Programma

Non Executive Leadership Programma 2020 ; Integriteit & Ethiek

Leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht liggen onder het vergrootglas. Door kleine en grote incidenten in bijvoorbeeld de bancaire-, onderwijs- en woningbouwsector is de regelgeving verscherpt. Maar ook genoteerde organisaties krijgen steeds meer te maken met ‘een samenleving die op de achterbank van het toezicht zit’. Goed toezichthouden is zowel in publieke als private organisaties een kunst. Het vereist dan ook continue professionalisering om dit vak naar behoren te kunnen uitvoeren. En daar komt steeds meer ook de reflectieve kant bij kijken.

De samenleving verwacht van toezichthouders niet alleen dat zij toezicht houden op de harde kant van de organisatie, die voldoet aan de wet- en regelgeving en financieel gezond is, maar ook dat zij in staat zijn op morele en ethische gronden tot een meervoudige waardenafweging te komen; dat zij dat doen in een dynamische, continue veranderende context die per definitie slechts beperkt begrepen kan worden. Zij kunnen omgaan met onzekerheid.

 

  

Download Brochure 

Non Executive Leadership

Aankomende sessies

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: Wat is uw take out?

22-01-2021 09:30 - 11:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Reflectie

22-01-2021 11:30 - 17:00 Hemingway Boardroom, 26 Floor

Hemingway

creating tomorrow's governance