Commissaris opleidingen

Deelname op invitatie

Hoe ontwikkel ik mij als commissaris?

Als toezichthouder bent u nauw betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. Houdt deze gelijke trend rekening met uw ontwikkeling?

Diversiteit in de samenstelling van de raden, positief kritische board dynamiek en uw eigen rol daarin zijn belangrijke succesfactoren bij adequaat toezichthouden. De organisatie, bestuurders, aandeelhouders en andere stakeholders stellen hoge eisen aan de toezichthouder. Hoe effectief bent u?

Concept van onze opleidingen

Er is veel gaande op het gebied van opleiding voor commissarissen en toezichthouders. Hemingway PG maakt onderscheid in ervaringsniveau van toezichthouders bij haar commissaris opleidingen. Uitgangspunt is dat elke deelnemer begrijpt waarom hij of zij aan tafel zit met de overige deelnemers. Maar het werkt ook andersom. Grote diversiteit in achtergrond, maar homogeniteit in professioneel niveau en nooit meer dan 15 deelnemers maakt elke sessie zeer interactief. Dat is de meerwaarde van onze commissaris opleidingen en de reden dat top kennis- en ervaringspartners zich aan onze opleidingen verbinden. Dit concept is ook de reden dat deelname aan onze opleidingen op uitnodiging zijn.

Deelnemers hebben de mogelijkheid om éénmalig een gemiste sessie in een ander programma in te halen. Wanneer deelnemer ook van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, wordt de inhaalmogelijkheid vervangen door deelname aan een Forum naar eigen keuze. Overweeg de Non-Executive-360graden feedback toe te voegen aan uw programma.

College programma najaar 2020

'Zint eer ge begint'

College is een commissaris opleiding toegankelijk -by invitation only- voor bestuurders en professionals, die zich willen voorbereiden op een commissariaat.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Chamber programma voor/najaar 2020

Ben ik nog voldoende actueel?

Chamber is toegankelijk voor toezichthouders die minimaal 2 commissariaten bekleden en op zoek zijn naar verdieping en dilemma’s bij toezichthouden.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Corporate Digital programma najaar 2020

De snelweg voor digital C-level professionals naar het commissariaat

Veranderingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid hebben strategische impact op vrijwel iedere organisatie. De kwaliteit van het digitaliseringbeleid, de leiderschapsontwikkeling, het strategisch personeelsbeleid (ook vanuit disruptieve technologie) en de organisatiecultuur zijn missie-kritisch en zijn daarmee onderdeel van toezicht. Het belang van kennis van deze portefeuilles neemt toe terwijl genoemde disciplines onder vertegenwoordigd zijn in toezichthoudende gremia. Speciale commissaris opleiding voor corporate (C-level) professionals, die in hun functie te maken hebben met de digitalisering en digitale transformatie en met de ambitie voor een toezichthoudende rol. Koten: €5.750 excl btw

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Online (Non)Executive China Programme: to be launched soon

No international oriented board member can afford not to look into China.

Last year we joined forces with Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB), one of the leading business schools in China. For 2020 we will not travel to China for obvious reasons. However we will conduct this autumn an interactive on line course with our Chinese partner. By participating in this program we intend to encourage our more global oriented relations to get a better grasp of what is really going on and how to redefine your China strategy, including governance issues.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Non Executive Leadership Programma 2021 - Integriteit & Ethiek

Toezicht gaat niet gebukt onder gebrek aan kennis, maar gebrek aan wijsheid.

Een Post Academisch Programma voor Commissarissen en Toezichthouders die het belang én de complexiteit van hun professie erkennen; die zich realiseren dat zij als individu een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces van meervoudige waardenafweging in de boardroom; die zich willen verdiepen in relevante academische kennis én praktijkvoorbeelden en deze willen vertalen naar de eigen toezichtspraktijk en het handelingsrepertoire. Kosten: € 8800 exl btw

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Medezeggenschap & Toezicht 2021

Beter aansluiten bij het spel in de top ?

Het belang van toezichthouders neemt toe en daarmee ook de eisen die aan hen gesteld mogen worden. Ook het ‘spel in de top’ wordt complexer en de aansluiting op toezicht en medezeggenschap wordt des te belangrijker. Dat betekent dat de leden van medezeggenschapsorganen goed inzicht moeten hebben in de rol van toezicht, de eisen die zij aan ‘hun’ voordrachtcommissaris moeten stellen en de manier van samenwerken met de interne toezichthouder.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

 

 

Hemingway

creating tomorrow's governance