Wat bieden wij?

Permanent Actueel

  

Onze full service dienstverlening:

  • Non-executive Search                                                                   

 Er wordt veel verwacht van de commissaris van nu. Je moet een visie hebben op de innovatiestrategie, je bewust zijn van je verantwoordelijkheid en daarmee op je bestuurlijke machtspositie. Je moet je inlezen over de nieuwste technologische ontwikkelingen, weten wat de klant wil, weten wat de stakeholders willen en als het even kan het huidige businessmodel durven te “challengen”.  

Hemingway Professional Governance beoogt om de commissaris en toezichthouder te ondersteunen in deze uitdagingen door middel van onze full service dienstverlening die volledig in het teken staat van wat wij noemen: Permanent Actueel

Opleidingen (alleen op uitnodiging)

Onze programma’s zijn gebaseerd op ontwikkeling van visie, kennis en vaardigheden van toezichthouders. Wij combineren kennis, ervaring en peer-group learning in een compacte hoogwaardige formule met 14 deelnemers.

College - Voor bestuurders en professionals, die zich willen voorbereiden op een commissariaat. Oriëntatie op de professie van toezichthouden en de eigen due dilligence staan centraal.

Chamber – Voor toezichthouders die minimaal twee commissariaten bekleden en op zoek zijn naar verdieping en het omgaan met dillema’s bij toezichthouden en versterking van hun effectiviteit.

Corporate Digital – Voor professionals binnen de functiegebieden: CDO, CHR, CIO, CMO en CTO met de ambitie voor een toezichthoudende functie. Hoe vul je je rol als “digitale deskundige’ in in een board die zelf weinig ingevoerd is in deze nieuwe aandachtsterreinen.

Non-Executive Leadership - Het Zijlstra Center (VU Amsterdam) en Hemingway hebben in deze opleiding hun academische kennis, netwerken, ervaring van de dagelijkse praktijk en handelingsrepertoire gecombineerd. Voor commissarissen en toezichthouders die zich verder willen ontwikkelen op het terrein van integriteitsvraagstukken en ethische dilemma's. Academisch geaccrediteerd en een alternatief voor de commissairsopleidingen bij Nijenrode, Erasmus en TIAS.

Klik hier voor meer informatie over de aankomende programma's.

 

Forums - Governance of Innovation (open inschrijving)

Hemingway organiseert jaarlijks meerdere Forums, voor intern toezichthouders en bestuurders, waarin zij in dialoog gaan met kennispartners en ervaringspartners over innovatie, technologie en de impact daarvan op de rol van de toezichthouder. 
De forums zijn toegankelijk voor zowel bestuurders als toezichthouders 

Klik hier voor de jaaragenda van de forums. 


E-learning platform voor toezichthouders (abonnement)

De eisen die gesteld worden aan toezichthouders worden steeds hoger, de hoeveelheid aan informatie wordt steeds groter. E-learning brengt de meest actuele en relevante kennis van verschillende kennispartners 24/7 beschikbaar binnen handbereik op het MyHemingway platform, gecombineerd met een afsluitende Masterclass met alle deelnemers aan het gevolgde leerpad. 

Klik hier voor meer informatie over het platform.

 

Board Evaluaties 

Van een laagdrempelige online zelfevaluatie tot een begeleide evaluatie op maat. Hemingway heeft een breed palet aan mogelijkheden voor de (zelf)evaluatie van de Raad van Commissarissen/Toezicht, waarbij de door ons ontwikkelde intelligent software en rapportage de basis vormt. De online zelfevaluatie biedt de mogelijkheid om sector of organisatie specifieke vragen toe te voegen. 

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden.

 

360 graden non-executive Feedback Module

Deze module geeft scherp inzicht in uw functioneren als toezichthouder en mogelijkheden tot ontwikkeling. Kwalitatieve feedback, gecombineerd met een door Hagan gevalideerd rapport. Dit rapport vormt de basis voor een persoonlijk gesprek met een van de 360Careers non-executive experts. Ervaring laat zien dat de uitkomsten van dit non-executive rapport fundamenteel anders zijn dan de uitkomsten van executive rapporten.  

Klik hier voor meer informatie over de module.


Non-executive Search

Hemingway Professional Governance werft ervaren én nieuwe toezichthouders om te komen tot een diverse, stevige en ter zake kundige raad. In de loop der jaren - mede door onze commissarisopleidingen - heeft Hemingway op basis van het by invitation only principe misschien wel het meest hoogwaardige non-executive bestand van Nederland opgebouwd. Bij de werving van commissarissen hebben wij niet alleen zicht op wat zij kunnen, maar ook op wie zij zijn en welke rol zij innemen binnen de Raad.

Klik hier voor meer informatie over rol die wij kunnen spelen bij uw werving en selectie opdrachten.

 

Strategic Leadership Evaluation

Het Strategic Board Assessment (SBA) instrument stelt de RvC/T in staat vanuit haar werkgeversrol om de capaciteiten van het leiderschapsteam direct te vergelijken met de complexiteit van de strategie. Leiderschap bekeken door de lens van strategie. Dit leidt tot scherp inzicht in welke mate het team de strategie kan uitvoeren en wat de individuele vaardigheden zijn van elk teamlid. De tool is een hulpmiddel bij het formuleren van een gedeelde visie van de commissarissen op de werkgeversrol en geschiktheid van topmanagement, gebruikmakend van geavanceerde cognitieve software.

Klik hier voor meer informatie over de aanpak en tool.

 

(Non-) Executive China Programme

Hemingway developed two (non)-executive programmes together with our partner the Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB), in 2019 elected as number one business school in China. The aim of the programme is to build better mutual understanding of governance between Chinese and European (non)-executives and investors and to strengthen business opportunities. The first trip in December 2019 was highly rated  by participants.

Click here for more information about the programme to China June 2020.

  

Medezeggenschap & Toezicht

SBI Formaat en Hemingway organiseren een uniek programma dat gericht is op medezeggenschapsleden die meer inzicht willen hebben in de rol van toezichthouders, in de bestuurlijke samenwerking en in de invulling van het recht van een voordrachtscommissaris. Het programma is toegankelijk voor leden van medezeggenschapsorganen van organisaties waar zij het recht van voordracht voor een toezichthouder hebben. Het programma wordt gebracht vanuit het perspectief van de rol van toezichthouders. Naast een kennispartner zal er per dagdeel telkens een zeer ervaren toezichthouder aanschuiven met inzichten vanuit de praktijk. 

Klik hier voor meer informatie over het programma.

Hemingway

creating tomorrow's governance