Programma Medezeggenschap

Buro Dassen en Hemingway Professional Governance organiseren een uniek programma dat gericht is op medezeggenschapsleden die meer inzicht willen hebben in de rol van toezichthouders en de bestuurlijke samenwerking. Kernvraag daarbij is hoe de OR (nog) beter kan aansluiten bij de besluitvormingsprocessen en ‘het spel in de top’. 

De rollen zijn niet altijd glashelder en het is ook niet altijd duidelijk hoe pro-actief de ondernemingsraad, de bestuurders of commissarissen moeten zijn. Zo zie je in steeds meer governance codes een verschuiving naar pro-activiteit: de raad van commissarissen moet bijvoorbeeld steeds vaker uit eigen initiatief informatie halen bij de diverse belanghebbenden waaronder de ondernemingsraad. Die informatie-uitwisseling kan – of moet soms – zonder de bestuurders erbij plaats vinden. 

Dat kan spannend zijn en vergt kennis van zaken, tact en een goed inzicht in intermenselijk gedrag. Verder wordt een commissaris of toezichthouder soms benoemd op voordracht van de ondernemingsraad (de zogenaamde werknemerscommissaris). Hoe gaan die benoeming en de toekomstige samenwerking in hun werk? Wat betekent dat specifiek voor een lid van de ondernemingsraad? 

Bij Hemingway staan wij in in de dagelijkse praktijk van toezicht en medezeggenschap. Wij realiseren ons vaak dat het beter kan of beter had gekund en wij bieden leden van de ondernemingsraad een leergang waarmee zij adequaat kunnen omgaan met dit soort praktische onderwerpen.  

 

Programma

Ons medezeggenschapsprogramma bestaat uit 6 modules, verdeeld over twee werksessies van 15.00 tot 19.30 uur inclusief een diner met maximaal 16 deelnemers onder leiding van topspecialisten, die zelf ook toezichthouder zijn en de uitdagingen kennen.  

 Werksessie 1: Donderdag 14 april 2022 (15.00 – 18.30u) met Jan Nooitgedagt als ervaringspartner

1 ‘Het waarom van medezeggenschap’ 

In deze module leren de deelnemers de conceptuele achtergond van medezeggenschap. Waar komt de noodzaak van medezeggenschap vandaan? Wat zijn de uitgangspunten? Hoe heeft het tot nu toen in Nederland en de ons omringende landen gewerkt? Wat is het ‘Rijnlands model’ van goed bestuur? Wat zijn de specifieke aandachtspunten van medezeggenschap of – met andere woorden – waar komt het in de praktijk op aan voor de ondernemingsraad [en de commissarissen]?   

2 ‘Hoe is dat geregeld? 

In deze module gaan wij dieper in op wet- en regelgeving en de diverse corporate governance codes. Wat zijn de spelregels en welke eisen worden gesteld aan de ondernemingsraad, bestuurders en commissarissen? Wat zijn de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van deze spelers? 

3 ‘Goede besluitvorming, een juist en eerlijk proces’ 

In deze module gaan wij in op alle benodigdheden voor goede besluitvorming. Wij bespreken uitgebreid het juiste proces en de rollen van alle betrokkenen. Daarbij bekijken wij ook gedrag dat bijdraagt aan beter vertrouwen bij alle spelers en wat de meerwaarde is van dat opgebouwde vertrouwen. 

 

Werksessie 2: Maandag 16 mei 2022 (15.00 – 18.30u) met Gerard van Olphen als ervaringspartner 

4 ‘Bijzondere onderwerpen waaronder de werknemerscommissaris’ 

In dit onderdeel behandelen wij enkele bijzondere onderwerpen zoals de werknemerscommissaris maar ook bijzondere situaties als een fusie of overname. Wat betekent dat voor de OR in de praktijk en wat zijn de aandachtspunten en ‘do’s and don’ts’ als de boel onder hoogspanning staat?   

5 en 6 ‘De Praktijk’ 

Hier gaan wij aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk het geleerde in praktijk brengen! De deelnemers vervullen wisselend de rol van lid van de ondernemingsraad, raad van bestuur en raad van commissaris. Tijdens de simulatie worden de dilemma’s glashelder en leren de deelnemers de succesfactoren voor een goede taakvervulling en beter bestuur van de onderneming 

 

De werksessies vinden plaats aan de Roemer Visscherstraat 44 te (1054 EZ) Amsterdam 

Er is plek voor maximaal 16 deelnemers 

De kosten bedragen € 1.250 excl. btw voor 6 modules en 2 reflectie-diners.  

Voor meer informatie, neem graag contact op met Jorinde Nuninga (06-14110301 of nuninga@hemingway-pg.nl

Hemingway

creating tomorrow's governance