Board Evaluatie

Ervaring, gevoel, sector- en innovatiekennis

 

Board evaluaties (ook in het Engels) 

Door de inzichten, die wij tijdens onze commissaris-educatieprogramma's, de Forum Series Governance of Innovation en onze Non Executive search opdrachten opdoen, zijn wij in staat om op hoog niveau en met alle praktijk actualiteit board evaluaties uit te voeren. Wij zijn goed aangesloten op de inhoud met een gezond gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ruime ervaring in de profit sector, met beursgenoteerde organisaties, ZBO's, onderwijs- en zorginstellingen, culturele instellingen en woningcorporaties; we vullen het graag met u in. Juist door deze brede ervaring betrekken wij inzichten uit andere sectoren (kruisbestuiving). 

In toenemende mate zien wij dat strategie (toekomst) en geschiktheid van de RvC (antwoord op de toekomst) onderdeel uitmaken van board evaluaties. Ook in onze commissarisprogramma's zijn strategie en de rol van de toezichthouders een vast onderdeel geworden, omdat de rol en verantwoordelijkheid aan het verschuiven zijn. De Governance code spreekt ook van verantwoordelijkheid voor lange termijn waardecreatie. 

De combinatie van non-executive educatiesearch én board evaluaties geeft ons een goed inzicht in dilemma's, in de weerbarstigheden en in - soms praktische - handreikingen. Maar onze aanpak gaat verder dan dat. Door de nieuwe paradigma's van toezicht als gevolg van innovatie en technologie kijken wij ook naar de mate waarin de samenwerking en de samenstelling van de RvC/RvT voldoen aan de eisen van toezicht in deze tijd, waar innovatie een onderdeel van uit maakt. 

Board evaluaties gaan voor ons veel verder dan kijken naar de onderlinge samenwerking in het verleden.

Het betreft ook de samenwerking in de toekomst om een bijdrage te blijven leveren aan de continuïteit van de organisatie. 


Board evaluatie Essential

Door middel van een online evaluatie beschikbaar in MyHemingway kunt u als Raad een zelfevaluatie uitvoeren. Wanneer ieder de evaluatie heeft doorlopen krijgt de raad een automatisch gegenereerd rapport als discussiestuk voor de zelfevaluatie.

Board evaluatie Plus

Voor de Raad die behoefte heeft aan reflectie van buiten af. Aan de hand van de doorlopen zelfevaluatie zal Hemingway tijdens de board meeting de evaluatie begeleiden.

Board evaluatie Premium

Voor verdieping (bijvoorbeeld eens in de drie jaar) verzorgt Hemingway de evaluatie inclusief individuele interviews met alle toezichthouders én bestuurders en begeleidt Hemingway de evaluatiesessie.

 

360graden feedback module in aanvulling op de board evaluatie

Online vragenlijsten dienen als onderlegger voor de een-op-een gesprekken, maar zijn niet leidend. Een 360-graden feedback module kan worden toegevoegd aan de evaluatie. Na afloop reiken wij een evaluatie-methodiek aan, die u als Raad in staat stelt om de evaluatie volgend jaar zelf in te vullen.

Uitgangspunten zijn:

  • Onafhankelijk en vernieuwend
  • Professionele (persoonlijke) ontwikkeling van toezichthouders
  • Actueel
  • Aanvinkend zijn i.p.v. afvinkend
  • Inspirerend en uitwerking bevorderend 
  • levert inzicht omtrent drijfveren van de toezichthouder

Hemingway

creating tomorrow's governance