Welkom bij Hemingway

Creating tomorrow’s governance

Hemingway richt zich op commissarissen en toezichthouders met een open mind die bereid zijn een beetje uit hun comfortzone te komen om zo zelf nieuwe inzichten te ontdekken en aan anderen over te brengen. De focus ligt voor 100% op non-executive om vermenging tussen executive en non-executive belangen te voorkomen. Vanuit governance een zuivere benadering. Maar ook omdat non-executive een andere benadering vraagt.

Zo werken wij bij onze programma's, search en board evaluaties met PACT; een beproefd instrument om op basis van beelden zicht te krijgen op de kernkwaliteiten van u zelf en van het team. Naast de kennis matrix kijken we nu ook naar de competentiematrix.  Hiermee spelen we in op de behoefte dat toezichthouders - mede door de toenemende diversiteit  ingegeven - elkaar beter willen kennen om het beste uit het team te halen. 

Onze inzichten hebben wij uitgegeven aan de hand van cases en learnings van FranklinCovey in het boekje:" Uit het leven van een commissaris". 
Bestel hier 

Wat ons drijft en wat wij bieden

Wij hebben als missie de toezichthouders van nu en morgen te ondersteunen bij hun Permanente Educatie. Daar is onze dienstverlening op ingericht. Dat doen langs vier kernactiviteiten, die wij telkens weer vernieuwen aan de hand van de actualiteit en nieuwe inzichten

 Opleidingen

GoedemorgenCommissaris.nl - Ochtend-gymnastiek voor toezichthouders

Specialty programma's en events

Governance evaluaties

Zelfreflectie op strategische waarde creatie, geschiktheid en board dynamiekDe Strategic Leadership Evaluation is ook een belangrijk hulpmiddel bij het formuleren van een gemeenschappelijk kader en een gedeelde visie door de Raad en het Bestuur op het thema leiderschap. Dit in relatie tot de lange termijn strategische Waarde creatie van de organisatie, inmiddels ook een belangrijke medeverantwoordelijkheid van de Raad (zie ook de in 2017 herziene “Corporate Governance Code”.)

Non-Executive search

Non-Executive People|Hemingway - Non-executive search van beursgenoteerd tot de culturele sector

Permanent Actueel abonnementen

 

Innovatie Forums

De Forum Series bestaat uit vrijdagmiddag bijeenkomsten, waarin bestuurders van gevestigde ondernemingen in dialoog gaan met intern toezichthouders en innovatieve nieuwkomers. Ieder Forum biedt inzicht, kennis en competenties op het gebied van innovatie, geeft zicht op de impact van technologieën en wat dit betekent voor de rol als toezichthouder. De Forum Series Governance of Innovation bestaat uit 2 typen Forums: ‘Insights in Innovation Forums’, die de commissaris in staat stellen strategische innovatiethema’s te identificeren, te beoordelen en te prioriteren; ‘Verdieping Forums’, die de commissaris in staat stellen met vertrouwen een robuuste innovatie dialoog aan te gaan met collega’s uit de RvC en de RvB over strategische innovatiethema’s binnen de sector en de impact op de organisatie.

Lees meer

Non-executive Search

Hemingway Professional Governance werft ervaren én nieuwe toezichthouders om te komen tot een diverse, stevige en ter zake kundige raad. In de loop der jaren - mede door onze commissarisopleidingen - heeft Hemingway op basis van het by invitation only principe misschien wel het meest hoogwaardige non-executive bestand van Nederland opgebouwd. Bij de werving van commissarissen hebben wij niet alleen zicht op wat zij kunnen, maar ook op wie zij zijn en welke rol zij innemen binnen de Raad.

Lees meer

Commissarisprogramma's

Er is veel gaande op het gebied van opleiding voor commissarissen en toezichthouders. Er is ook veel aanbod. Daarom is het van belang dat u zich goed orienteert op wat u zoekt. De programma's van Hemingway onderscheiden zich door kleinschaligheid, een actieve dialoog, een mix van kennis, ervaring en peer group learning. Onze stijl is verkennend ondeugend. We benoemen de thema's die er zijn, ook als  die wat ongemakkelijk zijn. Uitgangspunt is dat elke deelnemer begrijpt waarom hij of zij aan tafel zit met de overige deelnemers. Maar het werkt ook andersom. Grote diversiteit in achtergrond, maar homogeniteit in professioneel niveau en nooit meer dan 15 deelnemers maakt elke sessie zeer interactief. Dat is de meerwaarde van onze commissarisopleidingen en de reden dat top kennis- en ervaringspartners zich aan onze opleidingen verbinden. Dit concept is ook de reden dat deelname aan onze opleidingen op aanbeveling zijn.

Lees meer

Board Evaluatie

Door de inzichten, die wij tijdens onze commissaris-educatieprogramma's, de Forum Series Governance op innovatie en onze Non Executive search opdrachten opdoen, zijn wij in staat om op hoog niveau en met alle praktijk actualiteit board evaluaties uit te voeren. Wij zijn goed aangesloten op de inhoud met een gezond gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ruime ervaring in de profit sector, met beursgenoteerde organisaties, ZBO's, onderwijs- en zorginstellingen, culturele instellingen en woningcorporaties; we vullen het graag met u in. Juist door deze brede ervaring betrekken wij inzichten uit andere sectoren (kruisbestuiving). 

Lees meer

Strategic Leadership Evaluation

De Strategic Leadership Evaluation (SLE) stelt de Raad in staat om de capaciteiten van het leiderschapsteam direct te vergelijken met de complexiteit van de strategie. Leiderschap bekeken door de lens van strategie. Dit leidt tot scherp inzicht in welke mate het team de strategie kan uitvoeren en wat de individuele vaardigheden zijn van elk teamlid.

Lees meer

E-learning voor Commissarissen en Toezichthouders

De eisen die gesteld worden aan toezichthouders worden steeds hoger, de hoeveelheid aan informatie en aanbieders daarvan worden steeds groter. E-learning voor toezichthouders en commissarissen brengt de meest actuele en relevante kennis van verschillende kennispartners 24/7 beschikbaar binnen handbereik op het MyHemingway platform

Lees meer

Hemingway

creating tomorrow's governance