Programma

De Commissaris van NU - Toezicht voorbij de Codes

Leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht liggen onder het vergrootglas. Door kleine en grote incidenten in bijvoorbeeld de bancaire-, onderwijs- en woningbouwsector is de regelgeving verscherpt. Maar ook genoteerde organisaties krijgen steeds meer te maken met ‘een samenleving die op de achterbank van het toezicht zit’. Goed toezichthouden is zowel in publieke als private organisaties een kunst. Het vereist dan ook continue professionalisering om dit vak naar behoren te kunnen uitvoeren. En daar komt steeds meer ook de reflectieve kant bij kijken.

De samenleving verwacht van toezichthouders niet alleen dat zij toezicht houden op de harde kant van de organisatie, die voldoet aan de wet- en regelgeving en financieel gezond is, maar ook dat zij in staat zijn op morele en ethische gronden tot een meervoudige waardenafweging te komen; dat zij dat doen in een dynamische, continue veranderende context die per definitie slechts beperkt begrepen kan worden. Zij kunnen omgaan met onzekerheid.

 

  

DeCommissaris van NU Programma: Toezicht voorbij de Codes

Aankomende sessies

Module 1 Ken uzelf: Omgaan met Macht!

28-01-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Module 1 Ken uzelf: Persoonlijke leeropgave voor de leergang

28-01-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Module 2 Organisatie in Context: Maatschappelijke ontwikkelingen

11-03-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Module 2 Organisatie in Context: Maatschappelijke waardecreatie en verantwoord ondernemen

11-03-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Module 2 Organisatie in Context: Reflectie met ervaringspartner

11-03-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Effectief communiceren

08-04-2022 09:30 - 13:00 Hemingway Non-Executive People

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Besturen en toezichthouden met politiek op de achterbank

08-04-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Reflectie met ervaringspartner

08-04-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Module 4 Leiderschap: Weerzin tegen moraliteit: Waarom handelt men zoals men handelt

20-05-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Module 4 Leiderschap: Inzichten uit de sociale, neuro- en de cognitieve psychologie

20-05-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Module 4 Leiderschap : Reflectie met ervaringspartner

20-05-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Module 5 Digitalisering: Ontwikkelingen in digitalisering

17-06-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Module 5 Digitalisering: Waardendilemma's bij digitalisering

17-06-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Module 5 Digitalisering: Transformatie van organisaties

17-06-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Albert Spijkman

Module 5 Digitalisering: Reflectie met ervaringspartner

17-06-2022 17:00 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Module 6 Financieel Leiderschap: Financiën én meervoudig waardenafweging

16-09-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Module 6 Financieel Leiderschap: Sturen op financiën

16-09-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Module 6 Financieel Leiderschap: Risicomanagement en verantwoord handelen

16-09-2022 15:30 - 17:00 Hemingway Non-Executive People

Module 6 Financieel Leiderschap: Reflectie met ervaringspartner

16-09-2022 17:00 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Module 7 Organisatie Ecologie: Systemisch kijken naar organisaties als een ecosysteem

14-10-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Module 7 Organisatie Ecologie: Effectief interveniëren in een bestaande dynamiek

14-10-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Module 7 Organisatie Ecologie: Reflectie met ervaringspartner

14-10-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: Toezichthouden voorbij de Codes

11-11-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: De Commissaris van NU (en actualiteit)

11-11-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: Wat is uw take out?

11-11-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Hemingway

creating tomorrow's governance