Toezichthouder, hoe digitaal is uw strategie?

ICT en DT zijn kritische aandachtsterreinen geworden en hebben grote impact op de (financiële) stabiliteit en de continuïteit van de organisatie. Diverse studies (waaronder die van Hemingway Professional Governance in ‘14 en later KPMG in ’15) geven aan dat er nog steeds onvoldoende kennis van en inzicht in ICT en DT is bij toezichthouders. De traditionele manier om deze onderwerpen in te brengen was om zittende toezichthouders bij te laten praten door een consultant of de CIO. Helaas heeft deze aanpak niet meer gebracht dan enig bewustzijn. Deze reden daarvoor is waarschijnlijk dat huidige toezichthouders op zijn best technologie immigranten zijn of kunnen worden. Je weet ervan, maar het zit niet in je. Echt begrijpen hoe anders digitalisering werkt en wat het voor impact het heeft op verdienmodellen, concurrentie etc. wordt hierdoor niet bereikt. En dat voor beleidsterrein dat de continuïteit van de organsisatie gaat bepalen.

 Er zijn twee oplossingen. De eerste is om zittende toezichthouders daadwerkelijk bij te scholen op dit terrein wat veel verder gaat dan bijpraten. De vraag is of dat voldoende is. Wij denken van niet. De tweede oplossing is fundamenteler. Het profiel van de RvC of RvT moet aangepast door een CIO commissaris daarin op te nemen. In 2014 hebben CIONET Nederland [1] en Hemingway Professional Goverance een non-executive programma ontwikkeld om CIO’s, CDO’s, CTO’s en andere IT executives inzicht te geven in de rol van commissarissen. De potentiële deelnemers zijn vooraf gescreend op hun eigen commissariabel zijn. 

De opleiding is voor het eerst in 2014 aangeboden en bleek meteen een grote behoefte in te vullen.  Zo stelt Hessel Dikkers, CIO van de Nederlandse Spoorwegen en deelnemer aan het programma: “Ik neem waar dat ICT en digitalisering in toenemende mate het succes van een organisatie bepaalt. Het is daarom van groot belang dat de kennis hiervan ook bij Raden van Commissarissen aanwezig is”. Het derde programma staat inmiddels gepland in het najaar gaan we door, want een belangrijk deel van de deelnemers hebben inmiddels hun eerste toezichthoudende functie. Ze zijn er dus wel, maar je moet ze (her)kennen.

Hemingway ziet de komende jaren een toenemende behoefte aan toezichthouders met een deze achtergrond. “Het belang van een toezichthouder met deze achtergrond wordt wel onderkent, maar er heerst nog steeds een vooroordeel over deze groep. Dat is gelukkig nu een beetje aan het veranderen omdat je alleen al vanuit risico je je niet kunt permitteren om deze expertise niet aan boord te hebben. Toch is er vaak nog veel overtuigingskracht nodig bij de opdrachtgever om de Raad in gesprek te laten komen met deze nieuwe groep van toezichthouders”.

Gelukkig zien we nu enige versnelling omdat ook de politiek in de gaten krijgt dat er grote inhaalstappen gemaakt moeten worden. Ook de externe toezichthouder DNB heeft meer aandacht voor dit profiel bij de geschiktheidstoets. Belangrijke eigenschappen van de Technology Commissaris zijn dat hij/zij gewend is te werken in de snel veranderende en complexe omgeving van ICT en dag hij/zij de vaardigheden hebben om deze materie op een begrijpelijke manier in de Raad in te brengen. De tijd dat de toezichthouders zich laten bijpraten door een consultant of de CIO is echt voorbij. Het is niet meer de vraag of een organisatie een digitale strategie heeft maar of de strategie digitaal is. En hou daar maar een toezicht op!

 

Maarten den Ottolander                                      Frits Bussemaker

Hemingway Professional Goverance             CIONET

Hemingway

creating tomorrow's governance