Programma

De Commissaris van NU

Voor commissarissen en toezichthouders die staan voor toezichthouden voorbij de codes; die zich willen laten leiden door wijsheid, waarden en reflectie; die zich realiseren dat zij als individu een cruciale rol spelen in het besluitvormingsproces van meervoudige waardenafweging in de boardroom; die zich willen verdiepen in relevante academische kennis én praktijkvoorbeelden en deze willen vertalen naar de eigen toezichtspraktijk en het handelingsrepertoire.

Het lijkt bijna een paradox. In een tijd dat alles sneller gaat, de informatievoorziening nog nooit zo groot is geweest en de druk om direct te reageren norm is, behoort de rol van toezicht uit te gaan van een waarden-gedreven visie, gepaste afstand, integer handelen en het lef om ‘er nog eens een nachtje over te slapen’.

Toezicht gaat niet gebukt onder gebrek aan kennis en voortvarendheid, maar vaak onder gebrek aan wijsheid en een gedeeld waardenkader.

De samenleving ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerksamenleving met vraagstukken die private en not-for-profit organisaties uitdagen om elkaar op z’n minst te begrijpen en steeds vaker samen te werken in netwerken, allianties en ecosystemen. Dit vraagt van commissarissen en toezichthouders dat zij zich weten te verstaan tot de drie verschillende logica’s van de markt, de politiek en het publiek domein oftewel de samenleving. En dit vraagt bovenal dat zij in staat zijn om op een verantwoorde wijze meervoudige waarden afwegingen te maken met aandacht voor markt, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen gericht op lange termijn waardecreatie voor alle stakeholders. Hoe dat verantwoord te doen gaat voorbij de codes.

Herkent u zich hierin? Dan is deze commissarisleergang het overwegen waard als ‘een waardevol’ alternatief voor andere postacademische commissarisopleidingen.

Dit programma is een samenwerking van VU|Zijlstra Center en Hemingway en is universitair geaccrediteerd, bestaat uit 8 volle dagen met veel tijd voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling en is dus anders dan onze overige programma’s.

De Commissaris van NU Programma: Toezicht voorbij de Codes

Aankomende sessies

ONLINE kennismaking (via Zoom)

Module 1 Ken uzelf: State-of-the-Art toezicht: trends en ontwikkelingen

Kennispartner: Maarten den Ottolander

Module 1 Ken uzelf: Gedragspatronen bij stress en levenslijnen

Kennispartner: Rob van Eijbergen

Module 1 Ken uzelf: Persoonlijke leeropgave voor de leergang

Kennispartner: Gerda van Dijk

Module 2: De Escape room: Het Huis van Toezicht

23-11-2022 18:00 - 21:00 Online via Zoom

Kennispartner: Eric van den Bergh

Module 2: De Escape room: Het Huis van Toezicht

28-11-2022 18:00 - 21:00 Online via Zoom

Kennispartner: Eric van den Bergh

Module 2: De Escape room: Het Huis van Toezicht

01-12-2022 18:00 - 21:00 Online via Zoom

Kennispartner: Eric van den Bergh

Module 3 Financieel Leiderschap: Sturen op financiën

16-12-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Module 3 Financieel Leiderschap: Risicomanagement en verantwoord handelen

16-12-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Fieke van der Lecq   |   Ervaringspartner: Margot Scheltema

Module 3 Financieel Leiderschap: Financiën én meervoudig waardenafweging

16-12-2022 15:30 - 17:15 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Gerda van Dijk

Module 4: Wijs Toezicht

20-01-2023 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Joke van Saane

Module 4: Wijs Toezicht

20-01-2023 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Ab van der Touw

Module 4: Wijs Toezicht

20-01-2023 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Maarten den Ottolander

Module 5 Governance: (on)geschreven regels

Kennispartner: Floor Rink

Module 5 Governance: Basis, achtergrond en ontwikkelingen

10-02-2023 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Module 5 Governance: Basis, achtergrond en ontwikkelingen

Kennispartner: Maarten den Ottolander

Module 6 Maatschappelijke ontwikkelingen Einde van de groei economie?

Module 6 Maatschappelijke ontwikkelingen Einde van de groei economie?

Module 6 Maatschappelijke ontwikkelingen Einde van de groei economie?

Module 7: Kijken naar de organisatie als ecosysteem

07-04-2023 09:30 - 13:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Gerda van Dijk

Module 7: Omgaan met macht

07-04-2023 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Module 7: Reflectie op eigen rol in Ecosysteem

07-04-2023 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: Wat is uw take out?

Certificaatuitreiking

19-05-2023 12:15 - 12:30 Hemingway Non-Executive People

Farewell lunch

19-05-2023 12:30 - 14:00 Hemingway Non-Executive People

Hemingway

creating tomorrow's governance