GoedemorgenCommissaris

Ochtend-gymnastiek voor toezichthouders

Wekelijkse actualiteit online 

Elke sessie haakt in op de actualiteit voor toezichthouders en commissarissen en wordt gepresenteerd door een kennispartner en toegelicht door een zeer ervaren commissaris.

Met o.a. Jaap Winter, Marry de Gaay Fortman, Jan Nooitgedagt, Ron Icke, Jacqueline Rijsdijk, Miriam van Dongen, Marjan Oudeman, Jeroen Kremers, Louise Gunning, Mijntje Lückerath, Vino Timmerman, Pieter Jongstra, Khalid Boutachekourt, Henk Breukink, Jaap Koelewijn, Leen Paape en vele anderen.  

Permanent actueel

We zijn met de sessies gestart omdat in deze tijd van de ‘C-Crisis’  de wijze waarop we bestuurlijk met elkaar omgaan ingrijpend verandert. Beproefde Governance concepten en methodieken sluiten onvoldoende aan op de dagelijkse dynamiek van overleven. Maar we weten ook dat we als toezichthouders verantwoording moeten afleggen over onze rol en invulling van toezicht in crisistijd. Deze crisis is veelomvattend en de onzekerheid over de duur en de gevolgen blijft nog wel even voortduren. En laten we ondertussen niet vergeten dat er ook andere actuele zaken op de agenda van de non-executives staan. Dus ook een goede tijd om regelmatig goed bij te blijven; Permanent Actueel.

 

Abonnementen

Klik hier voor een individueel abonnement op e-learning
Klik hier voor een raadsabonnement op e-learning   

Agenda elke woensdagochtend van 8.15 tot 8.57 uur

Door hier te klikken krijgt een een overzicht van de sprekers en onderwerpen die tot nu toe aan de orde zijn geweest.

Of combineer het abonnement met een (individueel of raads-) abonnement op meer diensten van Hemingway zoals het e-learning programma met masterclasses of verdiepende forums. Het is allemaal beschikbaar.  


Permanent Actueel blijven is eenvoudiger dan ooit te voren. 

 

Mogelijkheden van Virtual Classrooms: ook voor commissarissen?

27-01-2021 08:15 - 08:57 Online via Zoom

Kennispartner: Loraine Jong   |   Ervaringspartner: Jet de Ranitz

Klaar voor toezichthouders met een migratie-achtergrond?

03-02-2021 08:15 - 08:57 Online via Zoom

Kennispartner: Kathleen Ferrier   |   Ervaringspartner: Ila Kasem

Het bestuursverslag; purpose en stakeholders

10-02-2021 08:15 - 08:57 Online via Zoom

Kennispartner: Peter van Mierlo

 


Hemingway

creating tomorrow's governance