Strategic Leadership Evaluation

Kan het leiderschapsteam de strategie succesvol uitvoeren?

Steeds meer wordt het thema Leiderschap gezien als essentieel onderdeel van de werkgeversrol van de Raad en is een kader voor reflectie paraat. Echter, er is een uitdaging om als toezichthouder te reflecteren op de invulling van de werkgeversrol: Van benoemen en belonen naar een visie en invulling van Leiderschap.

Strikt genomen betekent dit dat de RvC/RvT zich te allen tijde ervan moet vergewissen van en verantwoorden over de kwaliteit van het leiderschap van de onderneming. Zowel het bestaande als het  potentieel leiderschap. Met als centrale vraag: “Is het leiderschapsteam in staat om de strategische uitdaging van de onderneming, c.q. ‘de opdracht’, tot een succesvolle uitvoering te brengen?”.


Wat is de Strategic Leadership Evaluation (SLE)?

De Strategic Leadership Evaluation stelt de Raad in staat om de capaciteiten van het zittende en/of toekomstige leiderschapsteam te evalueren in relatie tot de complexiteit van de strategie en strategische uitdaging van de onderneming: Kortom: “Leiderschap bekeken door de lens van strategie.”

De Strategic Leadership Evaluation is ook een belangrijk hulpmiddel bij het formuleren van een gemeenschappelijk kader en een gedeelde visie door de Raad en het Bestuur op het thema leiderschap. Dit in relatie tot de lange termijn strategische Waarde creatie van de organisatie, inmiddels ook een belangrijke medeverantwoordelijkheid van de Raad (zie ook de in 2017 herziene “Corporate Governance Code”.)

Wanneer?

Er bestaan een aantal expliciete momenten waarop de uitvoering van een SLE uiterst effectief kan zijn. Bij:

  • De aanstelling van nieuwe Executive Board leden;
  • Reguliere herijking van de strategie van de onderneming;
  • Strategische en bedrijfsmatige (Business Model) transformatie van de onderneming. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de COVID-19 Crisis en/of als gevolg van strategisch impactvolle ontwikkelingen, zoals digitalisering, duurzaamheid en circulaire economie;
  • De e reguliere zelf-/Boardevaluatie van de RvC/RvT.

Aanpak

De uitvoering van een SLE is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de Raad en de CEO/Statutair Bestuur. Ze bestaat uit 3 fasen en zes hoofdactiviteiten die hieraan gekoppeld zijn:  

De uitvoering van de SLE zal worden verzorgd door adviseurs uit het het Board Room Advisory Team van Hemingway. Bij de uitvoering van de SLE wordt gebruik gemaakt van een cognitief software instrumentarium genaamd het “Strategic Board Assessment Tool” (SBA Tool).

Resultaat

De uitvoering van de Strategic Leadership Evaluation leidt tot een scherp inzicht in welke mate het huidige en/of toekomstige leiderschapsteam, qua samenstelling, expertise en competenties de strategie succesvol kan uitvoeren.

Inspanning & kosten

De inspanning van de Raadsleden voor uitvoering van de drie fasen van de SLE bedraagt circa 8 uur in totaal.

De kosten voor uitvoering van een basis SLE bedragen € 9.500,- (excl. BTW).  

Geïnteresseerd ?

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de Strategic Leadership Evaluation Aanpak en/of het gebruik van het SBA Tool ? 

  • Klik hier voor de brochure SBA Tool, of
  • Kijk naar het Webinar over de werkgeversrol van de Raad in relatie tot strategie en leiderschap en de SBA Tool.

 

Combineer de SLE ook met andere Hemingway diensten die de Raad ondersteunen op het gebied van leiderschap ontwikkeling:

Aan de slag?

Vul het contact formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Hemingway

creating tomorrow's governance