Take aways Forum Insights in Innovation 13 april 2018

Take aways Forum Governance of Innovation – Insights in Innovation van 13 april 2018.

‘Observaties door een jeugdige bril.’

Op 13 april jl. organiseerde Hemingway Professional Governance het tiende Forum in de Serie Governance of Innovation. Dit keer met een focus op energie transitie, circulaire economie en duurzaamheid: Essentiele strategische thema’s relevant voor iedere commissaris.  

Ruim veertig intern toezichthouders en bestuurders gingen met experts, voorlopers en opinieleiders op de thematiek, Maria van der Hoeven (Clingendael CIEP), Jonas van Stekelenburg (Schiphol Cargo), Marcel Wubbolts (Corbion), Floor Rink (Rijksuniversiteit Groningen) en Frans Nauta (ClimateLaunchPad), in dialoog over innovatie dilemma’s en de rol van de intern toezichthouder.

De belangrijkste inzichten en take-aways zijn door Gilles de Jong van Innovation Booster voor u samengevat.

‘Observaties door een jeugdige bril.’

Gilles de Jong, Innovation Booster

gilles

Hemingway zou Hemingway niet zijn als we niet een kritische luis in de pels zouden organiseren die de verslaglegging van inzichten van het Forum met een kritisch jeugdige blik ter hand heeft genomen. Gilles de Jong, Innovation Booster, aan het woord:

 “ Op de lijst van aanwezigen stonden indrukwekkend namen dus ik wilde goed voor de dag komen. Ik besloot dat ik me goed moest inlezen in de materie. Governance en Innovatiestrategie zijn gelukkig niet nieuw voor me, dus ik dacht dat ik me snel door het materiaal heen kon werken. Ik opende de mij gestuurde PDF en zag tot mijn met zenuwen doorspekte verbazing dat de reader van deze editie uit 746 pagina’s bestond. ‘Dit kan niet goedkomen’.

Innovatie is meer dan technologie alleen

Maria van der Hoeven, Clingendael International Energy Programme (CIEP)

De dag werd ingeleid door Maria van der Hoeven met een Call to Action waarin zij het belang van de rol van het commissariaat in deze tijden van innovatie aangaf. Ze sloot af met drie richtlijnen die commissarissen konden helpen hun rol optimaal te vervullen:

-        Vorm een mening over de richting van het bedrijf

-        Wees je bewust van de dynamieken tussen bestuur en commissariaat; blijf wendbaar en in gesprek

-        Strategie is een levend product vanwege de snelle technologische ontwikkelingen

Innovatie kampioenen: “Ze snappen het gewoon !”

Frans Nauta, ClimateLaunchPad

 Frans Nauta

Na het verhaal van mevrouw Van der Hoeven had ik al 3 pagina’s in mijn boekje volgeschreven met intelligente dingen om te verwerken in mijn laatste woord. Ze werd opgevolgd door Frans Nauta, founder van ClimateLaunchPad, die de fundamentals/principes van innovatie zou toelichten. Wat mij vooral aansprak is dat bedrijven die als innovatief bestempeld worden gekenmerkt worden door twee zaken:

-        Ze hebben een hoge mate van ‘verwachtingskennis’; ze snappen wat hun klant of eindgebruiker verwacht van het bedrijf en haar producten

-        Innovatie zit in de ziel van het bedrijf; het is niet een afdeling, maar zit in alles wat het bedrijf doet

Dit stuk kon ik vanwege mijn achtergrond, maar vooral vanwege de toegankelijkheid van de presentatie van Frans, goed verbinden aan de Call to Action van mevrouw Van der Hoeven; laat innovatie leven binnen je bedrijf door het een doorlopend topic te laten zijn.

Ik merkte om me heen dat de topics en terminologie van Nauta de commissarissen op hun stoel deed schuiven. ‘Horizon 3 innovatie?’, ‘Stagegates?’, ‘Innovatie in mijn ziel?!’. Het leek erop dat de dag de commissarissen meer zenuwen zou bezorgen dan mij. Ik hoefde immers slechts een slotwoord tot hen te richten maar zij moesten straks terug naar huis met het idee dat ze ook daadwerkelijk iets moesten gaan doen met innovatie.

Sleutel tot succes: Het managen van de Innovatie Portfolio

Marcel Wubbolts, Corbion

 

Een voorbeeld van een bedrijf waar innovatie geademd wordt is Corbion. Veel mensen kennen Corbion niet, zoals CTO Marcel Wubbolts aangaf in het begin van zijn Case. Het is voortgekomen uit de Centrale Suiker Maatschappij, dat bekend was voor het produceren van bakkerijproducten. Corbion heeft tegenwoordig ook veel kennis in de bio-based technologies. Corbion heeft in de afgelopen tijd laten zien dat het niet terugschrikt van het dirsupten van zijn eigen business model. Wubbolts gaf hierbij een zeer overzichtelijke presentatie van hoe innovatie ingebakken zit in de organisatie. Nieuwe ideeën worden gesourced op de werkvloer of van buitenaf, en vervolgens ingedeeld in verschillende innovatiesegmenten:

-        Incrementele innovatie

-        Aangrenzende innovatie

-        Transformationele innovatie

 Daarna worden ideeën door een funnel gehaald om ze te toetsen op:

-        Desirability: willen onze klanten dit hebben?

-        Viability: is dit financieel verantwoord?

-        Feasibility: is het technisch haalbaar?

Hieromheen ontstond de discussie in de zaal hoeveel ideeën het einde van de funnel halen, en wat het doet met mensen die het einde niet halen en dus gefaald hebben. De zaal concludeerde vrij snel dat falen wellicht niet de goede terminologie is, maar dat kostenbesparing en learning value positievere en constructievere uitgangspunten zijn wanneer over innovatie gesproken wordt.

Meetbaar en tastbaar

Jonas van Stekelenburg, Schiphol Cargo

 jonas stekelenburg

Jonas van Stekelenburg (Cargo Schiphol) behandelde sustainability en circulaire business modellen. Wat ik vooral mee heb genomen is dat sustainability dichterbij is wanneer je start met het meetbaar maken van verschillende zaken en hier vervolgens over in gesprek gaat binnen je bedrijf. Hoeveel kilogram CO2 stoot u eigenlijk uit? Wanneer deze data bekend is start dan ergens. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar, zolang je maar start.

Dit gedachtegoed bezig ik dagelijks dus inmiddels was ik volledig gerustgesteld maar kon ik me goed voorstellen dat de rest van de zaal een deel van mijn zenuwen had overgenomen.

 Boardroom Dynamics: Macht maakt intelligent

Floor Rink, RUG

floor rink forum commissarissen

Tot slot richtte Floor Rink (hoogleraar Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen) het woord tot de zaal. Ze is onder andere gespecialiseerd in arbeidspsychologie en ging in op het onderwerp Boardroom Dynamics. Hierin gaf ze de relatie aan tussen macht, intelligentie en dominantie. Ondanks iemands expertise bepaald dominantie iemands status in een groep. Dit betekent dat wanneer iemand die geen expertise heeft, maar wel heel dominant is, meer status geniet dan iemand met veel meer expertise en minder dominantie. Iets voor commissarissen om zich bewust van te zijn. Een voordeel van macht was dat je er intelligenter van wordt omdat je hersens, net als een spier, getraind kunnen worden.

Innovatie en Governance: De lat voor commissarissen ligt hoog, zeer hoog…

 De dag was op zijn einde en het enige wat restte was mijn slotwoord. Ik nam voor de vierde keer mijn aantekeningen door en vertelde de zaal wat ik had gezien. Er wordt veel van je verwacht als commissaris of als bestuurslid wanneer het op een innovatiestrategie aankomt. Je moet een mening hebben, bewust zijn van je machtspositie, je inlezen over de nieuwste technologieën, de dialoog aangaan met je bestuur, weten hoeveel CO2 je uitstoot, weten wat de klant wil, een innovatie funnel inrichten en als het even kan je eigen business model disrupten. Mijn advies is: zie strategie als een product; wees niet bang om te toetsen, te falen, opnieuw te beginnen, door te zetten, maar bovenal plezier te hebben.

Door Gilles de Jong – Innovation Booster

Hemingway

creating tomorrow's governance