Programma

Non Executive Leadership Programma - Integriteit & Ethiek | najaar 2021

Leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht liggen onder het vergrootglas. Door kleine en grote incidenten in bijvoorbeeld de bancaire-, onderwijs- en woningbouwsector is de regelgeving verscherpt. Maar ook genoteerde organisaties krijgen steeds meer te maken met ‘een samenleving die op de achterbank van het toezicht zit’. Goed toezichthouden is zowel in publieke als private organisaties een kunst. Het vereist dan ook continue professionalisering om dit vak naar behoren te kunnen uitvoeren. En daar komt steeds meer ook de reflectieve kant bij kijken.

De samenleving verwacht van toezichthouders niet alleen dat zij toezicht houden op de harde kant van de organisatie, die voldoet aan de wet- en regelgeving en financieel gezond is, maar ook dat zij in staat zijn op morele en ethische gronden tot een meervoudige waardenafweging te komen; dat zij dat doen in een dynamische, continue veranderende context die per definitie slechts beperkt begrepen kan worden. Zij kunnen omgaan met onzekerheid.

 

  

Non Executive Leadership Programma: De Commissaris van NU - Integriteit & Ethiek

Aankomende sessies

Module 1 Ken uzelf: Omgaan met Macht!

10-09-2021 13:00 - 15:00 HVK Stevens

Module 1 Ken uzelf: Persoonlijke leeropgave voor de leergang

10-09-2021 15:30 - 17:30 HVK Stevens

Module 2 Organisatie in Context: Maatschappelijke ontwikkelingen

15-10-2021 09:30 - 12:00 HVK Stevens

Module 2 Organisatie in Context: Maatschappelijke waardecreatie en verantwoord ondernemen

15-10-2021 13:00 - 15:00 HVK Stevens

Module 2 Organisatie in Context: Reflectie met ervaringspartner

15-10-2021 15:30 - 17:30 HVK Stevens

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Effectief communiceren

19-11-2021 09:30 - 13:00 HVK Stevens

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Besturen en toezichthouden met politiek op de achterbank

19-11-2021 13:00 - 15:00 HVK Stevens

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Reflectie met ervaringspartner

19-11-2021 15:30 - 17:30 HVK Stevens

Module 4 Leiderschap: Weerzin tegen moraliteit: Waarom handelt men zoals men handelt

10-12-2021 09:30 - 12:00 HVK Stevens

Module 4 Leiderschap: Inzichten uit de sociale, neuro- en de cognitieve psychologie

10-12-2021 13:00 - 15:00 HVK Stevens

Module 4 Leiderschap : Reflectie met ervaringspartner

10-12-2021 15:30 - 17:30 HVK Stevens

Module 5 Digitalisering: Ontwikkelingen in digitalisering

28-01-2022 09:30 - 12:00 HVK Stevens

Module 5 Digitalisering: Waardendilemma's bij digitalisering

28-01-2022 13:00 - 15:00 VU Zijlstra center

Module 5 Digitalisering: Transformatie van organisaties

28-01-2022 15:30 - 17:30 HVK Stevens

Kennispartner: Albert Spijkman

Module 5 Digitalisering: Reflectie met ervaringspartner

28-01-2022 17:00 - 17:30 HVK Stevens

Module 6 Financieel Leiderschap: Financiën én meervoudig waardenafweging

11-03-2022 09:30 - 12:00 HVK Stevens

Module 6 Financieel Leiderschap: Sturen op financiën

11-03-2022 13:00 - 15:00 HVK Stevens

Module 6 Financieel Leiderschap: Risicomanagement en verantwoord handelen

11-03-2022 15:30 - 17:00 HVK Stevens

Module 6 Financieel Leiderschap: Reflectie met ervaringspartner

11-03-2022 17:00 - 17:30 HVK Stevens

Module 7 Organisatie Ecologie: Systemisch kijken naar organisaties als een ecosysteem

08-04-2022 09:30 - 12:00 HVK Stevens

Module 7 Organisatie Ecologie: Effectief interveniëren in een bestaande dynamiek

08-04-2022 13:00 - 15:00 VU Zijlstra center

Module 7 Organisatie Ecologie: Reflectie met ervaringspartner

08-04-2022 15:30 - 17:30 HVK Stevens

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: Toezichthouden voorbij de Codes

20-05-2022 09:30 - 12:00 HVK Stevens

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: De Commissaris van NU (en actualiteit)

20-05-2022 13:00 - 15:00 HVK Stevens

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: Wat is uw take out?

20-05-2022 15:30 - 17:30 HVK Stevens

Hemingway

creating tomorrow's governance