Onderzoek naar beloningen van toezichthouders: de 30% discount

Ten eerste: kijk verder dan je eigen referentiekader. Zo zijn we onvoldoende bereid om onze traditionele profielen aan te passen aan de tijd van digitalisering. Daarmee sluiten wij een essentiële aanvulling voor toezichthoudende gremia uit. Ik heb het hier met name over toezichthouders met een digitale achtergrond, die de risico’s en kansen in deze tijd van disruptive technology kunnen inschatten. Op zijn hoogst zie ik technology immigrants, maar dat is echt iets anders. Niet voor niets hebben wij twee jaar geleden met CIOnet een commissarisprogramma opgezet voor juist deze doelgroep.

 

Ten tweede: diversiteit. Er was druk van een quotum nodig om meer vrouwen te benoemen. De potentie onder vrouwen werd wel beleden, maar toch moeizaam erkend. Gelukkig is dat nu aan het kenteren waardoor we ook hiermee een betere invulling krijgen. Het herkennen van elkaars inbreng en kwaliteit is best lastig als het afwijkt van hoe je gevormd bent en succes geboekt hebt.

 

En ten derde: de beloning. In Nederland zeggen wij niet graag dat we de beloning onvoldoende vinden voor de verantwoordelijkheid, tijdsbesteding en risico’s van toezichthouders. Maar het speelt wel met name in de non profit sector. Ik spreek hier van de maatschappelijke discount bij vergelijkbare toezichthoudende functies. De vergelijkbaarheid zit niet zozeer in grootte of beursnotering, maar veeleer in stakeholder complexiteit (bijvoorbeeld waar veel stakeholders zijn met tegenstrijdige belangen), in een snel veranderende context (bijvoorbeeld bij fintech bedrijven) en in het reputatierisico (bijvoorbeeld trustorganisaties die door hun sectorreputatie snel de vaak negatieve aandacht van de media trekken).

 

Als we naar vergelijkbare toezichthoudende functies kijken dan blijkt uit onze praktijk dat bij 30% discount op de beloning goed gekwalificeerde toezichthouders gaan afhaken bij non profit met als resultaat dat er sprake is van een tekort aan toezichthouders die voldoen aan het toegenomen eisenpakket. De wet WFT heeft al een stapje gedaan in de goede richting maar ten diepste heeft de lage beloning voor toezichthouders te maken met het feit dat wij in Nederland het toezichthouden in de non profit als ondergeschikt ervaren aan toezichthouden in de profit sector. Ik daag u uit en wordt toezichthouder bij een maatschappelijke organisatie in dit tijdsgewricht. U zult alles uit de kast moeten halen om die rol goed te vervullen. En een fatsoenlijke beloning hoort daarbij.

Hemingway

creating tomorrow's governance