Voor de commissaris van nu: Hoezo E-learning?

Er wordt veel verwacht van de commissaris van nu. Je moet een visie hebben op de innovatiestrategie, je bewust zijn van je verantwoordelijkheid en daarmee op je machtspositie. Je moet je inlezen over de nieuwste technologische ontwikkelingen, weten wat de klant wil, weten wat de stakeholders willen en als het even kan het huidige businessmodel durven te “challengen”.  

Anders gezegd: je moet een robuuste gesprekspartner zijn voor het bestuur en haar specialisten, vooral wanneer het gaat over de lange termijn waarde-creatie van de organisatie. En bovendien in staat zijn om effectief toezicht te houden op de realisatie ervan.  

En dit allemaal in een context waarin maatschappelijke, technologische, geopolitieke en economische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en vaak ook simultaan optreden.

Hemingway Professional Governance introduceert in samenwerking met haar kennispartners een E-learning platform voor commissarissen. Het platform ondersteunt commissarissen effectief bij visievorming en bij de voorbereiding van de robuuste dialoog met het Bestuur en haar specialisten. Een platform waar online kennisontwikkeling op relevante thematiek in toezicht samenkomt, aanvullend met een verdiepende dialoog met kennispartners in masterclasses. 

Het E-learning platform is onderdeel van de full service dienstverlening van Hemingway voor het commissariaat. Een unieke integrale dienstverlening die:

  • Door opleidingsprogramma’s en forums zowel de dialoog als het teamwork in de RvC en tussen RvC en bestuur ondersteunt -  Immers, met de snelheid waarmee maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen en innovaties plaatsvinden kun je het ‘optimale wiel van de toekomst’ alleen in dialoog en op basis van peer learning uitvinden. 
  • Diversiteit in kennis en kunde, vaardigheden, ervaring en expertise van de toezichthouder bevordert.
  • Permanente educatie en blended learning als vertrekpunt heeft: in de vorm van peer group learning en dialoog, aangevuld met een up-to-date online kennisplatform. 
  • De Raad in staat stelt scherp te blijven op de ontwikkeling van het zowel het toezichthoudend als het leiderschap team door regelmatig samenstelling en competenties van RvC en RvB te evalueren en herijken.

Blijf permanent actueel en maak kennis met het E-learning platform voor commissarissen en toezichthouders. Alle kennis binnen handbereik voor de commissaris van nu.

In samenwerking met: 

Hemingway

creating tomorrow's governance