Take aways Forum Series Governance of Innovation - Education 8 november 2019

De hierarchie van de onderwijsvernieuwing:

Het lukt zoveel beter daar waar er voldoende geld is voor bitterballen en witte wijn.

Helaas is dit vooralsnog alleen het geval in de hoogste regionen van het onderwijs.


Door Wouter Roosjen

 

Vrijdag was ik aanwezig bij het Hemingway Professional Governance forum in het kader van Innovation-Education. Een forum waarbij er gesproken en gediscussieerd is over de impact van digitalisering en innovatie binnen het onderwijs.

Het staat vast dat we ons in een tijd begeven waarin veel zaken om ons heen veranderen in een rap tempo. Paul Rullmann sprak: “De vierde industriële revolutie is begonnen”. Zelf stel ik mij een relatief nabije toekomst voor waarin robotica, kunstmatige intelligentie en 3D printing een groot deel van de bevolking in staat stellen om gemakkelijk en snel antwoorden te vinden, producten te maken of taken uit te voeren. Een tijd waarin we niet meer zelf lezen om kennis op te doen, maar kennis uploaden en downloaden.

Josephine de Zwaan spoorde ons aan om stil te staan bij de macro-invloeden, de bredere maatschappelijke krachten die de samenleving beïnvloeden, en de micro-invloeden die bestuurders en toezichthouders kunnen uitoefenen. ‘Ben je als commissaris een relevante aanjager en gesprekspartner op een van deze eerdergenoemde onderwerpen?’

Maar is ons hedendaagse curriculum nog wel zo ingericht dat wij de bestuurders van de toekomst kunnen blijven uitdagen? Moeten wij niet het curriculum aanpassen aan de nieuwe tijd waarin we leven? Andere vakken, nieuwe competenties? De zogeheten ‘21st century skills’, de speciale vaardigheden die nodig zouden zijn om het te redden in een hoogtechnologische samenleving. Net als bij het klimaat is het denken over het schoolcurriculum aan de polder overgelaten.

Ik ben van mening dat er meer aandacht besteedt moet worden aan het ontwikkelen van de zogeheten ‘soft skills’: sociale vaardigheden, leiderschapskwaliteiten, het vermogen om met tegenslagen om te gaan. Waarbij dé vijf leidende principes voor het toekomstig onderwijs moeten zijn; passie, nieuwsgierigheid, verbeelding, kritisch denken en doorzettingsvermogen. Principes die in mijn studieperiode in geen enkel semester aan bod zijn gekomen. 

Wouter Roosjen, Partner Innovation Booster

 

 

Hemingway

creating tomorrow's governance