Commissaris programma's

Deelname op invitatie

Hoe ontwikkel ik mij als commissaris?

Als toezichthouder bent u nauw betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. Houdt deze gelijke trend rekening met uw ontwikkeling?

Diversiteit in de samenstelling van de raden, positief kritische board dynamiek en uw eigen rol daarin zijn belangrijke succesfactoren bij adequaat toezichthouden. De organisatie, bestuurders, aandeelhouders en andere stakeholders stellen hoge eisen aan de toezichthouder. Hoe effectief bent u?

Concept van onze programma's

Er is veel gaande op het gebied van opleiding voor commissarissen en toezichthouders. Hemingway PG maakt onderscheid in ervaringsniveau van toezichthouders bij haar commissaris programma's. Uitgangspunt is dat elke deelnemer begrijpt waarom hij of zij aan tafel zit met de overige deelnemers. Maar het werkt ook andersom. Grote diversiteit in achtergrond, maar homogeniteit in professioneel niveau en nooit meer dan 15 deelnemers maakt elke sessie zeer interactief. Dat is de meerwaarde van onze commissaris programma's en de reden dat top kennis- en ervaringspartners zich aan onze commissaris programma's verbinden. Dit concept is ook de reden dat deelname aan onze opleidingen op uitnodiging zijn.

Deelnemers hebben de mogelijkheid om éénmalig een gemiste sessie in een ander programma in te halen. Wanneer deelnemer ook van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, wordt de inhaalmogelijkheid vervangen door deelname aan een Forum naar eigen keuze. Overweeg de Non-Executive-360graden feedback toe te voegen aan uw programma (zie voor meer informatie onderaan deze webpagina).

Masterclass Your Life Your Rules

'Persoonlijke transformatie en disruptie: Code Oranje is afgekondigd in de bestuurskamer'

Voor RvC-leden (m.n. voordrachtcommissarissen en HR-portefeuillehouders) en HR-professionals. Ontwikkelingen gaan hard en het self placement traject heeft grote impact op de bestaande outplacement en transformatietrajecten.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

College programma najaar 2019

'Zint eer ge begint'

College is toegankelijk -by invitation only- voor bestuurders en professionals, die zich willen voorbereiden op een commissariaat.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Chamber programma najaar 2019

Ben ik nog voldoende actueel?

Chamber is toegankelijk voor toezichthouders die minimaal 2 commissariaten bekleden en op zoek zijn naar verdieping en dilemma’s bij toezichthouden.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Corporate Digital programma najaar 2019

De snelweg voor digital C-level professionals naar het commissariaat

Veranderingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid hebben strategische impact op vrijwel iedere organisatie. De kwaliteit van het digitaliseringbeleid, de leiderschapsontwikkeling, het strategisch personeelsbeleid (ook vanuit disruptieve technologie) en de organisatiecultuur zijn missie-kritisch en zijn daarmee onderdeel van toezicht. Het belang van kennis van deze portefeuilles neemt toe terwijl genoemde disciplines onder vertegenwoordigd zijn in toezichthoudende gremia. Speciaal voor corporate (C-level) professionals, die in hun functie te maken hebben met de digitalisering en digitale transformatie en met de ambitie voor een toezichthoudende rol biedt Hemingway dit programma.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Corporate Digital programma

De snelweg voor digital C-level professionals naar het commissariaat

Veranderingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid hebben strategische impact op vrijwel iedere organisatie. De kwaliteit van het digitaliseringbeleid, de leiderschapsontwikkeling, het strategisch personeelsbeleid (ook vanuit disruptieve technologie) en de organisatiecultuur zijn missie-kritisch en zijn daarmee onderdeel van toezicht. Het belang van kennis van deze portefeuilles neemt toe terwijl genoemde disciplines onder vertegenwoordigd zijn in toezichthoudende gremia. Speciaal voor corporate (C-level) professionals, die in hun functie te maken hebben met de digitalisering en digitale transformatie en met de ambitie voor een toezichthoudende rol biedt Hemingway dit programma.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Corporate Digital programma

De snelweg voor digital C-level professionals naar het commissariaat

Veranderingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid hebben strategische impact op vrijwel iedere organisatie. De kwaliteit van het digitaliseringbeleid, de leiderschapsontwikkeling, het strategisch personeelsbeleid (ook vanuit disruptieve technologie) en de organisatiecultuur zijn missie-kritisch en zijn daarmee onderdeel van toezicht. Het belang van kennis van deze portefeuilles neemt toe terwijl genoemde disciplines onder vertegenwoordigd zijn in toezichthoudende gremia. Speciaal voor corporate (C-level) professionals, die in hun functie te maken hebben met de digitalisering en digitale transformatie en met de ambitie voor een toezichthoudende rol biedt Hemingway dit programma.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Corporate Digital programma

De snelweg voor digital C-level professionals naar het commissariaat

Veranderingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid hebben strategische impact op vrijwel iedere organisatie. De kwaliteit van het digitaliseringbeleid, de leiderschapsontwikkeling, het strategisch personeelsbeleid (ook vanuit disruptieve technologie) en de organisatiecultuur zijn missie-kritisch en zijn daarmee onderdeel van toezicht. Het belang van kennis van deze portefeuilles neemt toe terwijl genoemde disciplines onder vertegenwoordigd zijn in toezichthoudende gremia. Speciaal voor corporate (C-level) professionals, die in hun functie te maken hebben met de digitalisering en digitale transformatie en met de ambitie voor een toezichthoudende rol biedt Hemingway dit programma.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

(Non) executive China Programme: Beijing - Shanghai - Hangzhou - Shenzhen

The treasury of understanding Different Cultures - Different Ethics - Different Governance

We are thrilled to announce that we have joined forces with Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB), one of the leading business schools in China. By participating in this program we intend to encourage our more global oriented relations to visit China to get a better grasp of what is really going on and how to redefine your China strategy, including governance issues.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Postgraduate Opleiding Integriteit & Ethiek

Toezicht gaat niet gebukt onder gebrek aan kennis, maar gebrek aan wijsheid.

Een Post Academisch Programma voor Commissarissen en Toezichthouders die het belang én de complexiteit van hun professie erkennen; die zich realiseren dat zij als individu een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces van meervoudige waardenafweging in de boardroom; die zich willen verdiepen in relevante academische kennis én praktijkvoorbeelden en deze willen vertalen naar de eigen toezichtspraktijk en het handelingsrepertoire.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Medezeggenschap & Toezicht programma

Beter aansluiten bij het spel in de top ?

Het belang van toezichthouders neemt toe en daarmee ook de eisen die aan hen gesteld mogen worden. Ook het ‘spel in de top’ wordt complexer en de aansluiting op toezicht en medezeggenschap wordt des te belangrijker. Dat betekent dat de leden van medezeggenschapsorganen goed inzicht moeten hebben in de rol van toezicht, de eisen die zij aan ‘hun’ voordrachtcommissaris moeten stellen en de manier van samenwerken met de interne toezichthouder.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Non executive 360graden feedback module

Hemingway heeft - samen met 360Careers - de Non-Executive-360graden feedback ontwikkeld, speciaal opgezet met specifieke competenties voor toezichthouders. Door het gestructureerd verzamelen en verwerken van positieve en constructieve feedback vanuit verschillende feedbackgevers krijgt u zicht op uw functioneren als toezichthouder en mogelijkheden tot ontwikkeling. De discrepantie tussen uw eigen perceptie en de perspectieven van de feedbackgevers geven een extra dimensie aan deze survey.

Deelnemers die het instrument hebben toegepast waren verrast over het extra rendement dat het gegeven heeft tijdens het programma. 

De confidentiële resultaten van de survey worden in een persoonlijk gesprek met een 360Careers expert toegelicht. Tijdens deze toelichting krijgt u inzichten en handvatten aangereikt voor uw verdere ontwikkeling als toezichthouder. 

360Careers is gespecialiseerd in persoonlijke en loopbaanontwikkeling en maakt veelvuldig gebruik van de 360 graden feedbackmethode.

 

Hemingway

creating tomorrow's governance