Programma

De impact van Digitalisering en Innovatie in de zorg

Heb je als toezichthouder zicht op digitalisering en innovatie in de zorg en begrijp je voldoende de impact hiervan op je rol als toezichthouder?

Het antwoord is: nee. Want niemand heeft dat voor 100% op dit terrein dat zich heel snel ontwikkelt en waar niemand echt van weet waar het over vijf jaar staat. Maar het is goed om stil te staan of je deze materie voldoende eigen bent om hiervoor als toezichthouder een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de RvB. In welke mate kun je je verlaten op een mede toezichthouder die er wellicht meer verstand van heeft? Kan dat vanuit good governance? Wil je dat zelf wel?

Na deze dag ben je - voorlopig - weer helemaal bij.

Deze Verdiepingstafel is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders in de zorg (bewust voor care én cure). Je hoeft geen specialist te worden, maar basiskennis en inzicht moeten er wel zijn. Maar ook inzicht in wat deze ontwikkelingen betekenen voor je rol als toezichthouder. Wat doet het met risk, met de controlefunctie, met de klankbordfunctie, met het ethical framework etc.?

Ons advies is om deze dag samen met een collega toezichthouder te volgen en/of met een lid van de Raad van Bestuur. Dat maakt het makkelijker om daarna de vertaalslag te maken naar de organisatie waar je toezicht houdt.

De impact van Digitalisering en Innovatie in de zorg

Aankomende sessies

Meet & Greet

27-09-2019 09:00 - 09:30 Oracle Nederland

Blok 1: Governance

27-09-2019 09:30 - 12:15 Oracle Nederland

Kennispartner: Chantal van Spaendonck

 • Het risicoprofiel van uw organisatie verandert als gevolg van de digitale transformatie
 • Digitalisering is dé motor voor innovatie geworden
 • Uw accountant vervult slechts een beperkte rol
 • Hoe krijgt u grip op digitalisering in de Bestuurskamer
 • Positioneer de functie Hoofd e-Health/ICT adequaat
 • Organiseer Innovatie expliciet
 • Financiële investeringen 
 • De jaaragenda digitalisering die geldt voor iedere zorgorganisatie

Lunch

27-09-2019 12:15 - 13:00 Oracle Nederland

Blok 2: Digitalisering

27-09-2019 13:00 - 17:00 Oracle Nederland

Kennispartner: Erwin Jansen 

 • Internationale en nationale trends
 • KPI’s voor een goede besturing van digitalisering
 • De wettelijke kaders waaraan uw ICT dient te voldoen
 • Overheidsbeleid
 • ICT sourcing
 • Begrippen uit de dagelijkse praktijk:
  • EPDs, ECDs, PGOs, health-sensoren & wearable devices
  • Videocommunicatie (beeldbellen), domotica en robotica
  • Medische integratienetwerken en standaarden (MedMij, ZIBs, XDS)
  • Big data en kunstmatige intelligentie
  • Serious gaming, blockchain en cloud

Wrap-up

27-09-2019 17:00 - 17:30 Oracle Nederland

Network drinks

27-09-2019 17:30 - 18:00 Oracle Nederland

Hemingway

creating tomorrow's governance