Board Evaluatie

Zelfreflectie op strategische waarde creatie, geschiktheid en board dynamiek

Board Evaluaties zijn inmiddels stevig verankerd in Governance Codes en een belangrijk instrument bij het afleggen van verantwoording van handelen van de  toezichthouders. 

 

Visie op Board Evaluatie

De Board Evaluatie dienstverlening van Hemingway onderscheidt zich doordat zij focust op de samenwerking tussen Raad en Bestuur om ook in de toekomst een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de lange termijn strategische waarde creatie en het leiderschap van de onderneming.

Als gevolg van technologische ontwikkelingen kijken wij vanzelfsprekend naar de mate waarin de samenwerking en de samenstelling van de Raad voldoen aan de eisen van toezicht in deze tijd. 

Daarnaast is zelfreflectie op de benodigde competenties, expertise en diversiteit in de samenstelling van de Raad essentieel voor het waarborgen van de lange termijn effectiviteit van de Raad in haar kernrollen: werkgever, monitor, sparring partner.

Waarom kiezen voor de Hemingway Board Evaluatie?

Door de inzichten, die wij tijdens onze commissaris-educatieprogramma's, de Forum Series Governance of Innovation en onze Non Executive search opdrachten opdoen, zijn wij in staat om op hoog niveau en altijd aangepast aan de actualiteit, board evaluaties uit te voeren. JHte brengt inzicht in dilemma's, in de weerbarstigheden en in - soms praktische – benodigde handreikingen

Wij zijn goed aangesloten op de inhoud met een gezond gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ruime ervaring in diverse sectoren. Naast de profit sector, met zowel beursgenoteerde als familiebedrijven, werken wij ook voor ZBO's, onderwijs- en zorginstellingen, culturele instellingen en woningcorporaties. Dat stelt ons in staat om inzichten uit verschillende sectoren te combineren (kruisbestuiving).

Mogelijke vormen van Board Evaluatie

Hemingway biedt verschillende vormen van Board Evaluaties.

  • Board evaluatie Basic – Zelfevaluatie online

Door middel van een online evaluatie, beschikbaar in MyHemingway, kunt u als Raad een zelfevaluatie uitvoeren. Wanneer ieder de evaluatie heeft ingevuld krijgt de raad een automatisch gegenereerd rapport als discussiestuk voor de zelfevaluatie.
Prijs: € 1.250,- (excl. BTW)

  •  Board evaluatie Plus – zelfevaluatie, inclusief Hemingway begeleiding

Aan de hand van het invullen van de on-line zelfevaluatie zal Hemingway tijdens de board meeting de evaluatie begeleiden.
Prijs:  € 2.450,- (excl. BTW)

  •  Board evaluatie Premium – Optimale begeleiding bij verdieping van de Raad performance

Voor verdieping (bijvoorbeeld eens in de twee jaar) verzorgt Hemingway de gehele evaluatie, inclusief individuele interviews met alle toezichthouders én bestuurders, en begeleidt Hemingway de evaluatiesessie.
Prijs: tussen de € 6.500,- en €10.000,- (excl. BTW) afhankelijk van de omvang en bijzonderheden 

Andere Hemingway diensten die de Raad ondersteunen op het gebied van zelfreflectie en leiderschap ontwikkeling:

Geïnteresseerd en aan de slag?

Vul het contact formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Hemingway

creating tomorrow's governance