Board Evaluatie

Zelfreflectie op strategische waarde creatie, geschiktheid en board dynamiek

 

Bij Hemingway hebben wij eigenlijk maar één ambitie: het optimaal laten functioneren van raden van commissarissen en raden van toezicht. Door jarenlange en intensieve contacten met onze relaties is ons één ding duidelijk: het gaat om veel meer dan het verzamelen van alle competenties en ervaring binnen een raad van commissarissen/toezicht. Het gaat ook om een veilige en vertrouwde omgeving waarin men een open gesprek kan voeren; een omgeving waarin men zich bewust is van eigen en elkaars sterke en minder sterke kanten; een omgeving van herkenning van (verstorende) patronen van gedrag; een omgeving waar de leden elkaar inspireren.

Bij onze board evaluaties betrekken wij altijd de context en gaan wij dieper in op gedrag en onbewuste drijfveren. Wij bieden verschillende Board Evaluaties aan (kijk ook naar ons Hill Top 24-uurs conclaaf).

Board evaluatie  – Zelfevaluatie, inclusief Hemingway begeleiding

Aan de hand van het invullen van een online zelfevaluatie zal Hemingway tijdens de board meeting de evaluatie begeleiden.
Prijs:  € 2.550,- (excl. BTW)

Board evaluatie Premium (inclusief Pact-meting) – Optimale begeleiding bij verdieping van de Raad performance

Voor verdieping (bijvoorbeeld eens in de twee jaar) begeleidt Hemingway de gehele evaluatie, inclusief individuele interviews met alle toezichthouders én bestuurders.
Prijs: tussen de € 8.500,- en € 14.000,- (excl. BTW) afhankelijk van de omvang en bijzonderheden 

Vul het contact formulier onderaan deze pagina in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe pakken wij een board evaluatie aan?

  1. In de aanloop naar de board evaluatie kunnen commissarisen of leden van de raad van toezicht de online PACT meting doen. Dit is een uniek online evaluatie-instrument dat is gebaseerd op beelden en associaties. In 20 minuten ontstaat een helder beeld van onbewuste drijfveren, de basishouding, de natuurlijke kracht en de aangeleerde prestatiekracht. Al onze evaluatoren zijn HBM gecertificeerd.

  1. Daarnaast gebruiken wij een online evaluatie vragenlijst waarmee context, strategie, onderlinge samenwerking binnen de raad van commissarissen/toezicht en de samenwerking met de bestuurders worden geanalyseerd.
  1. Verder worden met behulp van een stakeholders' analyse 
de verwachtingen van de buitenwacht ten aanzien van de raad van commissarissen/toezicht verder verhelderd.

  1. Tijdens de 1:1 gesprekken met de leden van de raad van commissarissen/toezicht worden de PACT meting en de geaggregeerde (en geanonimiseerde) uitkomsten van de online evaluatie besproken. 

  1. Tijdens de plenaire sessie komen uiteraard zowel de uitkomsten van de evaluatie en interviews als de geaggregeerde PACT-uitkomsten uitgebreid aan bod. In het tweede deel van de plenaire sessie schuiven de bestuurders aan.

  2. Na 3 maanden nemen wij contact op met de voorzitter om te bespreken in welke mate de board evaluatie heeft bijgedragen tot een beter functioneren van de Raad en de samenwerking van de raad met het bestuur. 

Hemingway

creating tomorrow's governance