Programma

Forum Insights in Innovation - Strategic Leadership | 7 oktober 2022

Leiderschap bekeken door de lens van strategische waardecreatie.

Toezichthouders en bestuurders spelen een belangrijke rol in het toezien op kansen en risico’s die lange termijn strategische waardecreatie mogelijk maken.

Voor een effectieve dialoog tussen RvC en RvB over strategische waardecreatie gaat het om de ‘Tripartite’: strategie & innovatie, financiële robuustheid én kwaliteit & effectiviteit van het leiderschapsteam.

Er ligt een taak voor toezichthouders en bestuurders bij het ontwikkelen en beoordelen van de kwaliteit van het leiderschapsteam van de organisatie.

Tijdens dit Forum komen de volgende thema’s aan de orde:

• Waarom is het nodig om ‘Schapruimte op ooghoogte’ voor het leiderschapsthema binnen RvC/RvB te creëren. ?

• Moet het thema Leiderschap verankerd zijn in een meer brede opvatting over de werkgeversrol van de Raad van benoemen en belonen naar zicht op strategisch leiderschap?

• Hoe ver gaat de rol van de commissaris bij de effectiviteitsbeoordeling van het leiderschapsteam?

• Hoe kun je een gemeenschappelijk kader creëren voor een op vertrouwen gebaseerde dialoog over het leiderschapsteam tussen Raad en Bestuur?

• Hoe krijg je zicht of de samenstelling van het leiderschapsteam future proof is voor de strategische vraagstukken van de toekomst ?

Centraal tijdens het Forum staat de dialoog en het debat tussen bestuur en toezicht. Kennispartners (deskundigen op de thema’s) en ervaringspartners (meervoudig commissarissen) stellen zich over het thema Leiderschap de volgende vragen:

• Hoe krijg je als Raad zicht op de kwaliteit en potentieel van het leiderschapsteam?

• Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de Raad op het leiderschapsteam?

• Hoe ver moet je als Raad de organisatie in om zicht te krijgen op het team en toekomstig teampotentie ‘in de pijplijn’?

• Waar ligt de grens van 'op de stoel van de bestuurder' gaan zitten en afstand houden in relatie tot beoordeling van de kwaliteit van het team?

Het online Forum start om 16.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Forum Insights Strategic Leadership| 7 oktober 2022

Aankomende sessies

Forum Insights in Innovation - Strategic Leadership of Innovation | Praktische informatie Forum

07-10-2022 14:30 - 00:00 Hemingway Non-Executive People

Hemingway

creating tomorrow's governance