Programma

Non Executive Leadership Programma 2021 - Integriteit & Ethiek

Leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht liggen onder het vergrootglas. Door kleine en grote incidenten in bijvoorbeeld de bancaire-, onderwijs- en woningbouwsector is de regelgeving verscherpt. Maar ook genoteerde organisaties krijgen steeds meer te maken met ‘een samenleving die op de achterbank van het toezicht zit’. Goed toezichthouden is zowel in publieke als private organisaties een kunst. Het vereist dan ook continue professionalisering om dit vak naar behoren te kunnen uitvoeren. En daar komt steeds meer ook de reflectieve kant bij kijken.

De samenleving verwacht van toezichthouders niet alleen dat zij toezicht houden op de harde kant van de organisatie, die voldoet aan de wet- en regelgeving en financieel gezond is, maar ook dat zij in staat zijn op morele en ethische gronden tot een meervoudige waardenafweging te komen; dat zij dat doen in een dynamische, continue veranderende context die per definitie slechts beperkt begrepen kan worden. Zij kunnen omgaan met onzekerheid.

 

  

Non Executive Leadership Programma: De Commissaris van NU - Integriteit & Ethiek

Aankomende sessies

Module 1 Ken uzelf: Persoonlijk waardensystemen

05-02-2021 13:00 - 15:00 VU Zijlstra center

Module 1 Ken uzelf: Persoonlijke leeropgave voor de leergang

05-02-2021 15:30 - 17:30 VU Zijlstra center

Module 2 Digitalisering: Ontwikkelingen in digitalisering

12-03-2021 09:30 - 12:00 VU Zijlstra center

Module 2 Digitalisering: Waardendilemma's bij digitalisering

12-03-2021 13:00 - 15:00 VU Zijlstra center

Module 2 Digitalisering: Transformatie van organisaties

12-03-2021 15:30 - 17:30 VU Zijlstra center

Kennispartner: Albert Spijkman

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Effectief communiceren

16-04-2021 09:30 - 13:00 VU Zijlstra center

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Stakeholder management

16-04-2021 13:00 - 15:00 VU Zijlstra center

Module 3 Stakeholders en publieke opinie: Toezicht met politiek op de achterbank

16-04-2021 15:30 - 17:30 VU Zijlstra center

Module 4 Leiderschap: Invloed en Macht

21-05-2021 09:30 - 12:00 VU Zijlstra center

Module 4 Leiderschap: Weerzin tegen moraliteit: Waarom handelt men zoals men handelt

21-05-2021 13:00 - 15:00 VU Zijlstra center

Module 4 Leiderschap: Inzichten uit de sociale, neuro- en de cognitieve psychologie

21-05-2021 15:30 - 17:30 VU Zijlstra center

Module 5 Organisatie in context: Maatschappelijke ontwikkelingen

18-06-2021 09:30 - 12:00 VU Zijlstra center

Module 5 Organisatie in context: Ruimte in het systeem

18-06-2021 13:00 - 15:00 VU Zijlstra center

Module 5 Organisatie in context: Maatschappelijke waardecreatie en verantwoord ondernemen

18-06-2021 15:30 - 17:30 VU Zijlstra center

Module 6 Financieel Leiderschap: Sturen op financiën

10-09-2021 09:30 - 13:00 VU Zijlstra center

Module 6 Financieel Leiderschap: Financiën én meervoudig waardenafweging

10-09-2021 13:00 - 15:00 VU Zijlstra center

Module 6 Financieel Leiderschap: Risicomanagement en verantwoord handelen

10-09-2021 15:30 - 17:30 VU Zijlstra center

Module 7 Organisatie Ecologie: Systemisch kijken naar organisaties als een ecosysteem

08-10-2021 09:30 - 12:00 VU Zijlstra center

Module 7 Organisatie Ecologie: Effectief interveniëren in een bestaande dynamiek

08-10-2021 13:00 - 15:00 VU Zijlstra center

Module 7 Organisatie Ecologie: Handelen in toxische systemen

08-10-2021 15:30 - 17:30 VU Zijlstra center

Module 8 Verwachtingen van de Commissaris van NU: Wat is uw take out?

19-11-2021 09:30 - 17:30 VU Zijlstra center

Hemingway

creating tomorrow's governance