Programma

Medezeggenschap & Toezicht

Welkom

Kom in gesprek met top commissarissen op 27 mei en 17 juni van 15.00 tot 19.30 uur tijdens een uniek programma voor medezeggenschapsleden die inzicht willen in de rol van toezichthouders, de bestuurlijke verhoudingen en het beter gebruikmaken van hun recht op hun voordrachtscommissaris.

Het belang van toezichthouders neemt toe en daarmee ook de eisen die aan hen gesteld mogen worden. Ook het ‘spel in de top’ wordt complexer en de aansluiting op toezicht en medezeggenschap des te belangrijker. Dat betekent dat de medezeggenschapsorganen goed inzicht moeten hebben in de rol van toezicht, de eisen die zij aan ‘hun’ voordrachtscommissaris moeten stellen en de manier van samenwerken met de interne toezichthouder.

Dit inzicht moet leiden tot het vestigen en verstevigen van de relatie tussen de medezeggenschap en het toezicht binnen de onderneming als ook tot de versterking van de dialoog binnen de driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Programma

Het programma is toegankelijk voor leden van medezeggenschapsorganen van organisaties, waarbinnen sprake is van het ‘versterkt’ voordrachtsrecht voor de benoeming van één derde van de RvC/RvT (artikel 2:268 lid 6 BW). Bij de samenstelling van de groep houden wij rekening met de mate van ervaring van de OR leden en diversiteit van sectoren. Twee werksessies van 15.00 tot 19.30 uur inclusief een Reflectie-diner met maximaal 16 deelnemers onder leiding van topspecialisten, die zelf ook toezichthouder zijn en de weerbarstigheid en uitdagingen van toezichthouden en benoemingstrajecten aan den lijve hebben ondervonden.

Medezeggenschap & Toezicht 2022

Aankomende sessies

Uitgangspunten voor Good Governance

16-03-2022 15:00 - 18:30 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Susan Dassen - Luhrman 

Deel 1: Ondernemingen, hun bestuur en het toezicht
Besturingsmodellen van Nederlandse ondernemingen, het structuurregime, de formatie van de board, de formatie van het toezicht en de toepassing van de Corporate Governance Code(s) worden gekoppeld aan de praktijk met specifieke aandacht voor de rollen van toezichthouders.

Deel 2 Rechten van de OR
Rechten van de OR op de formatie van de board én het toezicht. Wat staat er in de wet? Hoe past de OR zijn rechten in praktische zin toe? Remuneratie- en nominatiebeleid en de rol van de OR.

Deel 3 De Voordrachtscommissaris
De specifieke rol van de voordrachtscommissaris.

Afsluiting Reflectie-diner
In twee groepen wisselen wij ontdekte inzichten van de middag uit en leggen wij de belangrijkste dilemma’s vanuit de eigen ervaring aan elkaar voor. 

Het spel in de top, de dialoog binnen de gouden driehoek

14-04-2022 15:00 - 18:30 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Susan Dassen - Luhrman    |   Ervaringspartner: Jan Nooitgedagt

Deel 1: Formele Governance 
Korte terugblik op de vorige werksessie good governance

Deel 2: Informele Governance
De dynamiek in de boardroom en de rol van de OR binnen de driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zorgt de OR dat er een goede dialoog plaatsvindt? Wat vraagt dit van de OR? Wat levert dit de OR op?

Deel 3: Het profiel van de voordrachtscommissaris 
De deelnemers worden uitgedaagd na te denken over de samenstelling van hun RvC/RvT en het profiel dat zij opstellen voor ‘hun’ voordrachtscommissaris.
Hiervoor kiezen we een interactieve (spel-)vorm waarbij kennis/ervaring en kerncompetenties van de toekomstige commissaris centraal staan én waarbij het belang van een evenwichtige samenstelling van de RvC/RvT helder wordt.

Afsluiting Reflectie diner
In twee groepen wisselen wij ontdekte inzichten van de middag uit en leggen wij de belangrijkste dilemma’s uit vanuit de eigen ervaring aan elkaar voor.

Hemingway

creating tomorrow's governance