Take aways Forum Insights in Innovation Digital 12 april 2019

 

Commissaris opleiding digital 

Digitale transitie en toezicht: 

Houd de horizon in het vizier!

Op 12 april jl. organiseerde Hemingway Professional Governance een Insights Forum in de Serie Governance of Innovation. Dit keer met een focus op Digital een essentieel strategisch thema relevant voor iedere commissaris en bestuurder.  

Ruim veertig intern toezichthouders en bestuurders gingen in dialoog met experts, voorlopers en opinieleiders over toezichthouden op digitale innovatie: Hans Borgman (UvA), Hans Timmerman (DELL), Monique van Dijken Eeuwijk (MGM), Robert van Espelo (Oracle) en Angelique Wouters (Digital Business Leader). Joke van Lonkhuijzen, meervoudig commissaris, reflecteerde op alle bijdragen vanuit het perspectief van de toezichthouder.

De belangrijkste inzichten en take-aways zijn door Gilles de Jong van Innovation Booster voor u samengevat: ‘Digitale transitie en toezicht: houd de horizon in het vizier !

Deze editie van de Hemingway Forum Series Governance of Innovation, woonde ik wederom met veel plezier bij. Op vrijdag 12 april werden verschillende bestuurders en commissarissen uit corporate Nederland uitgenodigd om geprikkeld te worden op het thema digitale transitie.

Hans Borgman was de eerste spreker die vanuit een technologisch perspectief de veranderingen in de maatschappij haarfijn wist uit te stippelen. Hij gaf mee dat snelheid en data key waren in dit landschap waarin data het nieuwe geld is. Handel snel en wees je bewust van de macht van de partij met de meeste data. Ik wil hier graag aan toevoegen dat de klant en/of de gebruiker van je producten nooit uit het oog verloren mag worden. De klant heeft een probleem en je product moet dat probleem oplossen. Wanneer organisaties dit vergeten, heeft het hebben van data geen enkel nut. Vanuit de zaal werd de business case aangehaald; wat is de waarde van een business case in de toekomst? Mijn idee; waar een succesvolle business case (viability van een propositie) vroeger alle deuren tot funding en budget opende, is tegenwoordig de klant de belangrijkste stakeholder. Kun je bewijzen dat je klant de nieuwe propositie van je zal afnemen? Desirability van je propositie is nu en in de toekomst waar beslissingen op gebaseerd zullen moeten worden. Daarnaast, wie heeft er ooit nog teruggekeken in een business case van vijf jaar geleden om te controleren of de voorspellingen klopten?

 

Hans Timmerman gaf ons niet alleen een inzicht in zijn visie op ontwikkeling van technologie (de kennis van techniek, iets anders dan techniek zelf!), maar ook een inkijkje in de wiskunde en astrofysica als metafoor voor techniek die in het universum van de organisatie aanwezig is. Daarnaast werd een interessant inzicht in de golf van Kondratiev gegeven die aangeeft dat in momenten van overvloed inventies gedaan worden en in schaarste plaats is voor innovatie. Hoewel dit wellicht voor een maatschappij toepasbaar is zie ik het tegenovergestelde gebeuren in organisaties. Wanneer er geld is, staat innovatie bovenaan de prioriteitenlijst. Worden budgetten gekort? Dan zijn innovatieve ideeën afleiding van de business as usual en wordt innovatie uitgesteld tot het moment dat er wat geld over is. Innovatie is geen nice-to-have, maar een need-to-have wanneer een organisatie wil overleven in de digitaliserende wereld. Paradoxale, maar terechte bevinding van Timmerman.

 

Aangekomen bij de allesbepalende en afdeling-overstijgende technieken als Artificial Intelligence en Blockchain riepen deze veel vragen op. De kennis rondom deze technieken bleek minder hoog dan ik had verwacht. Ik had mijn opmerking wellicht wat kunnen nuanceren, maar het kan niet zo zijn dat de groep mensen die de grootste organisaties van Nederland besturen de voordelen, nadelen en implicaties van blockchain niet kennen. Er werd geconcludeerd dat het van belang is dat RvC’s en RvB’s opgeleid, en sterker nog, bijgestaan of aangevuld moeten worden met kennis van de nieuwste technieken.

 

De (voor mij in ieder geval) introductie in regelgeving in relatie tot data door Monique van Dijken Eeuwijk maakte een feest der herkenning los in de zaal. Dit was voor mij dan weer een beetje een blackbox en ik besefte me des te meer dat ik mijn blockchain-opmerking zeker iets meer had moeten nuanceren… Mijn visie  op regelgeving is dat de grootste invloed op regelgeving en ethiek tijd is. Focus daarom niet alleen op het voldoen aan regelgeving als organisatie maar wees voorbereid op de mogelijkheden die nieuwe technologie, en onder invloed van tijd de onvermijdbare implementatie ervan, brengt. Zorg dat je niet de regels van het huidige spelletje volgt, maar wees bewust van het andere spel dat de concurrentie speelt.

 

Het afsluitende bijdrage kwam van Angelique Wouters en Robert-Jan van Espelo. Voornamelijk het ‘horizon-denken’ vond veel respons in de zaal. Horizon 1 innovaties hebben betrekking op de business as usual en het optimaliseren daarvan. Horizon 2 innovaties zijn de nieuwe business modellen die aansluiten bij je huidige organisatie. Horizon 3 innovaties zijn de ‘next-level’ innovaties die je huidige business model ontwrichten. Een mooie les die getrokken kon worden uit het verhaal van Angelique is dat innovatie moet ontstaan vanuit visie en het bestaande DNA van het bedrijf, als deze zaken overgeslagen worden zal innovatie geen inbedding vinden in de organisatie. De volgende stap is om een veilige cultuur voor innovatie te creëren waarin fouten gemaakt mogen worden en zelfs aangemoedigd worden (“Experiment! But don’t do stupid shit…”). Definieer vervolgens de juiste rollen en verantwoordelijkheden om innovatie uit te voeren en te beoordelen. Tot slot wil ik hieraan toevoegen dat het zaak is om continu te sturen op resultaat. Zorg dat innovaties getest en gemeten worden om te valideren of ze de voorspelde waarde hebben. Wees vervolgens ook niet bang ergens de stekker uit te trekken wanneer het geen waarde lijkt te leveren. Robert-Jan gaf aan dat Technologie, Bedrijfsprocessen en de Mens binnen organisaties de belangrijkste factoren zijn voor innovatie, waarin de mens de moeilijkste was om te veranderen. Een terechte opmerking uit de zaal had betrekking op het HR bestand; hoe krijg je mensen mee? Mijn advies: Zet gemotiveerde mensen in een team, zo nodig met een start-up, en begeleid ze in een project van 8-12 weken waarin ze werken aan een propositie. Dit is zowel opleiding als een beloning voor medewerkers!

 

Gilles de Jong

Innovation Booster

 

 

 

 

 

Hemingway

creating tomorrow's governance