Forums

Governance of Innovation

De (Non)-Executive Forum Series Governance of Innovation 

De (Non)-Executive Forum Series Governance of Innovation biedt toezichthouders en bestuurders relevante kennis en expertise over toezichthouden op en besturen van innovatie. In een Forum geven experts aan de hand van praktijk cases inzicht in de impact van innovatie en technologische vernieuwing. En reflecteren meervoudig toezichthouders hierop vanuit het perspectief van de toezichthouder.

De Forum Series Governance of Innovation wordt sinds 2016 georganiseerd door Hemingway in samenwerking met haar strategische partners. Inmiddels zijn meer dan 600 commissarissen deelnemer geweest in de Forum Series Governance of Innovation. Een impressie van voorgaande Forum bijeenkomsten treft u aan in de databank van de sectie Actueel/Take aways Forum op onze website.

 

Innovatie in toezicht en toezicht op innovatie

Lange termijn strategische waardecreatie, innovatievermogen en technologische vernieuwing zijn inmiddels toekomstbepalende terreinen voor organisaties. De Forum series Governance of Innovation heeft als doelstelling innovatievermogen te verankeren op de strategische agenda van de professionele toezichthouder. Zij biedt toezichthouders relevante kennis, inzichten en competenties over toezichthouden op en besturen van innovatie.

De Forum Series bestaat uit vrijdagmiddag bijeenkomsten, waarin bestuurders van gevestigde ondernemingen in dialoog gaan met intern toezichthouders en innovatieve nieuwkomers. Ieder Forum biedt inzicht, kennis en competenties op het gebied van innovatie, geeft zicht op de impact van technologieën en wat dit betekent voor de rol als toezichthouder. Een versterking van de (nieuwe) rol van toezicht op innovatievermogen én op kansen en risico’s die technologische innovaties bieden. 

Hemingway organiseert jaarlijks meerdere Forums. De Forum Series Governance of Innovation bestaat uit 2 typen Forums:

  •  ‘Insights in Innovation Forums’, waarin de dialoog over algemeen strategische innovatie thema’s, i.e. digitalisering, klimaat en ethiek, centraal staat. Zij stellen de commissaris in staat strategische innovatiethema’s te identificeren, te beoordelen en te prioriteren.
  • De ‘Verdieping Forums’, waarin de dialoog over kerninnovatie thema’s en cases vanuit sectoraal perspectief centraal staat: Educatie, Gezondheid, Industrie, en Financiële dienstverlening. Zij stellen de commissaris in staat met vertrouwen een robuuste innovatie dialoog aan te gaan met collega’s uit de RvC en de RvB over strategische innovatiethema’s binnen de sector en de impact op de organisatie.

Kosten per Forum bijeenkomst bedragen €750,- exclusief BTW (per deelnemer). Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Hemingway adviseert te starten met de introductiebijeenkomst Insights in Innovation en deze naar eigen inzicht en interesse aan te vullen met een of meerdere sectorale en/of verdiepende bijeenkomst(en). N.B. tijdens alle forums georganiseerd door Hemingway geldt de Chatham House Rule.

Voor deelnemers aan de Hemingway Programma's is deelname aan 2 Forum sessies onderdeel van het Hemingway Programma. 

Voor alumni en relaties van Hemingway Professional Governance geldt een kortingstarief van 50% voor deelname aan een Governance of Innovation Forum of Themed Round Table bijeenkomst. Inschrijving met gebruik van een gastcode.

Forum Innovation in Industry | 22-11-2019

Bedrijven uit de Nederlandse industriële sector vormen de ruggengraat van de BV Nederland en behoren vaak tot de innovatieve wereldtop. Dus welke rol van betekenis speelt de toezichthouder om ze daar te houden ?

De maak- en procesindustrie is een belangrijke sector en bron van economisch welvaart en innovatie, die door haar beperkte zichtbaarheid vaak onderschat wordt. De sector verdient het ook om op governance terrein ondersteund te worden met als resultaat een versterking van de (nieuwe) rol van toezicht op innovatievermogen én op kansen en risico’s die technologische innovaties bieden.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Finance| 29-11-2019

De bermuda driehoek in Financial Innovation: succesvol manoeuvreren langs de assen van digitalisering, klimaatverandering en circulaire economie.

Het forum Finance gaat specifiek over de uitdagingen van de toezichthouder en bestuurder in de context van financiele dienstverlening. Wat zijn toekomstbepalende trends en innovaties in het bankwezen en de financiële dienstverlening? En welk effect hebben die op uw rol als toezichthouder?

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Hemingway

creating tomorrow's governance