Programma

Non Executive Leadership Programma; de commissaris van NU - Integriteit & Ethiek

Leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht liggen onder het vergrootglas. Door kleine en grote incidenten in bijvoorbeeld de bancaire-, onderwijs- en woningbouwsector is de regelgeving verscherpt. Maar ook genoteerde organisaties krijgen steeds meer te maken met ‘een samenleving die op de achterbank van het toezicht zit’. Goed toezichthouden is zowel in publieke als private organisaties een kunst. Het vereist dan ook continue professionalisering om dit vak naar behoren te kunnen uitvoeren. En daar komt steeds meer ook de reflectieve kant bij kijken.

De samenleving verwacht van toezichthouders niet alleen dat zij toezicht houden op de harde kant van de organisatie, die voldoet aan de wet- en regelgeving en financieel gezond is, maar ook dat zij in staat zijn op morele en ethische gronden tot een meervoudige waardenafweging te komen; dat zij dat doen in een dynamische, continue veranderende context die per definitie slechts beperkt begrepen kan worden. Zij kunnen omgaan met onzekerheid.

 

  

Download Brochure 

Non Executive Leadership

Aankomende sessies

Module 1 Ken uzelf: Gedragspatronen bij stress en levenslijnen

29-11-2019 09:30 - 12:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Rob van Eijbergen   |   Ervaringspartner: Jacqueline Rijsdijk

Module 1 Ken uzelf: Persoonlijk waardensystemen

29-11-2019 13:00 - 15:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Eric van de Loo

Module 1 Ken uzelf: Persoonlijke leeropgave voor de leergang

29-11-2019 15:30 - 17:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Gerda van Dijk

Module 2 Digitalisering: Ontwikkelingen in digitalisering

17-01-2020 09:30 - 12:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Frans Feldberg   |   Ervaringspartner: Lineke Sneller

Module 2 Digitalisering: Waardendilemma's bij digitalisering

17-01-2020 13:00 - 15:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Jeroen van Hoof   |   Ervaringspartner: Lineke Sneller

Module 2 Digitalisering: Transformatie van organisaties

17-01-2020 15:30 - 17:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Frans Feldberg   |   Ervaringspartner: Lineke Sneller

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Effectief communiceren

06-03-2020 09:30 - 12:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Jacqueline Lenterman   |   Ervaringspartner: Maria van der Hoeven

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Stakeholder management

06-03-2020 13:00 - 15:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

  |   Ervaringspartner: Maria van der Hoeven

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Toezicht met politiek op de achterbank

06-03-2020 15:30 - 17:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Boele Staal   |   Ervaringspartner: Maria van der Hoeven

Module 4 Leiderschap: Invloed en Macht

24-04-2020 09:30 - 12:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Rob van Eijbergen   |   Ervaringspartner: Tex Gunning

Module 4 Leiderschap: Weerzin tegen moraliteit: Waarom handelt men zoals men handelt

24-04-2020 13:00 - 15:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Joke van Saane   |   Ervaringspartner: Tex Gunning

Module 4 Leiderschap: Inzichten uit de sociale, neuro- en de cognitieve psychologie

24-04-2020 15:30 - 17:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Floor Rink   |   Ervaringspartner: Tex Gunning

Module 5 Organisatie in context: Maatschappelijke ontwikkelingen

29-05-2020 09:30 - 12:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Alex Brenninkmeijer   |   Ervaringspartner: Margot Scheltema

Module 5 Organisatie in context: Ruimte in het systeem

29-05-2020 13:00 - 15:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Femke de Vries   |   Ervaringspartner: Margot Scheltema

Module 5 Organisatie in context: Maatschappelijke waardecreatie en verantwoord ondernemen

29-05-2020 15:30 - 17:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Johan Verstraeten   |   Ervaringspartner: Margot Scheltema

Module 6 Financieel Leiderschap: Sturen op financiën

26-06-2020 09:30 - 12:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Fieke van der Lecq   |   Ervaringspartner: Ab van der Touw

Module 6 Financieel Leiderschap: Financiën én meervoudig waardenafweging

26-06-2020 13:00 - 15:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Tjerk Budding   |   Ervaringspartner: Ab van der Touw

Module 6 Financieel Leiderschap: Risicomanagement en verantwoord handelen

26-06-2020 15:30 - 17:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Harold Naus   |   Ervaringspartner: Ab van der Touw

Module 7 Organisatie Ecologie: Systemisch kijken naar organisaties als een ecosysteem

18-09-2020 09:30 - 12:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Gerda van Dijk   |   Ervaringspartner: Alexander Rinnooij Kan

Module 7 Organisatie Ecologie: Effectief interveniëren in een bestaande dynamiek

18-09-2020 13:00 - 15:00 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Jan Kuipers   |   Ervaringspartner: Alexander Rinnooij Kan

Module 7 Organisatie Ecologie: Handelen in toxische systemen

18-09-2020 15:30 - 17:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Rob van Eijbergen   |   Ervaringspartner: Alexander Rinnooij Kan

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: Wat is uw take out?

02-10-2020 09:30 - 17:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Kennispartner: Wijnand Nuijts   |   Ervaringspartner: Henk Breukink

Hemingway

creating tomorrow's governance