Programma

De Commissaris van NU - Toezicht voorbij de Codes

Leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht liggen onder het vergrootglas. Door kleine en grote incidenten in bijvoorbeeld de bancaire-, onderwijs- en woningbouwsector is de regelgeving verscherpt. Maar ook genoteerde organisaties krijgen steeds meer te maken met ‘een samenleving die op de achterbank van het toezicht zit’. Goed toezichthouden is zowel in publieke als private organisaties een kunst. Het vereist dan ook continue professionalisering om dit vak naar behoren te kunnen uitvoeren. En daar komt steeds meer ook de reflectieve kant bij kijken.

De samenleving verwacht van toezichthouders niet alleen dat zij toezicht houden op de harde kant van de organisatie, die voldoet aan de wet- en regelgeving en financieel gezond is, maar ook dat zij in staat zijn op morele en ethische gronden tot een meervoudige waardenafweging te komen; dat zij dat doen in een dynamische, continue veranderende context die per definitie slechts beperkt begrepen kan worden. Zij kunnen omgaan met onzekerheid.

 

  

DeCommissaris van NU Programma: Toezicht voorbij de Codes

Aankomende sessies

Module 3: Kijken naar de organisatie als ecosysteem

20-05-2022 09:30 - 13:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Gerda van Dijk

Module 3: Omgaan met macht

20-05-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Oscar David   |   Ervaringspartner: Harold Naus

Module 3: Reflectie op eigen rol in Ecosysteem

20-05-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Module 1 Ken uzelf: State-of-the-Art toezicht: trends en ontwikkelingen

17-06-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Professional Governance

Kennispartner: Maarten den Ottolander

Module 1 Ken uzelf: Gedragspatronen bij stress en levenslijnen

17-06-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Professional Governance

Kennispartner: Rob van Eijbergen

Module 1 Ken uzelf: Persoonlijke leeropgave voor de leergang

17-06-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Professional Governance

Kennispartner: Gerda van Dijk

Module 5: De Escape room: Het Huis van Toezicht

15-09-2022 18:00 - 21:00 Online via Zoom

Kennispartner: Eric van den Bergh

Module 5: De Escape room: Het Huis van Toezicht

21-09-2022 18:00 - 21:00 Online via Zoom

Kennispartner: Eric van den Bergh

Module 5: De Escape room: Het Huis van Toezicht

26-09-2022 18:00 - 00:00 Online via Zoom

Kennispartner: Eric van den Bergh

Module 6 Financieel Leiderschap: Sturen op financiën

14-10-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Module 6 Financieel Leiderschap: Risicomanagement en verantwoord handelen

14-10-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Margot Scheltema

Module 6 Financieel Leiderschap: Financiën én meervoudig waardenafweging

20-10-2022 15:30 - 17:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Gerda van Dijk

Wrap-up Insights

20-10-2022 17:00 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Module 7: Wijs Toezicht

11-11-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Joke van Saane

Module 7: Wijs Toezicht

11-11-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Ab van der Touw

Module 7: Wijs Toezicht

11-11-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Maarten den Ottolander

Module 2 Governance: (on)geschreven regels

16-12-2022 09:30 - 12:00 Hemingway Professional Governance

Kennispartner: Floor Rink

Module 2 Governance: Basis, achtergrond en ontwikkelingen

16-12-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Lodewijk Hijmans van den Bergh

Module 2 Governance: Basis, achtergrond en ontwikkelingen

16-12-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Professional Governance

Kennispartner: Maarten den Ottolander

Module 4: Maatschappelijke ontwikkelingen Einde van de groei economie?

20-01-2023 09:30 - 12:00 Hemingway Professional Governance

Module 4: Maatschappelijke ontwikkelingen Einde van de groei economie?

20-01-2023 13:00 - 15:00 Hemingway Professional Governance

Module 4: Maatschappelijke ontwikkelingen Einde van de groei economie?

20-01-2023 15:30 - 17:30 Hemingway Professional Governance

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: Wat is uw take out?

10-02-2023 09:30 - 12:00 Hemingway Professional Governance

Farewell lunch

10-02-2023 12:30 - 14:00 Hemingway Non-Executive People

Commissaris van NU: Wat is uw take out?

10-02-2023 15:30 - 17:00 Hemingway Professional Governance

Commissaris van NU: Wat is uw take out?

10-02-2023 17:00 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Hemingway

creating tomorrow's governance