Manifest Moedig Toezicht nader beschouwd

Tijdens het Forum EducTech op 30 november 2017 van 15.00 tot 20.30 uur in B-Amsterdam, speciaal ontwikkeld voor toezichthouders en bestuurders in het onderwijs zal ook dit manifest aan de orde komen.

Dit Forum is onderdeel van de Forum Series Governance of Innovation en heeft als doelstelling om innovatievermogen prominenter te plaatsen op de strategische agenda van interne toezichthouders in het onderwijs. Centraal hierbij staan het verwerven van inzicht en kennis op het gebied van innovatie en nieuwe technologie én de impact hiervan op de rol als toezichthouder. Tijdens het Forum kunt u actieve interactie verwachten tussen toezichthouders en sprekers vanuit diverse disciplines in Lagerhuis opstelling. Ook het Manifest zal nader toegelicht worden.

Innovatie Onderwijs

Tijdens dit Forum komen aan de orde de impact van innovatie en technologie op

  • de inhoud in het onderwijs 
  • werkmethodieken
  • het docenten- en managementprofiel
  • de werkgelegenheid in het onderwijs

Rechtsom of linksom, de panelen zijn in het onderwijs aan het verschuiven als gevolg van deze ontwikkelingen. Het is van belang dat toezichthouders samen met hun bestuurders en professionals bijblijven op deze ontwikkelingen en op de betekenis hiervan voor de organisatie en hun toezichthoudende rol. 

Inleiders zijn Paul Rosenmöller (voorzitter VO-Raad), Jan Anthonie Bruijn (1e Kamerlid en toezichthouder in o.a. het onderwijs), Peter Wieringa (vice-rector TU-Delft), Anneke Blok (voorzitter RvB CITO) en Mike Schilperoort, (CEO Lindenhaeghe opleiding) en Floor Rink (Hoogleraar RU Groningen). Bij elk onderdeel zal de inleider met de opinieleider en de zaal in de vorm van Lagerhuisopstelling in discussie gaan.

Het Forum is een afsluiting van een jaar waarin Hemingway bijzondere aandacht heeft gegeven aan het versterken van het toezicht in de onderwijswereld.

Locatie,tijd en programma

De bijeenkomst vindt plaats op de innovatieve locatie van B-Amsterdam aan de Johan Huijgensweg 763a gebouw 1 te Amsterdam en duurt van 15:00 – 20:30 uur (inclusief netwerkdiner). Om 14.00 uur is er een meet & greet, kennismaking, met innovatie-ondernemingen, gevestigd in dit pand. Klik hier voor het programma.

Impressies voorgaande Forums

Kosten

  • Kosten voor deelname zijn €450,- per bijeenkomst
  • Bij inschrijving via onze site kunnen relaties van Hemingway, PwC, Vereniging Hogescholen, Verenging Toezichthouders Hogescholen, Verus en Nivoz gebruikmaken van een  kortingstarief (50%) onder vermelding van de gastcode HEM050 en de organisatie waaraan zij verbonden zijn.
  • Deelnemers ontvangen van tevoren een reader en na afloop de presentaties via een bij inschrijvng aan te maken account My Hemingway.

Inschrijven (overige) Forums Governance of Innovation 2017-2018 

  • Forum e-Education op donderdag 30 november van 15.00 tot 20.30 uur voor toezichthouders, bestuurders en professionals in het onderwijs
  • Forum e-Health & Biotech op vrijdag 26 januari van 13.00 tot 18.00 uur voor toezichthouders en professionals in de zorg & life sciences
  • Forum Insights of Innovation op vrijdag 13 april 2018 van 13.00 tot 18.00 uur voor toezichthouders en bestuurders

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Jorinde Nuninga, programma manager bereikbaar op 020 7981365 of via onze website.

 

We hopen u op 30 november welkom te heten.

Maarten den Ottolander
Francoise Dorsman
Jannie van de Hul-Omta
Peter Verleg

 

Hemingway: misschien wel het meest verrassende en hoogwaardige commissarisnetwerk in Nederland. 

Hemingway

creating tomorrow's governance