Forums

Overzicht 2019

Hemingway biedt op jaarbasis meerdere Forum en Themed Round Table bijeenkomsten aan waarin toezichthouders en bestuurders in dialoog gaan met ruim 35 opinieleiders over innovatie en de impact daarvan op toezicht. Een impressie van de Forum bijeenkomsten uit 2017 en 2018 treft u aan in de databank van de sectie Actueel/Take aways Forum op onze website.

Naast de introductie Forums Insights of Innovation zijn er verdiepende Forums met een sectorale invulling. 

Kosten per Forum en Themed Round Table bijeenkomst bedragen €750,- exclusief BTW (per deelnemer). Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Hemingway adviseert te starten met de introductiebijeenkomst Insights in Innovation en deze naar eigen inzicht en interesse aan te vullen met een of meerdere sectorale en/of verdiepende bijeenkomst(en). 

Voor deelnemers aan de Hemingway Programma's is deelname aan 2 Forum sessies en 1 Themed Round Table onderdeel van het Hemingway Programma. 

Voor alumni en relaties van Hemingway geldt een kortingstarief van 50% voor deelname aan een Governance of Innovation Forum of Themed Round Table bijeenkomst. Inschrijving met gebruik van een gastcode.

Forum Health | 07-06-2019

De rol en impact van de commissaris bij het aanjagen van innovatie in de zorg.

De technologische ontwikkelingen binnen de zorg zijn misschien wel de meest vooruitstrevende en impactvolle. Maar wat weten we eigenlijk van de deze ontwikkelingen en vooral wat deze ontwikkelingen voor een impact hebben op de rol van de toezichthouder? En hoe kunnen toezichthouders faciliteren bij het introduceren van relevante trends en ontwikkelingen, zoals digitalisering en circulaire economie in de zorg?

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Annual Forum Hermitage 17-06-2019

The treasury of understanding Different Cultures - Different Ethics - Different Governance

As part of the Forum Series Governance of Innovation Hemingway will organise - after last year's Annual Forum attended by almost 300 non executives - the 2nd National Forum Governance of Innovation. We are much obliged to Museum the Hermitage who has granted us this opportunity. Exclusive part of the programme is a private viewing of the exhibition The Treasury! Masterpieces of the Hermitage.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Insights in Innovation
- Circular Economy | 20-09-2019

Industriële revoluties leiden tot een 'shake out' voor ondernemingen die zichzelf niet opnieuw kunnen uitvinden.

En dit is niet alleen waar voor digitaal herontwerpen, maar evenzeer voor CO2 neutraal en circulair economisch herontwerpen. Het forum Insights in Innovation - Circulaire economie gaat specifiek over de uitdagingen van de toezichthouder en bestuurder in een context van klimaat verandering, waarin CO2 neutraal opereren en circulair conform de norm zijn en niet de uitzondering.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum insights 3 - Ethiek & Technologie | 04-10-2019

"De ethische basis voor verantwoorde innovatie"

In het Forum Inisights in innovation - Ethiek & Innovatie, staat de dialoog over toezicht op ethiek en innovatie centraal. Met als centraal thema: "De ethische basis voor verantwoorde innovatie".

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Innovation in Education | 08-11-2019

Bestaat er binnen de onderwijssector, net zoals in de bankensector, ook een 'FinTech' van onderwijs ?

In het onderwijs is veel gaande. Maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen en innovatie gaan hand in hand en zorgen voor veel onrust en ook wel 'richtingloosheid'. Daarom organiseren wij één keer per jaar het Forum EduTech voor (toekomstige) toezichthouders in het onderwijs die geïnteresseerd zijn in nieuwe inzichten en daarover met elkaar in debat gaan.Dit jaar spitsen wij de forum dialoog toe op technologische innovatie in het onderwijs en disruptie binnen de sector: Bestaat er binnen de onderwijssector, net zoals in de bankensector, ook een 'FinTech' - achtige ontwikkeling met duurzame impact, i.e. EduTech van onderwijs ?

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Innovation in Industry | 22-11-2019

Bedrijven in de Nederlandse maakindustrie vormen de ruggengraat van de BV Nederland en ze behoren vaak tot de innovatieve wereldtop in hun segment. Dus welke rol van betekenis speelt de toezichthouder om ze daar te houden ?

De maak- en procesindustrie is een belangrijke sector en bron van economisch welvaart en innovatie, die door haar beperkte zichtbaarheid vaak onderschat wordt. De sector verdient het ook om op governance terrein ondersteund te worden met als resultaat een versterking van de (nieuwe) rol van toezicht op innovatievermogen én op kansen en risico’s die technologische innovaties bieden.

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Forum Innovation in Finance| 29-11-29

De bermuda driehoek in Financial Innovation: succesvol manoeuvreren langs de assen van digitalisering, klimaatverandering en circulaire economie.

Het forum Finance gaat specifiek over de uitdagingen van de toezichthouder en bestuurder in de context van financiele dienstverlening. Wat zijn toekomstbepalende trends en innovaties in het bankwezen en de financiële dienstverlening? En welk effect hebben die op uw rol als toezichthouder?

Informatie

Jorinde Nuninga
020 79 81 365
info@hemingway-pg.nl

Lees meer

Hemingway

creating tomorrow's governance