Commissaris opleidingen

Programma overzicht

Hoe ontwikkel ik mij als commissaris?

Als toezichthouder bent u nauw betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. Houdt deze gelijke trend rekening met uw ontwikkeling?

Diversiteit in de samenstelling van de raden, positief kritische board dynamiek en uw eigen rol daarin zijn belangrijke succesfactoren bij adequaat toezichthouden. De organisatie, bestuurders, aandeelhouders en andere stakeholders stellen hoge eisen aan de toezichthouder. Hoe effectief bent u?

Concept van onze opleidingen

Er is veel gaande op het gebied van opleiding voor commissarissen en toezichthouders. Hemingway PG maakt onderscheid in ervaringsniveau van toezichthouders bij haar commissaris opleidingen. Uitgangspunt is dat elke deelnemer begrijpt waarom hij of zij aan tafel zit met de overige deelnemers. Maar het werkt ook andersom. Grote diversiteit in achtergrond, maar homogeniteit in professioneel niveau en nooit meer dan 15 deelnemers maakt elke sessie zeer interactief. Dat is de meerwaarde van onze commissaris opleidingen en de reden dat top kennis- en ervaringspartners zich aan onze opleidingen verbinden. Dit concept is ook de reden dat deelname aan onze opleidingen op uitnodiging zijn.

Chamber programma

Ben ik nog voldoende actueel?

Chamber is toegankelijk voor toezichthouders die minimaal 2 commissariaten bekleden en op zoek zijn naar verdieping en dilemma’s bij toezichthouden.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 226 1218
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

College programma

'Zint eer ge begint'

College is een commissaris opleiding toegankelijk -by invitation only- voor bestuurders en professionals, die zich willen voorbereiden op een commissariaat.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 226 1218
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

De Commissaris van NU - Toezicht voorbij de Codes

Toezicht gaat niet gebukt onder gebrek aan kennis, maar gebrek aan wijsheid.

Een Post Academisch Programma in smaenwerking met de VU voor Commissarissen en Toezichthouders die het belang én de complexiteit van hun professie erkennen; die zich realiseren dat zij als individu een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces van meervoudige waardenafweging in de boardroom; die zich willen verdiepen in relevante academische kennis én praktijkvoorbeelden en deze willen vertalen naar de eigen toezichtspraktijk en het handelingsrepertoire. Dit programma bestaat uit 8 volle dagen met veel tijd voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling en is dus anders dan onze overige programma's.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 226 1218
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Corporate Digital programma

De snelweg voor corporate C-level professionals naar het commissariaat

Speciaal voor professionals met corporate business achtergrond met de ambitie voor een toezichthoudende rol biedt Hemingway dit programma aan.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 226 1218
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Counsel programma

'Toezicht juridiceert'

Het Counsel is een commissarisopleiding toegankelijk -by invitation only- voor professionals met een general counsel, een juridische, tax en compliance achtergrond, die zich willen voorbereiden op een commissariaat. We zien in toenemende vraag naar toezichthouders met bestuurlijk juridische ervaring.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 226 1218
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Diversiteit Programma 2022

Kennismaking met het commissariaat voor (toekomstige) commissarissen met een multiculturele achtergrond.

Op 3 februari hebben wij aandacht besteed aan dit onderwerp tijdens de GoedemorgenCommissaris sessie met Kathleen Ferrier en Ila Kasem. Nu staat op de agenda een kennismakingsmiddag voor deze doelgroep. In het kader van inclusiviteit zullen wij extra aandacht geven om professionals met een multiculturele achtergrond meer te interesseren, inzicht te geven, te betrekken en te plaatsen als toezichthouder; ook buiten de non-profit en cultureel maatschappelijk sector.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 226 1218
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Board Diversity Award

Meer kleur in de toezichthoudende gremia is een van speerpunten van Hemingway in 2021. Het is opvallend dat in de top 100 commissarissen er één commissaris is met een multi-culturele achtergrond. Het is ook opvallend dat in de profitsector slechts sporadisch commissarissen zijn met deze achtergrond. In nonprofit zie hen iets meer maar een afspiegeling is het niet. De verhouding moet bijgetrokken worden, want inmiddels ziet iedereen in dat diversiteit verder gaat dan gender. Naast andere activiteiten op dit terrein organiseren wij de Board-Diversity-Award-Day op 20 januari waarbij naast interessant programma ook de jaarlijkse Diversity Award wordt uitgereikt. Dit jaar met een accent op multi-culturele achtergrond.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 226 1218
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Medezeggenschap & Toezicht voor leden Medezeggenschap

Beter aansluiten bij het spel in de top voor leden medezeggenschap?

Buro Dassen en Hemingway Professional Governance organiseren een uniek programma dat gericht is op medezeggenschapsleden die meer inzicht willen hebben in de rol van toezichthouders en de bestuurlijke samenwerking. Kernvraag daarbij is hoe de OR (nog) beter kan aansluiten bij de besluitvormingsprocessen en ‘het spel in de top’.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 226 1218
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Non-executive strategisch leiderschap programma

Hoe bekijk je als toezichthouder Leiderschapskwaliteit door de lens van strategische waardecreatie ?

Centraal in dit programma staat de verankering van het thema Leiderschap in een meer brede opvatting over de werkgeversrol van de Raad. Oftewel: Hoe bekijk je als toezichthouder Leiderschap door de lens van strategische waardecreatie?

Informatie

Jorinde Nuninga
020 226 1218
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

 

 

Hemingway

creating tomorrow's governance