Forum Series Governance of Innovation

Toezichthouden en besturen van innovatie in exclusieve dialoog met opinieleiders en toezichthouders.

Lange termijn strategische waarde creatie, innovatievermogen en technologische vernieuwing zijn inmiddels toekomstbepalende terreinen voor organisaties.

De (Non)-Executive Forum Series Governance of Innovation biedt toezichthouders en bestuurders relevante kennis en expertise over toezichthouden op en besturen van innovatie. En een exclusieve dialoog met opinieleiders en toezichthouders.

 

Wat? - impact innovatie en technologische vernieuwing op toezicht

In een Forum geven experts aan de hand van praktijk cases inzicht in de impact van innovatie en technologische vernieuwing. En reflecteren meervoudig toezichthouders hierop vanuit het perspectief van de toezichthouder.

De Forum Series Governance of Innovation wordt sinds 2016 georganiseerd door Hemingway in samenwerking met haar strategische partners. Inmiddels hebben meer dan 800 commissarissen hieraan deelgenomen.  Een impressie van voorgaande Forum bijeenkomsten treft u aan in de databank van de sectie Actueel/Take aways Forum op onze website.

Waarom? - Toezicht op innovatie en innovatie van toezicht

De Forum series Governance of Innovation heeft als doelstelling innovatievermogen te verankeren op de strategische agenda van de professionele toezichthouder. Zij biedt toezichthouders relevante kennis, inzichten en competenties over toezichthouden op en besturen van innovatie.

Voor Wie?  - Toezichthouders en bestuurders

Strategische waarde creatie en innovatie zijn bij uitstek thema’s die in dialoog tussen toezichthouder en bestuurder vorm krijgen. Met het oog hierop zijn de Forum series relevant en toegankelijk voor toezichthouders en bestuurders.

Programmering

Hemingway organiseert jaarlijks meerdere Forums. De Forum Series bestaan uit 2 typen Forums

1. Thematische Forumbijeenkomsten - Insights in Innovation (op locatie)

  • Bij de Insights in Innovation Forums staat de dialoog over algemeen strategische innovatiethema’s, i.e. digitalisering, klimaat en ethiek, centraal.
  • De bijeenkomsten worden op locatie georganiseerd op een vrijdagmiddag en vangen aan om 13.00 uur en eindigen om 17.30 uur. Vanaf 17.30 uur is gelegenheid om ‘Covid-19 proof’* te netwerken tijdens een netwerkborrel.
  • *In verband met de eisen van Covid-19 zal een maximum aantal deelnemers op locatie kunnen participeren. Mocht het aantal aanmeldingen/deelnemers dit aantal overstijgen, dan zal een video conference faciliteit worden aangeboden.

2. Sectorale Verdieping Forumbijeenkomsten (online-via ZOOM)

  • Bij de  ‘Verdieping Forums’, staat de dialoog over kerninnovatie thema’s en cases vanuit sectoraal perspectief centraal: Health, Retail, Industry, Financial Services & Banking en Education.
  • De bijeenkomsten worden online georganiseerd op een vrijdagmiddag en vangen aan om 15.00 uur en eindigen om 17.30 uur. Alle Forums worden online met ZOOM sessies georganiseerd. Aansluitend is gelegenheid tot netwerken via een ‘aftertalk virtuele netwerk borrel’.

 

 • N.B. Tijdens alle forums georganiseerd door Hemingway gelden de Chatham House Rules.

Resultaat

Ieder Forum biedt inzicht, kennis en competenties op het gebied van innovatie, geeft zicht op de impact van technologieën en wat dit betekent voor de rol als toezichthouder. Een versterking van de (nieuwe) rol van toezicht op innovatievermogen én op kansen en risico’s die technologische innovaties bieden.  Meer specifiek:

 • De Thematische Forumbijeenkomsten - Insights in Innovation stellen de commissaris en bestuurder in staat strategische innovatiethema’s te identificeren, te beoordelen en te prioriteren.
 • De Sectorale Verdieping Forumbijeenkomsten stellen de commissaris en bestuurder in staat met vertrouwen een robuuste innovatie dialoog aan te gaan met collega’s uit de RvC en de RvB over strategische innovatiethema’s binnen de sector en de impact op de organisatie.

Deelname en kosten?

Inschrijven voor een Forum bijeenkomst kan via het inschrijfformulier. 

 • Reguliere deelnemer? - Wij adviseren te starten met een Insights in Innovation Forum en deze naar eigen inzicht en interesse aan te vullen met een of meerdere Verdieping Forums. De kosten per Forum bijeenkomst bedragen €750,- (exclusief BTW, per deelnemer).
 • Programma deelnemer? - Voor deelnemers aan de Hemingway Programma's is deelname aan 2 Forum sessies onderdeel van het Hemingway Programma en de programma fee.
 • Abonnementhouder? - Deelname aan Forumbijeenkomsten is voor houders van een Plus en Premium abonnement op Hemingway dienstverlening inbegrepen in het abonnement. (Kijk voor de specifieke voorwaarden op abonnementen.)
 • Alumnus en relatie? - Voor alumni en relaties van Hemingway  gelden aantrekkelijke kortingstarieven voor deelname aan een Forum bijeenkomst.   Informeer naar de kortingsmogelijkheden via forums@hemingway-pg.nl.

 

Nieuw!: de Innovation Forum Series in combinatie met een Permanent Actueel abonnement

Wij bieden nu ook diverse Permanent Actueel abonnementsvormen op onze Non-executive dienstverlening. Zo krijgen onze relaties die ons voor meerdere activiteiten inschakelen dezelfde hoogwaardige ondersteuning voor een aantrekkelijk tarief. Voor ‘smart early movers 2020’ tijdelijk ook met flinke korting.

Forum Insights in Innovation - Ethics & Innovation |25 september 2020

"De ethische basis voor verantwoorde innovatie"

In het Forum Inisights in innovation - Ethiek & Innovatie, staat de dialoog over toezicht op ethiek en innovatie centraal. Met als centraal thema: "De ethische basis voor verantwoorde innovatie".

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Innovation in Retail | 9 oktober 2020

Toezicht houden op innovatie in retail: een kwestie van incrementeel verbeteren van uit het heden of fundamentele verandering naar de toekomst?

De innovatie context in retail is wellicht maatschappelijk en economisch gezien de meest impactvolle. Daarom organiseren het Forum Innovation in Retail voor (toekomstige) toezichthouders die geïnteresseerd zijn in nieuwe inzichten en daarover met elkaar in debat gaan.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Insights in Innovation - Circular Economy| 30 oktober 2020

Industriële revoluties leiden tot een 'shake out' voor ondernemingen die zichzelf niet opnieuw kunnen uitvinden.

En dit is niet alleen waar voor digitaal herontwerpen, maar evenzeer voor CO2 neutraal en circulair economisch herontwerpen. Het forum Insights in Innovation - Circulaire economie gaat specifiek over de uitdagingen van de toezichthouder en bestuurder in een context van klimaat verandering, waarin CO2 neutraal opereren en circulair conform de norm zijn en niet de uitzondering.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Innovation in Health 2020 | 6 november 2020

De rol en impact van de commissaris bij het aanjagen van innovatie in de zorg.

De technologische ontwikkelingen binnen de zorg zijn misschien wel de meest vooruitstrevende en impactvolle. Maar de implementatie ervan is vaak niet makkelijk. Laat staan het toezicht houden op de realisatie van zorginnovaties. Hoe kunnen toezichthouders het bestuur faciliteren bij succesvol implementeren van zorginnovaties, zoals digitalisering en circulaire economie in de zorg?

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Insights in Innovation - Digital| 20 november 2020

De rol en impact van de commissaris bij het aanjagen van digitale transformatie

In het Forum Insights in Innovation - Digital worden de fundamenten van digitale innovatie, trends en ontwikkelingen en de 'Board Dynamics' die een rol spelen bij toezichthouden op digitale innovatie verkend. Daarnaast zullen aan de hand van praktijkcases de digitale innovatie thema's zoals toezicht houden op ondernemingen in de platformeconomie en digitale transitie worden besproken.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Innovation in Industry | 4 december 2020

Bedrijven uit de Nederlandse industriële sector vormen de ruggengraat van de BV Nederland en behoren vaak tot de innovatieve wereldtop. Dus welke rol van betekenis speelt de toezichthouder om ze daar te houden ?

De maak- en procesindustrie is een belangrijke sector en bron van economisch welvaart en innovatie, die door haar beperkte zichtbaarheid vaak onderschat wordt. De sector verdient het ook om op governance terrein ondersteund te worden met als resultaat een versterking van de (nieuwe) rol van toezicht op innovatievermogen én op kansen en risico’s die technologische innovaties bieden.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Innovation in Finance |19 maart 2021

De bermuda driehoek in Financial Innovation: succesvol manoeuvreren langs de assen van digitalisering, klimaatverandering en circulaire economie.

Het forum Finance gaat specifiek over de uitdagingen van de toezichthouder en bestuurder in de context van financiele dienstverlening. Wat zijn toekomstbepalende trends en innovaties in het bankwezen en de financiële dienstverlening? En welk effect hebben die op uw rol als toezichthouder?

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Hemingway

creating tomorrow's governance