Board Evaluatie

Zelfreflectie op strategische waarde creatie, geschiktheid en board dynamiek

 

Visie op Board Evaluatie

Onze Board Evaluatie onderscheidt zich door de samenwerking binnen de Raad en tussen Raad en Bestuur als het ware te toetsen aan de strategie van de organisatie, gecombineer met reflectie op eigen functioneren en samenwerking.

Waarom kiezen voor de Hemingway Board Evaluatie?

Wij zijn goed aangesloten op waar een adequate board evaluatie aan moet voldoen door onze opleidingsprorgamma's en ruime ervaring in diverse sectoren. Naast de profit sector, met zowel beursgenoteerde als familiebedrijven, werken wij ook voor ZBO's, onderwijs- en zorginstellingen, culturele instellingen en woningcorporaties. Dat stelt ons in staat om inzichten uit verschillende sectoren te combineren (kruisbestuiving).

Zelfreflectie

Het belang van zedlfreflectie in combinatie met een board evaluatie neemt toe. Zicht op de benodigde competenties, levenshouding, achtergrond mede in het kader van een meer divers samengestelde Raad is essentieel. Hiertoe bieden wij de Pact-meting aan, een assessment tool specifiek ontwikkeld voor toezichthouders. Het geeft zowel inzicht in de kwaliteiten als het ontwikkelpotentieel van de leden, in wat hen energie geeft en in wat hen energie kost. Een schitterende manier om elkaar beter te leren kennen in het belang van de organisatie.

Verschillende Board Evaluaties

  • Board evaluatie Basic – Zelfevaluatie online

Door middel van een online evaluatie, beschikbaar in MyHemingway, kunt u als Raad een zelfevaluatie uitvoeren. Wanneer ieder de evaluatie heeft ingevuld krijgt de raad een automatisch gegenereerd rapport als discussiestuk voor de zelfevaluatie.
Prijs: € 1.250,- (excl. BTW)

  •  Board evaluatie Plus – zelfevaluatie, inclusief Hemingway begeleiding

Aan de hand van het invullen van de on-line zelfevaluatie zal Hemingway tijdens de board meeting de evaluatie begeleiden.
Prijs:  € 2.550,- (excl. BTW)

  •  Board evaluatie Premium (inclusief Pact-meting) – Optimale begeleiding bij verdieping van de Raad performance

Voor verdieping (bijvoorbeeld eens in de twee jaar) verzorgt Hemingway de gehele evaluatie, inclusief individuele interviews met alle toezichthouders én bestuurders, en begeleidt Hemingway de evaluatiesessie.
Prijs: tussen de € 8.500,- en €14.000,- (excl. BTW) afhankelijk van de omvang en bijzonderheden 

 

Vul het contact formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Hemingway

creating tomorrow's governance