Take aways Forum Insights in Innovation - Circular Economy, 20 september 2019

‘Circular Economy & Sustainability:

De kunst van de pinguin om in ijsbeer taal te spreken.’

commissaris opleiding circulaire economie

Op 20 september jl. organiseerde Hemingway Professional Governance een Insights Forum in de Serie Governance of Innovation. Dit keer met een focus op Circular Economy,  een essentieel strategisch thema relevant voor iedere commissaris en bestuurder.  

Ruim veertig intern toezichthouders en bestuurders gingen in dialoog met experts, voorlopers en opinieleiders over toezichthouden op Klimaat, energie transitie en vooral ook circulaire economie: Evert Greup (Ocean Clean-up & Jaarbeurs), Jan-Paul van Soest (De Gemeynt), Marco Waas (Nouryon), Leon Wijnands (ING). Hans Bolscher, meervoudig commissaris, bestuurder en entrepreneur, reflecteerde op alle bijdragen vanuit het perspectief van de toezichthouder.

De belangrijkste inzichten en take-aways zijn door Wouter Roosjen, Partner Innovation Booster, voor u samengevat:  ‘Circular Economy & Sustainability: De kunst van de pinguin om in ijsbeer taal te spreken.’

Evert Greup (Meervoudig Commissaris) – Richting, Veiligheid, Support en Daadkracht de essentiële ingrediënten voor een effectieve bijdrage van de toezichthouder op innovatie


Evert Greup roept de commissaris op om stil te staan bij zijn of haar rol als commissaris. Een CEO heeft een drukke agenda, maar wat is de agenda van de commissaris ?  Wat is de richting, de strategie, die de organisatie heeft ? Wat zijn de lange (duurzame) doelen die daarin echt doorslaggevend zijn? Hoe help jij vervolgens als commissaris om de CEO echt in zijn kracht te zetten? Lukt het jou om daarin een veilige omgeving te creëren en de persoonlijke verbinding aan te gaan? Of zal die CEO het als bedreigend zien en zit hij/zij helemaal niet te wachten op jouw support en blijft daadkracht uit.

Hierin zitten 4 stappen verwerkt waarin wij als Innovation Booster ook in geloven. Richting. Veiligheid. Support en daadkracht. Maar dan ook in die volgorde. Stappen die nodig zijn om een beweging te starten met als doel om resultaat te boeken. Een beweging van iedere grotere. Het aanjagen van de circulaire economie op macroniveau. Of de ontwikkeling van een nieuw product of dienst op micro/team niveau. Daarin begint het altijd het creëren van een richting, strategie. Wat is de stip op de horizon. Die mag radicaal zijn. Heel vaak starten we dan grote ambitieuze projecten en gaan we de doelen nastreven door in actie te komen. Maar vergeten we tijd te nemen om een veilige omgeving te creëren en naar elkaar uit te spreken welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn en hoe we daarop evalueren. De sociale componenten van innovatie die essentieel zijn om welke beweging dan ook te starten.

Jan-Paul van Soest (strategisch consultant e.a. De Gemeynt) – De kunst van de pinguïn om in IJsbeer taal te spreken


Jan-Paul van Soest schreef in een van zijn artikelen over een beweging. Een beweging die al 12000 jaar geleden is gestart en is afgesloten, namelijk het Holoceen. Ondertussen zijn wij, zoals hij schreef in zijn boek en noemde tijdens het Forum,  binnengestroomd in het Antropogeen. Het antropogeen is een tijd waarin we de gevolgen van onze menselijke activiteiten al ondervinden. Denk aan alle ontwikkelingen die het broeikaseffect versnellen en daarmee opwarming van de aarde vergroten.

Hierin is het wel belangrijk om aandacht te hebben voor het frame of perspectief dat je gebruikt om naar deze feiten te kijken. En te begrijpen dat mensen daarin een verschillend frame kiezen. De kunst is vervolgens om ‘de pinguïn waarneming naar de ijsbeer taal te vertalen’.

Tegelijkertijd leven wij in een tijd van deeleconomie circulariteit, een kernbetoog door Marco Waas...

Marco Waas (Director Innovation Nouryon) - De balans tussen de huidige business en nieuwe business opportunity’s ?

Marco Waas kwam met een inspirerend betoog waarin verschillende cases aan bod kwamen. Waarin hij de toezichthouder uitdaagt om stil te staan bij de kansen, maar ook bedreigingen van de transitie waarin we nu zitten. Wat is de balans tussen de huidige business en nieuwe business opportunity’s ?

Wanneer we als Innovation Boosters boardmembers van organisaties spreken, dan is iedereen bezig met innovatie. Allemaal innovatie labs worden opgetuigd, ideeën van werknemers worden getest, vaak ver van de kern van het bedrijf.

Maar kijken organisaties wel echt naar business opportunity’s en zijn ze echt bereid om naar de problemen van de klant te luisteren? Moeten ze daarin niet veel meer sector overstijgend gaan kijken welke richting we daarin uit willen, een veilige omgeving gaan creëren en oog houden voor de sociale componenten van innovatie. Om vervolgens te partneren en experimenteren met nieuwe duurzame/circulaire business modellen. Tja, Marco Waas doet deze dingen echt bij Nouryon.

Leon Wijnands ( Global Head Sustainability ING) – Sustainability in Banking implemented.

Sprak over de PACTA methode die ING toepast om actie te ondernemen om ver onder de stijging van de mondiale temperaturen van twee graden te blijven. Een leidend wereldwijde denktank is opgericht waarmee 17 hoog aangeschreven banken bereid zijn gevonden om deze methode te gaan piloten.


Take Out

In mijn ogen gaat bij de ontwikkelingen omtrent de circulaire economie veel meer over het veranderen van het system, in plaats het van het gedrag van de individu/organisatie. En daarin zullen organisaties sector overstijgend een richting moeten bepalen. Maar zijn toezichthouders bereid dat systeem gezamenlijk te creëren? Er zijn namelijk tal van mooie ontwikkelingen gaande, maar er zijn nog zoveel organisaties die hun kaarten op de borst houden vanuit economisch oogpunt.

 

Willen wij echt die circulaire economie gaan aanjagen, dan moeten we bereid zijn om met elkaar met nieuw systemen te experimenteren. Waarbij daadkracht en succes niet alleen gemeten wordt op basis van economische waarde. Maar dat er ook gekeken wordt naar hele andere ‘succes’ indicatoren.

 


Wouter Roosjen, Partner Innovation Booster


 


 

Hemingway

creating tomorrow's governance