GoedemorgenCommissaris als onderdeel van Permanent Actueel

Wekelijkse actualiteit online

GoedemorgenCommissaris

Elke sessie haakt in op de actualiteit voor toezichthouders en commissarissen en wordt gepresenteerd door een kennispartner en toegelicht door een zeer ervaren commissaris.

Met o.a. Jaap Winter, Marry de Gaay Fortman, Jan Nooitgedagt, Ron Icke, Jacqueline Rijsdijk, Miriam van Dongen, Marjan Oudeman, Jeroen Kremers en vele anderen.   

Permanent actueel

We zijn met de sessies gestart omdat in deze tijd van de ‘C-Crisis’  de wijze waarop we bestuurlijk met elkaar omgaan ingrijpend verandert. Beproefde Governance concepten en methodieken sluiten onvoldoende aan op de dagelijkse dynamiek van overleven. Maar we weten ook dat we als toezichthouders verantwoording moeten afleggen over onze rol en invulling van toezicht in crisistijd. Deze crisis is veelomvattend en de onzekerheid over de duur en de gevolgen blijft nog wel even voortduren. En laten we ondertussen niet vergeten dat er ook andere actuele zaken op de agenda van de non-executives staan. Dus ook een goede tijd om regelmatig goed bij te blijven; Permanent Actueel.

 Abonnementen

U kunt zich hieronder opgeven voor het jaarabonnement.

     

Agenda

De Corona App

16 september

 


16 september van 8.15 - 8.57 uur

met Monique van Dijken-Eeuwijk , partner bij MGM Regulartory & Governance en commissaris Miriam van Dongen

‘Data Privacy in Corona-tijden. De Corona-app; het thuiswerken, Teams, Zoom...Welke scheidslijnen worden meer fluide? Houd uw vrijheid op waar die van een ander begint? Wanneer en waar zijn we aan het werk en waar en wanneer begint het privé leven? Heeft u als toezichthouder zicht op deze ontwikkelingen en hoe de organisatie daarmee omgaat? Wat is het risico? Wat is het lange termijn effect? 

Data Privacy in een polariserende wereld.


23 september

23 september van 8.15 - 8.57 uur

met Monique van Dijken-Eeuwijk, partner bij MGM Regulartory & Governance en  commissaris Harry van Dorenmalen

Data Privacy in een steeds meer polariserende wereld. De ontwikkelingen in de US, in Rusland, in Wit Rusland, China etc. Verandert de wereld in a ‘world of surveillance’? Wordt de privacy met handen en voeten getreden? En bestaat er een algemeen recht of een algemeen concept van privacy en data protectie? En wat betekent zulks voor de ondernemingen waar u commissaris van bent? Vragen om op te reflecteren.


 

De Europese Klimaat agenda

 

30 september en 7 oktober

30 september van 8.15 - 8.57 uur
met Diederik Samsom, kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans en Jan Paul van Soest 

7 oktober van 8.15 - 8.57 uur
met Diederik Samsom en Jan Paul van Soest

De Europese klimaatagenda komt op stoom. Voor bestuurders en toezichthouders die uit eerste hand willen vernemen waar het naar toe gaat, wat de ambities zijn en welke impact dit zal gaan krijgen op de bedrijfsvoering van organisaties. 

 

Volgt

De onderwerpen voor de komende periodes worden een maand van te voren bepaald aan de hand van de actualiteit

 

 Abonnementen

     

Of combineer het abonnement met meer diensten van Hemingway, zoals het e-learning programma met masterclasses of verdiepende forums. 

Klik hier voor een individueel abonnement
Klik hier voor een raadsabonnement

 

 

 

Hemingway

creating tomorrow's governance