Persoonlijke ontwikkeling van de toezichthouder - 360 feedback module

Kent U zelve ook in de rol van toezichthouder

Waar ligt de focus van persoonlijke ontwikkeling?

De rol van de toezichthouder is volop in ontwikkeling. Om effectief en succesvol te zijn in die rol moet u aan formele vereisten voldoen en geschikt worden bevonden.  Zie de aangescherpte eisen vanuit de Nieuwe Governance Code. Ook moet u om kunnen gaan met veranderingen in organisatie-inrichting, maatschappij en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de veranderende samenwerking tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen – denk aan de bespreking van de strategieontwikkeling en lange termijn waardecreatie – en het toenemende belang van nieuwe onderwerpen zoals digitalisering, klimaatverandering en circulaire economie.  Onderwerpen waar u tijd en aandacht aan besteedt mede dankzij de programma’s en forums van Hemingway.

Maar is dat voldoende?

Uiteindelijk wordt het succes bepaald door de persoon die de rol van toezichthouder invult. Voldoende inzicht in eigen sterkte en zwakte is daarvoor essentieel. Daarbij is het vaak lastig om te achterhalen wat men niet weet. Deze blinde vlek kan inzichtelijk worden gemaakt en als basis dienen van verdere persoonlijke ontwikkeling. Dat geeft zelfvertrouwen.

360 Feedback module: Meer inzicht in verdere ontwikkeling

Deze Non-Executive-360 module geeft scherp inzicht in eigen voorkeuren en gedrag en het effect daarvan op anderen. Kwalitatieve feedback wordt verzameld en gecombineerd met het rapport van gevalideerde Hogan vragenlijsten. Dit vormt de basis voor een persoonlijk gesprek met een van de 360Careers experts, waardoor u zicht krijgt op uw functioneren als toezichthouder en mogelijkheden tot ontwikkeling. Ook de discrepantie tussen eigen perceptie en die van de feedbackgevers geven daarbij een nuttig inzicht en handvatten.

In deze module kan worden bekeken hoe u omgaat met informatie, hoe u tot besluiten komt op strategisch en tactisch niveau en in hoeverre u van eerdere besluiten leert (“HBRI”). Ook is het mogelijk om te kijken naar de kernwaarden en doelen die de basis zijn van uw gedrag, aspiraties en verwachtingen in het leven. (“HLFVR”).

Deelnemers waren verrast over de uitkomsten en het rendement voor hun toezichthoudende kwaliteiten.

360Careers|Hemingway alliantie

360Careers, een organisatie voor leiderschaps- en carrièreontwikkeling, is opgericht door Marline Stoffer, gecertificeerd executive coach. Zij begeleidt bestuurders en toezichthouders om te ontdekken wat ze (nog) niet weten, waardoor ze verder kunnen.

Aan de slag

Of u kiest voor de HBRI, de HLFVR  of voor beide kunt u zelf beslissen. De verworven inzichten kunt u actief toetsen tijdens de programma’s van Hemingway, de board evaluaties of in de praktijk als toezichthouder. Het is de basis voor uw verdere ontwikkeling en daarmee zelfvertrouwen. 

Combineer de 360 Feedback module ook met andere Hemingway diensten die de Raad ondersteunen op het gebied van leiderschap ontwikkeling:

Geïnteresseerd en aan de slag? Laat het ons weten en we nemen contact met je op.

Hemingway

creating tomorrow's governance