Take aways Forum Innovation in Finance 19 maart 2021

Innovation in Finance:

 

 

 Op 19 maart 2021 organiseerde Hemingway Professional Governance opnieuw een sector Forum in de Serie Governance of Innovation. Dit keer met een focus op Innovatie in Finance, Financial Services & Banking.

Dertig toezichthouders en bestuurders gingen in dialoog met experts, voorlopers en opinieleiders over toezichthouden op dilemma’s die een rol spelen bij toezichthouden op innovatie in Finance. Bovendien hadden zij een primeur: de presentatie van de resultaten van een wereldwijd onderzoek “Retail Banking 2030” uitgevoerd door PwC.

Het Forum werd mede mogelijk gemaakt door: Mariken Tannemaat, meervoudig toezichthouder onder meer ABNAMRO, CM.com en Wehkamp en ervaringspartner tijdens het Forum; Bauke Sprenger, Partner PWC; Frank Verkerk, Chief Digital Officer, Digital Transformation, IT & Data Engineering ABNAMRO; Matthijs Aler, CEO Ohpen; Anthony Meyer zu Schlochtern, partner Innovation Booster.

Anthony Meyer zu Schlochtern reflecteert vanuit ondernemer perspectief op de voor hem meest belangrijke inzichten van deze Forum bijeenkomst.

Ondernemend Perspectief op Hemingway PG Innovation Forum Financial Services & Banking

Na een geweld aan scenario's, visies, cases en best practices mocht ik wederom als luis in de pels mijn ondernemend perspectief op de middag inbrengen. 

De overheersende gedachte die bij mij na deze middag bleef hangen was, dat deze sector op dit moment vooral heel erg gecontroleerd: 

- de marktontwikkelingen probeert te volgen

- de juiste punten van morgen en overmorgen op de agenda probeert te krijgen 

- nog steeds bezig is om een nieuw perspectief te vergaren. 

Dit bevestigde Mariken Tannemaat, vanuit haar commissaris rol ook duidelijk. Nu begrijp ik dat ook allemaal wel, door alle regeldruk en zware belangen die er zijn, maar er waren drie vragen waarmee ik als innovatief ondernemer bleef zitten.

1. In hoeverre valt er nog te ondernemen in de financiële sector?

We kregen deze middag allerlei tegenstellingen voor onze kiezen. Gelukkig, niet alleen de 'usual suspects'. 

"Too Big to Fail" vs. "Too Small to Comply"

Natuurlijk was de eerste die viel: "Too Big to Fail", de nalatenschap van onze vorige financiële crisis in 2008. Deze werd door Bauke Sprenger ingeleid, die het nieuwe scenario rapport van PWC in vogelvlucht presenteerde. Daartegenover schetste hij snel, een voor mij, nieuw inzicht: "Too Small to Comply". De gevolgen van de toenemende regeldruk in de sector, die het naar ons beide inziens het erg lastig gaat maken voor innovatief ondernemerschap. 

"The Locals" vs. "Big Tech" 

Een ander mooi inzicht dat Bauke schetste, is dat de consolidatie en centralisatie van de sector in een versnelling begint te komen. Om de grote Big Techs (en hun ambities om in het financiële landschap een verschil te maken) een soort van tegenwicht te bieden is centralisatie en consolidatie van groot belang. Maar, wat gebeurt er dan met alle wensen en behoeftes van de lokale klant, schuiven we die zomaar opzij?

"Too Hip to Trust" vs. "Too Hard to Make it Yourself"

Deze laatste tegenstelling kwam naar voren in het dialoog tussen Frans Verkerk van ABN AMRO en Matthijs Aler van Ohpen. Wanneer moet je nu de samenwerking met een Fintech aangaan en wanneer niet. Hoe hou je wederom de controle? Of, als je het allemaal zelf wil doen. Hoe zorg je dat je de juiste competenties binnenhaalt? 

Al met al lastige marktcondities en ontwikkelingen. Desalniettemin is er zeker geld te verdienen, maar dan moet je rigoureus keuzes maken en raak schieten. Maar, wie durft dat aan....?

2. In hoeverre worden er ondernemende keuzes gemaakt in de financiële sector?

Als er partijen zijn die keuzes maken in de financiële sector zijn het de regulator, de Big Tech en de fintech. Het zwermt van de nieuwe regels, features en initiatieven. En dat is niks nieuws!

Promise trumps Delivery

Wat ook niks nieuws is. Is dat de traditionele financiële dienstverleners en banken nog steeds elkaar zitten aan te staren. Het gevolg: de kernbelofte en 'purpose' naar hun (potentiële) klanten is niet of nauwelijks onderscheidend (check de verschillende statements op hun website en probeer de verschillen te ontdekken). En we weten allemaal zonder onderscheidende belofte geen nieuwe klanten. 

Waar het aan de klant kant wellicht wat stroef gaat, zien we aan de executie kant wel mooie ontwikkelingen. Zo heeft ABN AMRO laten zien dat je als traditionele speler ook heel erg aantrekkelijk kan zijn voor nieuw development talent. Een fantastisch samenspel van opleiding, samenwerking met fintechs en complexe uitdagingen leidt tot een succesvolle instroom van broodnodig nieuw talent. Het kan dus wel! 

3. Waar liggen dan de kansen?

Durven kiezen, samenwerken en echt het verschil maken. Of zoals wij dat als Millennials zo graag zeggen: Impact maken! 

Grote maatschappelijke uitdagingen zijn er en dienen zich aan. Ik noem er maar een paar: privacy, menselijke zingeving, klimaat, inclusiviteit, energietransitie, etc. Kies er 1, kies je partners en ga ervoor OF hou het gewoon heel erg simpel en basic. Ik weet het, het is een lange weg en hij is zeker niet makkelijk, maar alsjeblieft maak een keuze!

 

Anthony Meijer zu Schlochtern

Founding Partner Innovation Booster

 

Hemingway

creating tomorrow's governance