Commissaris opleidingen

Deelname op invitatie

Hoe ontwikkel ik mij als commissaris?

Als toezichthouder bent u nauw betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. Houdt deze gelijke trend rekening met uw ontwikkeling?

Diversiteit in de samenstelling van de raden, positief kritische board dynamiek en uw eigen rol daarin zijn belangrijke succesfactoren bij adequaat toezichthouden. De organisatie, bestuurders, aandeelhouders en andere stakeholders stellen hoge eisen aan de toezichthouder. Hoe effectief bent u?

Concept van onze opleidingen

Er is veel gaande op het gebied van opleiding voor commissarissen en toezichthouders. Hemingway PG maakt onderscheid in ervaringsniveau van toezichthouders bij haar commissaris opleidingen. Uitgangspunt is dat elke deelnemer begrijpt waarom hij of zij aan tafel zit met de overige deelnemers. Maar het werkt ook andersom. Grote diversiteit in achtergrond, maar homogeniteit in professioneel niveau en nooit meer dan 15 deelnemers maakt elke sessie zeer interactief. Dat is de meerwaarde van onze commissaris opleidingen en de reden dat top kennis- en ervaringspartners zich aan onze opleidingen verbinden. Dit concept is ook de reden dat deelname aan onze opleidingen op uitnodiging zijn.

College programma | voorjaar 2021

'Zint eer ge begint'

College is een commissaris opleiding toegankelijk -by invitation only- voor bestuurders en professionals, die zich willen voorbereiden op een commissariaat.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

College in English | autumn 2021

'Look before you leap'

College is a non-executive training accessible -by invitation only- for directors and professionals who want to prepare for a supervisory position.

Informatie:

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Read more

Chamber programma | voorjaar 2021

Ben ik nog voldoende actueel?

Chamber is toegankelijk voor toezichthouders die minimaal 2 commissariaten bekleden en op zoek zijn naar verdieping en dilemma’s bij toezichthouden.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Corporate Digital programma | voorjaar 2021

De snelweg voor digital C-level professionals naar het commissariaat

Veranderingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid hebben strategische impact op vrijwel iedere organisatie. De kwaliteit van het digitaliseringbeleid, de leiderschapsontwikkeling, het strategisch personeelsbeleid (ook vanuit disruptieve technologie) en de organisatiecultuur zijn missie-kritisch en zijn daarmee onderdeel van toezicht. Het belang van kennis van deze portefeuilles neemt toe terwijl genoemde disciplines onder vertegenwoordigd zijn in toezichthoudende gremia. Speciaal voor corporate (C-level) professionals, die in hun functie te maken hebben met de digitalisering en digitale transformatie en met de ambitie voor een toezichthoudende rol biedt Hemingway dit programma.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

De kleurrijke Raad | 2 juni 2021

Kennismaking met het commissariaat voor (toekomstige) commissarissen met een multiculturele achtergrond.

Op 3 februari hebben wij aandacht besteed aan dit onderwerp tijdens de GoedemorgenCommissaris sessie met Kathleen Ferrier en Ila Kasem. Nu staat op de agenda een kennismakingsmiddag voor deze doelgroep. In het kader van inclusiviteit zullen wij extra aandacht geven om professionals met een multiculturele achtergrond meer te interesseren, inzicht te geven, te betrekken en te plaatsen als toezichthouder; ook buiten de non-profit en cultureel maatschappelijk sector.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

University Day - voor toezichthouders bij Universiteiten | 18 juni 2021

Toezichthouderschap en lange-termijn waardecreatie in de academische wereld.

Centraal staat bij de dialoog tussen deelnemers en sprekers de rol van de toezichthouder bij de lange-termijn waardecreatie voor het wetenschappelijk onderwijs & onderzoek. Met Marcel Levi, Pieter Duisenberg en Ab van der Touw gaan we in op de kansen en belemmeringen van (inter)nationale samenwerking.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Medezeggenschap & Toezicht | voorjaar 2021

Beter aansluiten bij het spel in de top ?

Het belang van toezichthouders neemt toe en daarmee ook de eisen die aan hen gesteld mogen worden. Ook het ‘spel in de top’ wordt complexer en de aansluiting op toezicht en medezeggenschap wordt des te belangrijker. Dat betekent dat de leden van medezeggenschapsorganen goed inzicht moeten hebben in de rol van toezicht, de eisen die zij aan ‘hun’ voordrachtcommissaris moeten stellen en de manier van samenwerken met de interne toezichthouder.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Accountantsprogramma | voorjaar 2021

Toezicht bij accountantskantoren; een bijzondere uitdaging

In 2021 zal Hemingway extra aandacht geven aan commissarissen bij accountantskantoren. Een aantal beschikt reeds over een RvC, andere kantoren zullen deze – vanuit nieuwe regelgeving - moeten gaan benoemen vóór 1 januari 2022. Vandaar dat wij een programma hebben opgezet ter ondersteuning aan commissaris bij een accountantskantoor te worden.

Deelnemersfee kandidaat commissarissen is bewust laag gehouden op € 1.250. Wij brengen het restant van € 2.700 pas in rekening na een benoeming tot commissaris, ook als het een commissariaat buiten de sector betreft of wanneer de benoeming niet via Non-Executive People|Hemingway gelopen is. Dan doen we op basis van vertrouwen. Deelnemersfee voor commissarissen en bestuurders bij accountantskantoren bedraagt €3.950.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Non Executive Leadership Programma - Integriteit & Ethiek | najaar 2021

Toezicht gaat niet gebukt onder gebrek aan kennis, maar gebrek aan wijsheid.

Een Post Academisch Programma voor Commissarissen en Toezichthouders die het belang én de complexiteit van hun professie erkennen; die zich realiseren dat zij als individu een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces van meervoudige waardenafweging in de boardroom; die zich willen verdiepen in relevante academische kennis én praktijkvoorbeelden en deze willen vertalen naar de eigen toezichtspraktijk en het handelingsrepertoire. Kosten: € 8800 exl btw

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

 

 

Hemingway

creating tomorrow's governance