De HR-commissaris komt op

In de jaren die achter ons liggen zijn reorganisaties en herstructurering veelvuldig aan de orde geweest. Deze onderwerpen zijn ook in de Raad van Commissarissen aan de orde. Degenen die denken dat het belang van strategische HR-kennis minder van belang wordt nu de crisis een beetje achter ons lijkt te liggen hebben het mis. De grootste HR uitdaging ligt nog voor ons. Digitalisering gaat disruptieve veranderingen te weeg brengen in het aanbod van werk. Deze ontwikkelingen raken niet alleen productiebedrijven, maar ook professionele dienstsverleners zoals accountants, advocaten, uitzendorganisaties, zorginstellingen enz. 

Opmerkelijk is dan ook dat de HR-discipline nog weinig vertegenwoordigd is in toezichthoudende gremia. Ook voor de invulling van de rol van werkgeverschap van de Raad is versterking van HR-kennis gewenst. Je kunt niet elke discipline vertegenwoordigd hebben, maar verschuivingen zijn wel gewenst; HRM en digitalisering stijgen met stip.

Wij verwachten dan ook dat de behoefte aan commissarissen met een strategische HR achtergrond de komende jaren snel zal groeien. Om daar op te anticiperen heeft Hemingway Duisenberg in samenwerking met NVP het HR-supervisory board program samengesteld, speciaal voor HR-officers. www.hemingway-pg.nl/hemingwayduisenberg

Hemingway

creating tomorrow's governance