermogen van de bank' en wordt langs de twee belangrijke ontwikkelingen digitalisering en energie-transitie uitgewerkt.

Twee vrijdagmiddag Forum bijeenkomsten: 
Identificeren, beoordelen en prioriteren van innovatiethema's.

Vier woensdagmiddag Thematische Rondetafel bijeenkomsten:

Aangaan van een constructieve dialoog met RvC en RvB over het innovatiethema.

Lees meer >>

Deelnemers 

Het Curriculum is bedoeld voor 

  • commissarissen uit de bankensector
  • commissarissen uit de bankensector met een intern commissariaat
  • bankbestuurders met toezichtservaring ook buiten de sector
  • commissarissen bij Fintech bedrijven
  • professionals met interesse voor een commissariaat in de bankensector

Innovatiekennis, -inzicht en competenties onlosmakelijk verbonden

Lange termijn strategische waardecreatie, innovatievermogen en technologische vernieuwing zijn inmiddels toekomstbepalende terreinen voor organisaties. Het Curriculum Governance of Innovation in Banking heeft tot doel toezichthouders bij banken te ondersteunen bij het vergroten van hun kennis en inzicht op deze terreinen om zo een - nog meer - robuuste gesprekspartner te zijn. 

Het Curriculum is onderdeel van de Forum Series Governance of Innovation. Door deelnemers zijn de Forums met een 4.6 op een schaal van 5.0 beoordeeld. Een impressie van het Forum Governance of Innovation in Banking 2017 treft u hier als ook van het Annual Forum in de Hermitage 2018

>> Inschrijven en curriculumkosten >> 

U kunt ook de inschrijfservice aanvragen onder vermelding van uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hemingway

creating tomorrow's governance