Aandacht voor kwaliteit Leiderschapsteam bij commissarissen en toezichthouders in de kinderschoenen

“Leiderschap bekeken door de lens van strategische waardecreatie”

 

Hoe ver gaat de rol van toezichthouders bij de evaluatie en

beoordeling van het Leiderschapsteam

 

Uit onderzoek uitgevoerd door Hemingway Professional Governance onder commissarissen, toezichthouders en bestuurders, kwam vrijwel unaniem naar voren dat de kwaliteit van leiderschap van doorslaggevend belang is voor het succes van de onderneming. Echter, de aandacht voor leiderschap in relatie tot de strategie is nog zeer beperkt.

 

Over het onderzoek

 

Om meer zicht te krijgen op de invloed van het Leiderschapsteam op de lange termijn strategische waardecreatie en de rol, c.q. verantwoordelijkheid van de RvC/RvT bij de evaluatie en beoordeling van het Leiderschapsteam heeft Hemingway Professional Governance begin 2021 een onderzoek uitgevoerd onder haar brede netwerk van commissarissen en bestuurders (respons 10%) met als titel: “Leiderschap bekeken door de lens van strategische waardecreatie – Hoe ver gaat de rol van de commissaris bij de evaluatie en beoordeling van het Leiderschapsteam?” De deelnemersgroep aan het onderzoek is als volgt opgebouwd: 40% commissarissen, 37% commissaris en bestuurder, 23% bestuurder. 50% Profit, 30% non-profit en 20% in opleiding tot commissaris.

 

Resultaten

 

Vrijwel unaniem ervaart men de kwaliteit van leiderschap van doorslaggevend belang voor het succes van de onderneming. Echter, de aandacht voor leiderschap in relatie tot de strategie staat in de kinderschoenen.

 

De daadwerkelijke aandacht voor lange termijn strategische waardecreatie in de RvC/RvB dialoog blijft achter op de prioriteit van het thema in de Governance Code 2016. Dit terwijl een overgrote meerderheid vindt, c.q. wenst, dat dit vast geagendeerd thema is.

 

Slechts 10% van de Raden voert structureel de RvC/RvB dialoog over het leiderschap en het leiderschapsteam vanuit het perspectief van lange termijn strategische waardecreatie.

 

Bovendien wordt het onderwerp leiderschap nauwelijks geagendeerd in de gecombineerde RvC/RvB dialoog en wordt vrijwel altijd als lastig ervaren. Het ontbreken van een duidelijk beoordelingskader en -criteria is hier een belangrijke oorzaak van en kan dus ook een oplossing bieden.

 

Het evalueren van de kwaliteit van leiderschap in het hart van de Corona crisis heeft geen prioriteit, c.q. is not done want een ‘vertrouwenscrisis in de Raad is het laatste wat we kunnen gebruiken’.

 

De vraag rijst: Wanneer is het dan wel het juiste moment om het leiderschap en het potentieel in de pijplijn te evalueren? Want over de noodzaak hiervan is men het vrijwel unaniem eens. En de urgentie zou in de huidige uitdagende tijd voor organisaties en bedrijven eerder groter dan minder moeten worden.

 

Commissarissen en bestuurders zijn er wel van overtuigd dat overduidelijk een plek ‘op schapooghoogte’ van de RvC/RvB agenda toekomt. En dat een gemeenschappelijk kader, gedeelde taal en methodische aanpak voor evaluatie en beoordeling essentieel zijn.


Download Onderzoeksrapport 


Over
Hemingway Professional Governance (PG)

 

Hemingway Professional Governance is een full service organisatie voor toezichthouders, gericht op professionals met een open mind, die bereid zijn uit hun comfortzone te komen om zo nieuwe inzichten te ontdekken en met anderen te delen. Hemingway PG heeft als missie de toezichthouders van nu en morgen te ondersteunen om Permanent Actueel te blijven. Dat doet het langs drie kernactiviteiten, die telkens geactualiseerd worden aan de hand van nieuwe inzichten: Educatie, Non-Executive Search en Board & Strategic Leadership Evaluaties.

 

Hemingway is in aantal de grootste opleider van toezichthouders in Nederland en koploper in e-learning voor toezichthouders.

 

 

 

Hemingway: creating tomorrow’s governance.

 

 

Meer weten? Neem contact op met Françoise Dorsman Dorsman@hemingway-pg.nl

Hemingway

creating tomorrow's governance