Forums

Governance of Innovation

De (Non)-Executive Forum Series Governance of Innovation 

De (Non)-Executive Forum Series Governance of Innovation biedt toezichthouders en bestuurders relevante kennis en expertise over toezichthouden op en besturen van innovatie. In een Forum geven experts aan de hand van praktijk cases inzicht in de impact van innovatie en technologische vernieuwing. En reflecteren meervoudig toezichthouders hierop vanuit het perspectief van de toezichthouder.

De Forum Series Governance of Innovation wordt sinds 2016 georganiseerd door Hemingway in samenwerking met haar strategische partners. Inmiddels zijn meer dan 650 commissarissen deelnemer geweest in de Forum Series Governance of Innovation. Een impressie van voorgaande Forum bijeenkomsten treft u aan in de databank van de sectie Actueel/Take aways Forum op onze website.

 

Innovatie in toezicht en toezicht op innovatie

Lange termijn strategische waardecreatie, innovatievermogen en technologische vernieuwing zijn inmiddels toekomstbepalende terreinen voor organisaties. De Forum series Governance of Innovation heeft als doelstelling innovatievermogen te verankeren op de strategische agenda van de professionele toezichthouder. Zij biedt toezichthouders relevante kennis, inzichten en competenties over toezichthouden op en besturen van innovatie.

De Forum Series bestaat uit vrijdagmiddag bijeenkomsten, waarin bestuurders van gevestigde ondernemingen in dialoog gaan met intern toezichthouders en innovatieve nieuwkomers. Ieder Forum biedt inzicht, kennis en competenties op het gebied van innovatie, geeft zicht op de impact van technologieën en wat dit betekent voor de rol als toezichthouder. Een versterking van de (nieuwe) rol van toezicht op innovatievermogen én op kansen en risico’s die technologische innovaties bieden. 

Hemingway organiseert jaarlijks meerdere Forums. De Forum Series Governance of Innovation bestaat uit 2 typen Forums:

  •  ‘Insights in Innovation Forums’, waarin de dialoog over algemeen strategische innovatie thema’s, i.e. digitalisering, klimaat en ethiek, centraal staat. Zij stellen de commissaris in staat strategische innovatiethema’s te identificeren, te beoordelen en te prioriteren.
  • De ‘Verdieping Forums’, waarin de dialoog over kerninnovatie thema’s en cases vanuit sectoraal perspectief centraal staat: Educatie, Gezondheid, Industrie, en Financiële dienstverlening. Zij stellen de commissaris in staat met vertrouwen een robuuste innovatie dialoog aan te gaan met collega’s uit de RvC en de RvB over strategische innovatiethema’s binnen de sector en de impact op de organisatie.*

Kosten per Forum bijeenkomst bedragen €750,- exclusief BTW (per deelnemer). Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Hemingway adviseert te starten met de introductiebijeenkomst Insights in Innovation en deze naar eigen inzicht en interesse aan te vullen met een of meerdere sectorale en/of verdiepende bijeenkomst(en). N.B. tijdens alle forums georganiseerd door Hemingway geldt de Chatham House Rule.

Voor deelnemers aan de Hemingway Programma's is deelname aan 2 Forum sessies onderdeel van het Hemingway Programma. 

Voor alumni en relaties van Hemingway Professional Governance gelden aantrekkelijke kortingstarieven voor deelname aan een Forum bijeenkomst uit de Forum Series Governance of Innovation.  Informeer naar de kortingsmogelijkheden via forums@hemingway-pg.nl.

 

 

 

Forum Innovation in Health 2020 | 6 november 2020

De rol en impact van de commissaris bij het aanjagen van innovatie in de zorg.

De technologische ontwikkelingen binnen de zorg zijn misschien wel de meest vooruitstrevende en impactvolle. Maar de implementatie ervan is vaak niet makkelijk. Laat staan het toezicht houden op de realisatie van zorginnovaties. Hoe kunnen toezichthouders het bestuur faciliteren bij succesvol implementeren van zorginnovaties, zoals digitalisering en circulaire economie in de zorg?

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Insights in Innovation - Digital| 17 april 2020

De rol en impact van de commissaris bij het aanjagen van digitale transformatie

In het Forum Insights in Innovation - Digital worden de fundamenten van digitale innovatie, trends en ontwikkelingen en de 'Board Dynamics' die een rol spelen bij toezichthouden op digitale innovatie verkend. Daarnaast zullen aan de hand van praktijkcases de digitale innovatie thema's zoals toezicht houden op ondernemingen in de platformeconomie en digitale transitie worden besproken.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Insights in Innovation - Circular Economy| 5 juni 2020

Industriële revoluties leiden tot een 'shake out' voor ondernemingen die zichzelf niet opnieuw kunnen uitvinden.

En dit is niet alleen waar voor digitaal herontwerpen, maar evenzeer voor CO2 neutraal en circulair economisch herontwerpen. Het forum Insights in Innovation - Circulaire economie gaat specifiek over de uitdagingen van de toezichthouder en bestuurder in een context van klimaat verandering, waarin CO2 neutraal opereren en circulair conform de norm zijn en niet de uitzondering.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Insights in Innovation - Ethics & Innovation |25 september 2020

"De ethische basis voor verantwoorde innovatie"

In het Forum Inisights in innovation - Ethiek & Innovatie, staat de dialoog over toezicht op ethiek en innovatie centraal. Met als centraal thema: "De ethische basis voor verantwoorde innovatie".

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Innovation in Retail | 9 oktober 2020

Toezicht houden op innovatie in retail: een kwestie van incrementeel verbeteren van uit het heden of fundamentele verandering naar de toekomst?

De innovatie context in retail is wellicht maatschappelijk en economisch gezien de meest impactvolle. Daarom organiseren het Forum Innovation in Retail voor (toekomstige) toezichthouders die geïnteresseerd zijn in nieuwe inzichten en daarover met elkaar in debat gaan.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Innovation in Finance |6 november 2020

De bermuda driehoek in Financial Innovation: succesvol manoeuvreren langs de assen van digitalisering, klimaatverandering en circulaire economie.

Het forum Finance gaat specifiek over de uitdagingen van de toezichthouder en bestuurder in de context van financiele dienstverlening. Wat zijn toekomstbepalende trends en innovaties in het bankwezen en de financiële dienstverlening? En welk effect hebben die op uw rol als toezichthouder?

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Innovation in Industry | 4 december 2020

Bedrijven uit de Nederlandse industriële sector vormen de ruggengraat van de BV Nederland en behoren vaak tot de innovatieve wereldtop. Dus welke rol van betekenis speelt de toezichthouder om ze daar te houden ?

De maak- en procesindustrie is een belangrijke sector en bron van economisch welvaart en innovatie, die door haar beperkte zichtbaarheid vaak onderschat wordt. De sector verdient het ook om op governance terrein ondersteund te worden met als resultaat een versterking van de (nieuwe) rol van toezicht op innovatievermogen én op kansen en risico’s die technologische innovaties bieden.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

*Voor de verdiepingsforums geldt een minimum van 14 deelnemers

Hemingway

creating tomorrow's governance