Start event Curriculum Governance of Innovation in Banking – 2 november 2018

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Hemingway Professional governance nodigen u uit om te participeren in de sectordialoog over toezichthouden in de bancaire sector tijdens het start event van het Curriculum Governance of innovation in Banking op vrijdag middag 2 november bij Oracle Amsterdam: Het Forum Innovation in Banking –  Digital.

Geïnteresseerd hoe de NVB en Hemingway Professional Governance over de rol en impact van de RvC bij innovatie denken? Lees een interview met Chris Buijink, Voorzitter van de NVB, ter gelegenheid van het eerste Forum Governance of Innovation in Banking en het artikel “de Disruptieve commissaris” door Francoise Dorsman, partner Hemingway.

 

Toezichthouden op innovatie – Wat mag u verwachten van Hemingway Professional Governance initiatieven?

 

I. Blik op de toekomst: Visievorming en strategische

agendering van innovatiethema’s op de agenda van

toezichthouders. Maximaliseren van de informatiepositie

van toezichthouders en bestuur aangaande wereldwijde

kansrijke ontwikkelingen op het gebied van innovatie;

 

II. Werken aan het fundament: Kennisontwikkeling van

toezichthouders. Het vergroten van deskundigheid bij

toezichthouders en bestuur op het gebied van innovatievermogen,

zowel sectoraal als binnen als individuele

organisaties en instellingen;

 

III. Onderscheid maken in de praktijk: Sturing op innovatievermogen – daadkracht en impact.

 

 

 

 

Hemingway

creating tomorrow's governance