Medezeggenschap

Welkom

Buro Dassen en Hemingway Professional Governance organiseren een uniek programma dat gericht is op medezeggenschapsleden die meer inzicht willen hebben in de rol van toezichthouders, bestuurlijke samenwerking en hun verantwoordelijkheid bij de voordracht.

Het belang van toezichthouders neemt toe en daarmee ook de eisen die aan hen gesteld mogen worden. Ook het ‘spel in de top’ wordt complexer en de aansluiting op toezicht en medezeggenschap des te belangrijker. Dat betekent dat de medezeggenschapsorganen goed inzicht moeten hebben in de rol van toezicht, de eisen die zij aan ‘hun’ voordrachtscommissaris moeten stellen en de manier van samenwerken met de interne toezichthouder.

Dit inzicht moet leiden tot het vestigen en verstevigen van de relatie tussen de medezeggenschap en het toezicht binnen de onderneming als ook tot de versterking van de dialoog binnen de driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Dit programma zal plaatsvinden in het voorjaar 2022 

Hemingway

creating tomorrow's governance