Lancering Curriculum Governance of Innovation in Banking

Effectief toezichthouden op innovatie in bancaire sector: Verkennen en verdiepen van kennis en inzicht onlosmakelijk verbonden

In nauwe samenwerking met Hemingway Professional Governance lanceert de Nederlandse Vereniging van Banken het Curriculum Governance of Innovation in Banking. De NVB wil zo de intern toezichthouders van aangesloten banken ondersteunen bij het vergroten van hun kennis en inzicht op het gebied van innovatie zodat zij een expliciete, impactvolle en duurzame bijdrage kunnen leveren aan de effectiviteit van de innovatie governance van de bancaire sector en de bank waarop zij toezichthouden in het bijzonder.

Innovatievermogen vergroten

Door verschillende factoren - variërend van veranderende regelgeving tot een toename van potentieel ontwrichtende technologieën en de uitdagende overgang naar een duurzamer groeiende economie - is de urgentie om de innovatiecapaciteit van Europese ondernemingen en sectoren, inclusief de banksector, te vergroten duidelijk.

De uitdaging voor intern toezichthouders is het herkennen en begrijpen van de focus, aandacht en kennis die nodig is om de ontwikkeling van een 'veilige innovatiezone' binnen ondernemingen, waarop zij toezichthouden, te waarborgen. Als gevolg hiervan kunnen zij een impactvolle bijdrage leveren aan de duurzame groei van het innovatievermogen en de innovatiecapaciteit van bancaire organisaties en de financiële sector.

Waarom is dit noodzakelijk ?

Alhoewel dit gaandeweg aan het veranderen is, richten Raden van Commissarissen zich doorgaans vooral op de meer traditionele gebieden van toezicht. Innovatievermogen en -capaciteit maken niet altijd deel uit van de reguliere portefeuille van de RvC. In dit opzicht lijkt toezichthouden soms veel op 'het herschikken van de ligstoelen op de Titanic.'  Focussen nu werkelijk op de juiste aspecten en als het gaat om toezichthouden op innovatie ?

Wereldwijde en Europese innovatielandschappen veranderen snel. Met veranderende EU-regelgeving (bijvoorbeeld wijzigingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming in 2018), een toename van potentieel ontwrichtende technologieën en de uitdagende overgang naar een duurzamer groeiende Europese economie, tot gevolg. Deze ontwikkelingen hebben een ingrijpende impact op EU-ondernemingen, hun toezicht en vereisen dat toezichthoudende instanties zich meer richten op het innovatievermogen en -capaciteit van Europese ondernemingen.

De recente herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code impliceert: een focus op de lange termijn strategische waardecreatie van de onderneming en de aanwezigheid en verankering van de vereiste kennis en competenties binnen de RvC op het gebied van innovatie, nieuwe bedrijfsmodellen en technologie. Kortom: een urgente oproep tot actie voor zowel de RvB als de RvC.

Aanleiding Curriculum

In 2017 organiseerde de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken), in nauwe samenwerking met Hemingway Professional Governance, een succesvolle lancering van de Forum Series Governance of Innovation - Innovation in Banking. Een Forum met dialoog op innovatie centraal en primair gericht op commissarissen uit de Nederlandse bankwereld en relevante stakeholders uit de sector. Het belangrijkste doel van het forum was om commissarissen in staat te stellen op een hoger niveau inzichten te ontwikkelen in de innovatiestrategie van banken.

Deelnemende commissarissen maakten duidelijk dat zij het noodzakelijk en wenselijk achten om hun innovatiekennis verder te verbreden en te verdiepen. Om dit te faciliteren hebben de NVB en Hemingway Professional Governance besloten om gezamenlijk het Curriculum Governance of Innovation in Banking te ontwikkelen.

Curriculum programma en resultaat

Het curriculum richt zich op twee belangrijke ontwikkelingen in innovatie die een duurzame impact hebben op de strategische richting van banken en de rol en verantwoordelijkheid van commissarissen: digitalisering en energietransitie. Het hoofdthema van het Curriculum is: 'De rol van de commissaris met betrekking tot de innovatievermogen van de onderneming.' 

Als gevolg van deelname aan het Curriculum Governance of Innovation in Banking kunnen intern toezichthouders relevante innovatiethema's identificeren, evalueren en prioriteren en effectief participeren in een dialoog met de RvC en RvB over specifieke relevante innovatiethema's.

Meer informatie & registreren

 

Hemingway

creating tomorrow's governance