Voor Commissarissen en Toezichthouders

Creating tomorrow’s governance

Full service organisatie voor Commissarissen en Toezichthouders

Wij werken vanuit de overtuiging dat maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zich snel opvolgen en dat aan toezichthouders telkens hogere eisen gesteld worden. Hemingway draagt bij aan het Permanent Actueel zijn en blijven van commissarissen en toezichthouders. Dat doen wij door het bieden van:

  • Non-executive Programma's 
  • Forums Series Governance of Innovation
  • E-learning
  • Non-executive Search
  • Board evaluaties

Actueel

Programma Ethisch vaardig in de boardroom (Download Brochure)

Programma Medezeggenschap (Download Brochure)

Marie-Leontine de Graaf sluit zich aan als partner Non-Executive search

International Capital Conference Award 2018-2019 voor Hemingway

  

Hoogwaardig opgeleid professioneel non executive bestand 

Deelname in het non-executive search bestand of aan de programma’s bij ons is by invitation only, waardoor er in de loop der jaren misschien wel het meest verrassende en hoogwaardige non-executive bestand in Nederland is opgebouwd. Wij weten wie onze relaties zijn, omdat de meesten van hen deel hebben genomen aan onze programma's. Speciaal voor professionals die de digitale snelweg kennen, hebben wij specifieke commissarisprogramma's ontwikkeld. Deze doelgroepen zijn ondervertegenwoordigd in toezichthoudende gremia en behoeven extra begeleiding richting het commissariaat.

Commissarissen en Toezichthouders

Hemingway richt zich op commissarissen en toezichthouders met een open mind die bereid zijn een beetje uit hun comfortzone te komen om zo zelf nieuwe inzichten te ontdekken en aan anderen over te brengen. De focus ligt voor 100% op non-executive om vermenging tussen executive en non-executive belangen te voorkomen. Vanuit governance een zuivere benadering. Maar ook omdat non-executive een andere benadering vraagt.

(Non) executive China Programme

We are thrilled to announce that we have joined forces with Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB), one of the leading business schools in China. By participating in this program we intend to encourage our more global oriented relations to visit China to get a better grasp of what is really going on and how to redefine your China strategy, including governance issues.

Lees meer

Board Refreshment

Board Refreshment bemiddelt en begeleidt jonge leden in adviesraden en toezicht. Op die manier willen we bijdragen aan 'future readiness' in toezicht. 

Lees meer

Postgraduate Opleiding Integriteit & Ethiek

Een Post Academisch Programma voor Commissarissen en Toezichthouders die het belang én de complexiteit van hun professie erkennen; die zich realiseren dat zij als individu een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces van meervoudige waardenafweging in de boardroom; die zich willen verdiepen in relevante academische kennis én praktijkvoorbeelden en deze willen vertalen naar de eigen toezichtspraktijk en het handelingsrepertoire.

Lees meer

Masterclass Your Life Your Rules

Voor RvC-leden (m.n. voordrachtcommissarissen en HR-portefeuillehouders) en HR-professionals. Ontwikkelingen gaan hard en het self placement traject heeft grote impact op de bestaande outplacement en transformatietrajecten.

Lees meer

Medezeggenschap & Toezicht programma

Het belang van toezichthouders neemt toe en daarmee ook de eisen die aan hen gesteld mogen worden. Ook het ‘spel in de top’ wordt complexer en de aansluiting op toezicht en medezeggenschap wordt des te belangrijker. Dat betekent dat de leden van medezeggenschapsorganen goed inzicht moeten hebben in de rol van toezicht, de eisen die zij aan ‘hun’ voordrachtcommissaris moeten stellen en de manier van samenwerken met de interne toezichthouder.

Lees meer

Annual Forum

As part of the Forum Series Governance of Innovation Hemingway will organise - after last year's Annual Forum attended by almost 300 non executives - the 2nd National Forum Governance of Innovation. We are much obliged to Museum the Hermitage who has granted us this opportunity. Exclusive part of the programme is private viewings of the exhibition The Treasury! Masterpieces of the Hermitage

Lees meer

Hemingway

creating tomorrow's governance