Effectief Toezicht op Artificial Intelligence

 

Effectief Toezicht op Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) is een technologie die steeds vaker met succes wordt toegepast binnen een groot scala van sectoren en industrieën. Denk aan autonome auto’s, robots, chatbots, MRI scanners, supply chain beslissingen, Fintech, etc. AI is daarmee voor een groot aantal sectoren en industrieën van groot strategisch belang geworden.

Kenmerkend voor AI is het ‘Blackbox karakter’ van de technologie. De uitkomsten zijn daardoor voor betrokkenen meestal niet verklaarbaar en transparant. Dit kan leiden tot ethisch verwerpelijke of juridisch aanvechtbare situaties, zoals discriminatie, of tot waardevernietiging door grootschalige fouten. Voor leidinggevenden en commissarissen is AI dus niet alleen een asset, maar ook een risico.

In deze 1-daagse masterclass krijg je handvatten aangereikt
die jou als bestuurder, toezichthouder en lid van het hoger management helpen om op een goede manier met deze problematiek om te gaan. Je vergroot je kennis van AI en algoritmen in de maatschappelijke en organisatorische context, zodat je een betekenisvol gesprek over de kansen en risico’s van AI kunt voeren. Zo kun je gefundeerde keuzes maken om AI voor lange termijn-waardecreatie in te zetten, waarbij je de risico’s voor de continuïteit van de organisatie goed kunt afwegen.

Doelgroep

Dit programma is speciaal toegesneden op leden van de Raad
van Bestuur, algemeen en financieel directeuren, Commissarissen, leden van de Raad van Toezicht en non-executive directors.

Wat haal je uit deze masterclass?

• Je leert wat het begrip ‘algoritmiek’ inhoudt en wat de gevaren zijn van een ‘Blackbox’-technologie zoals AI

• Je leert binnen welke juridische en ethische kaders AI technologie opereert

• Je leert hoe de gevaren van AI beperkt kunnen worden door de inzet van technologie

• Je leert hoe externe toezichthouders tegen de problematiek aankijken

• Je leert hoe andere organisaties verantwoording afleggen over het gebruik van AI

• Je krijgt handvatten aangereikt om het toezicht op verantwoord AI gebruik te verbeteren in RvC en RvB

• Je leert welke vragen je als toezichthouder, bestuurder of leidinggevende moet stellen en waar je bij de beantwoording op moet letten

 

 

Hemingway

creating tomorrow's governance