Programma

De Commissaris van NU - Toezicht voorbij de Codes

Leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht liggen onder het vergrootglas. Door kleine en grote incidenten in bijvoorbeeld de bancaire-, onderwijs- en woningbouwsector is de regelgeving verscherpt. Maar ook genoteerde organisaties krijgen steeds meer te maken met ‘een samenleving die op de achterbank van het toezicht zit’. Goed toezichthouden is zowel in publieke als private organisaties een kunst. Het vereist dan ook continue professionalisering om dit vak naar behoren te kunnen uitvoeren. En daar komt steeds meer ook de reflectieve kant bij kijken.

De samenleving verwacht van toezichthouders niet alleen dat zij toezicht houden op de harde kant van de organisatie, die voldoet aan de wet- en regelgeving en financieel gezond is, maar ook dat zij in staat zijn op morele en ethische gronden tot een meervoudige waardenafweging te komen; dat zij dat doen in een dynamische, continue veranderende context die per definitie slechts beperkt begrepen kan worden. Zij kunnen omgaan met onzekerheid.

 

  

DeCommissaris van NU Programma: Toezicht voorbij de Codes

Aankomende sessies

Module 1 Ken uzelf: Omgaan met Macht!

25-03-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Margot Scheltema

Module 1 Ken uzelf: Persoonlijke leeropgave voor de leergang

25-03-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Gerda van Dijk

Governance: de geschreven en ongeschreven regels

08-04-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Governance: de geschreven en ongeschreven regels

08-04-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Governance: de geschreven en ongeschreven regels

08-04-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

De systeemwereld: Ecologie van de organisatie

20-05-2022 09:30 - 13:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Gerda van Dijk

De systeemwereld: Ecologie van de organisatie

20-05-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

De systeemwereld: Ecologie van de organisatie

20-05-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Maatschappelijke ontwikkelingen Einde van de groei economie?

17-06-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Maatschappelijke ontwikkelingen Einde van de groei economie?

17-06-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Maatschappelijke ontwikkelingen Einde van de groei economie?

17-06-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

De Escaperoom: Het Huis van Toezicht

15-09-2022 18:00 - 21:00 Online via Zoom

Kennispartner: Gerda van Dijk   |   Ervaringspartner: Rob van Eijbergen

De Escaperoom: Het Huis van Toezicht

21-09-2022 18:00 - 21:00 Online via Zoom

De Escaperoom: Het Huis van Toezicht

26-09-2022 18:00 - 00:00 Online via Zoom

Kennispartner: Rob van Eijbergen   |   Ervaringspartner: Gerda van Dijk

Financieel leiderschap: Meervoudige waardenafweging

14-10-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Financieel leiderschap: Meervoudige waardenafweging

14-10-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Financieel leiderschap: Meervoudige waardenafweging

14-10-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Financieel leiderschap: Meervoudige waardenafweging

14-10-2022 17:00 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Harold Naus

Wijs Toezicht

11-11-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Wijs Toezicht

11-11-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Wijs Toezicht

11-11-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Ab van der Touw

Commissaris van NU: Wat is uw take out?

16-12-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Commissaris van NU: Wat is uw take out?

16-12-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Commissaris van NU: Wat is uw take out?

16-12-2022 15:30 - 17:00 Hemingway Non-Executive People

Commissaris van NU: Wat is uw take out?

16-12-2022 17:00 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Hemingway

creating tomorrow's governance