Onze visie

Visie en ambitie

Bij Hemingway hebben wij eigenlijk maar één ambitie: het verrijken en optimaal laten functioneren van raden van commissarissen en raden van toezicht. Dat doen wij door toezichthouders op te leiden, ze voor u te zoeken en te plaatsen en ze bij te staan bij hun periodieke zelfevaluaties.  

Het afgelopen decennium is ‘toezicht houden’ als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen met rasse schreden geprofessionaliseerd. Professionalisering van toezicht in het algemeen is natuurlijk niet mogelijk zonder professionalisering van de individuele toezichthouder.  

Wij bieden een scala aan educatieve activiteiten en aanpalende diensten. Met ons blended learning aanbod ondersteunen wij toezichthouders bij het permanent actueel blijven. 

Wij vinden de combinatie van theorie en praktijk daarbij cruciaal. Steeds zullen wij met behulp van gerenommeerde commissarissen en docenten de dagelijkse praktijk van het toezichthouden, de daarbij behorende dilemma’s én best practices met u delen.

Hemingway

creating tomorrow's governance