GoedemorgenCommissaris als onderdeel van Permanent Actueel

Wekelijkse actualiteit online

GoedemorgenCommissaris.nl op elke woensdagochtend
van 8.15 tot 9.00 uur 


Elke sessie haakt in op de actualiteit voor toezichthouders en commissarissen en wordt gepresenteerd door een kennispartner en toegelicht door een zeer ervaren commissaris.

U kunt zich hier opgeven voor het proefabonnement tot en met 8 juli 2020
U kunt zich hier opgeven voor het jaarabonnement vanaf 15 juli 2020  

Waarom?
In deze tijd van de ‘C-Crisis’ verandert de wijze waarop we bestuurlijk met elkaar omgaan ingrijpend. Beproefde Governance concepten en methodieken sluiten onvoldoende aan op de dagelijkse dynamiek van overleven. Maar we weten ook dat we als toezichthouders verantwoording moeten af leggen over onze rol en invulling van toezicht in crisistijd. Voor de meeste toezichthouders en commissarissen (en bestuurders) is deze periode een nieuwe ervaring. En degene die al vanuit hun rol crisistjden heben meegemaakt, erkennen dat deze weer geheel anders is; meer omvattend en zeer onzeker waar het heen gaat. Dus ook een goede tijd om regelmatig goed bij te blijven; Permanent Actueel.

 

Programma proefabonnement tot 15 juli

Van macro economische en financiële ontwikklingen naar toezicht

3 en 10 juni 


3 juni van 8.15 - 9.00 uur
Jaap Koelewijn, oprichter Financieel Denkwerk en hoogleraar corporate finance bij Nijenrode en commissaris Jeroen Kremers

10 juni van 8.15 - 9.00 uur
Jaap Koelewijn, oprichter Financieel Denkwerk en hoogleraar corporate finance bij Nijenrode en commissaris Jan Nooitgedagt.

Hoe reageren financiële markten en overheden in deze invooerspelbare tijd van Covid-19?
Wat zijn de signalen waar markten op reageren?
Waar moeten commissarissen zich van bewust zijn? 

De Overnames in 
Covid-19 tijd
                 

17 en 24 juni 

17 juni van 8.15 - 9.00 uur 
Marnix Holtzer, 
partner DLA Piper en commisaris  Marry de Gaay Fortman


24 juni van 8.15 - 9.00 uur
Marnix Holtzer,
partner DLA Piper en commissaris Ron Icke.

Recente trends en effecten van de  pandemie op de overnamepraktijk: MAC, overmacht en covid-clausules.
NIBC and beyond.
Recente uitspraken van de Netherlands Commercial Court en kort geding over Covid-19 en overnames.
De waarde van de Nederlandse onderneming in internationaal concernverband: KLM, Tata en de rol van de RvC in de belangenafweging.  

Ethiek en integriteit 
in Covid-19 tijd

1 en 8 juli 

1 juli van 8.15 - 9.00 uur
Rob van Eijbergen,
hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties aan het Zijlstra Center|VU en toezichthouder Gerda van Dijk.

juli van 8.15 - 9.00 uur
Rob van Eijbergen
hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties aan het Zijlstra Center|VU en toezichthouder Gerda van Dijk.

Onder druk wordt alles uitvergroot. De goede maar ook de minder goede kanten. Hoe houden we onze normen en waarden overeind wanneer de druk van buiten erg groot wordt?Wat is de rol van toezicht in deze? En hoe werken dan de board dynamics?

    

U kunt zich hier opgeven voor het jaarabonnement vanaf 15 juli 2020 

Zomerprogramma met lagere frequentie tot 2 september

Nieuwe paradigma's voor toezichthouders in veranderende tijden? 

15 en 29 juli 


15 juli van 8.15 - 9.00 uur
Erwin Bouwman, partner bij Non-executive People en meervoudig commissaris [tbd]

29 juli van 8.15 - 9.00 uur
Erwin Bouwman,
partner bij Non-executive People en meervoudig commissaris
Marjan Oudeman

Consequences
depriviation 
of sleep in leaders during a crisis        

5 en 19 augustus 

5 en 19 augustus van 8.15 - 9.00 uur 

Dr. Els van der Helm, sleep expert (PhD from UC Berkeley, adjunct professor IE Business School), co-founder of Shleep and Multiple Supervisory Board member Ate Visser

What is the impact of sleep loss on the human brain? How does it impact attention, decision making and board dynamics? Is there a responsibility for directors given their role as employers, to address this topic and intervene by offering sleep support? Is burn-out part of risk management?

 

 
   

  

Najaarsprogramma vanaf 2 september


Human Resource 
in Covid-19 tijd

2 en 9 september 

2 september van 8.15 - 9.00 uur
met Luc de Baets, CHR bij Action en commissaris Jacqueline Rijsdijk.

9 september van 8.15 - 9.00 uur
met Luc de Baets, CHR bij Action en Erwin van der Graaf, Vice President Operations Accor Nederland en Commissaris Monika Milz.

De ene organisatie staat onder druk vanwege de winkelsluitingen en stagnerende aanvoerlijnen; de andere kampt met acute leegstand en doorlopende kosten. Wat zijn de gevolgen en de te nemen maatregelen vanuit Human Resource Management en Operations? Waar moeten commissarissen op bedacht zijn? Hoever gaat hun betrokkenheid en bemoeienis? 

Privacy en Big Data in Covid-19 tijd 

16 en 23 september 

16 september van 8.15 - 9.00
met Monique van Dijken-Eeuwijk, partner bij MGM Regulartory & Governance en commissaris Miriam van Dongen

23 septembervan 8.15 - 9.00 uur
met Monique van Dijken-Eeuwijk, partner bij MGM Regulartory & Governance

Vervolgdata elke woensdagochtend 

De onderwerpen voor de komende periodes worden een maand van te voren bepaald aan de hand van de actualiteit


 

U kunt zich hier opgeven voor het jaarabonnement vanaf 15 juli 2020

 

Dit initiatief is onderdeel van ons kennisplatform
Permanent Actueel voor toezichthouders en commissarissen.

 

Hemingway

creating tomorrow's governance