Take aways Forum Series Governance of Innovation - Education 8 november 2019

De hierarchie van de onderwijsvernieuwing:

Het lukt zoveel beter daar waar er voldoende geld is voor bitterballen en witte wijn.

Helaas is dit vooralsnog alleen het geval in de hoogste regionen van het onderwijs.

Op 8 november 2019 organiseerde Hemingway Professional Governance een sectoraal Forum in de Serie Governance of Innovation. Dit keer met een focus op innovatie in onderwijs.

In een beperkt en select gezelschap van ruim 20 intern toezichthouders, bestuurders voorlopers en opinieleiders werd een intensieve dialoog aangegaan over de uitdagingen, dilemma’s en kansen van innovatie in de onderwijssector. Paul Rullmann (Voorzitter CDHO commissie doelmatigheid hoger onderwijs, Ministerie OCW en meervoudig bestuurder in het onderwijsveld), Paul Rupp (Voorzitter CvB Avans en meervoudig toezichthouder) leverden inspirerende bijdragen over maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen van invloed op het innovatievermogen in de onderwijs sector en behandelde een zeer concrete case hoe de transitie tussen aanbodgericht onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs te maken en wat dit betekent voor de organisatie.

Josephine de Zwaan, meervoudig commissaris in de culturele, bancaire, fair trade en ook onderwijssector, onder meer bij CITO, reflecteerde op alle bijdragen vanuit het perspectief van de toezichthouder.

Wouter Roosjen, Partner bij Innovation Booster, reflecteert vanuit innovatie en ondernemer perspectief op de voor hem meest belangrijke inzichten van deze Forum bijeenkomst. Vanuit de vraagstelling:  “Wat vind jij de belangrijkste uitdaging voor een toezichthouder op het gebied van educatie?”

Vrijdag was ik aanwezig bij het Hemingway Professional Governance forum in het kader van Innovation-Education. Een forum waarbij er gesproken en gediscussieerd is over de impact van digitalisering en innovatie binnen het onderwijs.

Het staat vast dat we ons in een tijd begeven waarin veel zaken om ons heen veranderen in een rap tempo. Paul Rullmann sprak: “De vierde industriële revolutie is begonnen”. Zelf stel ik mij een relatief nabije toekomst voor waarin robotica, kunstmatige intelligentie en 3D printing een groot deel van de bevolking in staat stellen om gemakkelijk en snel antwoorden te vinden, producten te maken of taken uit te voeren. Een tijd waarin we niet meer zelf lezen om kennis op te doen, maar kennis uploaden en downloaden.

Josephine de Zwaan spoorde ons aan om stil te staan bij de macro-invloeden, de bredere maatschappelijke krachten die de samenleving beïnvloeden, en de micro-invloeden die bestuurders en toezichthouders kunnen uitoefenen. ‘Ben je als commissaris een relevante aanjager en gesprekspartner op een van deze eerdergenoemde onderwerpen?’

Maar is ons hedendaagse curriculum nog wel zo ingericht dat wij de bestuurders van de toekomst kunnen blijven uitdagen? Moeten wij niet het curriculum aanpassen aan de nieuwe tijd waarin we leven? Andere vakken, nieuwe competenties? De zogeheten ‘21st century skills’, de speciale vaardigheden die nodig zouden zijn om het te redden in een hoogtechnologische samenleving. Net als bij het klimaat is het denken over het schoolcurriculum aan de polder overgelaten.

In ben van mening dat er meer aandacht besteedt moet worden aan het ontwikkelen van de zogeheten ‘soft skills’: sociale vaardigheden, leiderschapskwaliteiten, het vermogen om met tegenslagen om te gaan. Waarbij dé vijf leidende principes voor het toekomstig onderwijs moeten zijn; passie, nieuwsgierigheid, verbeelding, kritisch denken en doorzettingsvermogen. Principes die in mijn studieperiode in geen enkel semester aan bod zijn gekomen. 

Wouter Roosjen, Partner Innovation Booster

 

 

Hemingway

creating tomorrow's governance