Programma

Non Executive Leadership Programma; de commissaris van NU - Integriteit & Ethiek

Leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht liggen onder het vergrootglas. Door kleine en grote incidenten in bijvoorbeeld de bancaire-, onderwijs- en woningbouwsector is de regelgeving verscherpt. Maar ook genoteerde organisaties krijgen steeds meer te maken met ‘een samenleving die op de achterbank van het toezicht zit’. Goed toezichthouden is zowel in publieke als private organisaties een kunst. Het vereist dan ook continue professionalisering om dit vak naar behoren te kunnen uitvoeren. En daar komt steeds meer ook de reflectieve kant bij kijken. De samenleving verwacht van toezichthouders niet alleen dat zij toezicht houden op de harde kant van de organisatie, die voldoet aan de wet- en regelgeving en financieel gezond is, maar ook dat zij in staat zijn op morele en ethische gronden tot een meervoudige waardenafweging te komen; dat zij dat doen in een dynamische, continue veranderende context die per definitie slechts beperkt begrepen kan worden. Zij kunnen omgaan met onzekerheid.

Non Executive Leadership

Aankomende sessies

Introductie: Ken u zelve

20-09-2019 09:30 - 19:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Financieel leiderschap: Meervoudige waardenafweging

11-10-2019 09:30 - 19:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

  |   Ervaringspartner: Ab van der Touw

Ecologie van organisaties: integriteit en kwaliteit

29-11-2019 09:30 - 19:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

  |   Ervaringspartner: Alexander Rinnooij Kan

Digitalisering en innovatie: De nieuwe ethiek

17-01-2020 09:30 - 19:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

  |   Ervaringspartner: Lineke Sneller

Effectief omgaan met stakeholders en publieke opinie

06-03-2020 09:30 - 19:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

  |   Ervaringspartner: Maria van der Hoeven

Leiderschap en verantwoordelijk: moraliteit en ethiek

24-04-2020 09:30 - 19:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

  |   Ervaringspartner: Marike van Lier Lels

Organisatie in context: regels en bedoelingen

29-05-2020 09:30 - 19:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

  |   Ervaringspartner: Margot Scheltema

Verwachtingen van de commissaris van NU: Wat is uw take out?

26-06-2020 09:30 - 19:30 Hemingway, Boardroom, op de 26e etage

Hemingway

creating tomorrow's governance