Programma

Medezeggenschap & Toezicht 2021

Hemingway heeft in samenwerking met Buro Dassen een nieuw inspirerend programma ontwikkeld om leden van medezeggenschapsorganen beter inzicht te geven in de veranderende rollen en bestuurlijke verantwoordelijkheden van Bestuur, Toezicht en Medezeggenschap. Het is deze driehoek die vanuit verschillende verantwoordelijkheid bij moet dragen aan de continuïteit van de organisaties.

Medezeggenschap & Toezicht 2020

Aankomende sessies

Uitgangspunten voor Good Governance

27-05-2021 15:00 - 19:30 Waterland Real Estate (Amstelveen)

Kennispartner: Susan Dassen - Luhrman 

Deel 1: Ondernemingen, hun bestuur en het toezicht
Besturingsmodellen van Nederlandse ondernemingen, het structuurregime, de formatie van de board, de formatie van het toezicht en de toepassing van de Corporate Governance Code(s) worden gekoppeld aan de praktijk met specifieke aandacht voor de rollen van toezichthouders.

Deel 2 Rechten van de OR
Rechten van de OR op de formatie van de board én het toezicht. Wat staat er in de wet? Hoe past de OR zijn rechten in praktische zin toe? Remuneratie- en nominatiebeleid en de rol van de OR.

Deel 3 De Voordrachtscommissaris
De specifieke rol van de voordrachtscommissaris.

Afsluiting Reflectie-diner
In twee groepen wisselen wij ontdekte inzichten van de middag uit en leggen wij de belangrijkste dilemma’s vanuit de eigen ervaring aan elkaar voor. 

Het spel in de top, de dialoog binnen de gouden driehoek

17-06-2021 15:00 - 19:30 Waterland Real Estate (Amstelveen)

Kennispartner: Susan Dassen - Luhrman    |   Ervaringspartner: Jan Nooitgedagt

Deel 1: Formele Governance 
Korte terugblik op de vorige werksessie good governance

Deel 2: Informele Governance
De dynamiek in de boardroom en de rol van de OR binnen de driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap. Hoe zorgt de OR dat er een goede dialoog plaatsvindt? Wat vraagt dit van de OR? Wat levert dit de OR op?

Deel 3: Het profiel van de voordrachtscommissaris 
De deelnemers worden uitgedaagd na te denken over de samenstelling van hun RvC/RvT en het profiel dat zij opstellen voor ‘hun’ voordrachtscommissaris.
Hiervoor kiezen we een interactieve (spel-)vorm waarbij kennis/ervaring en kerncompetenties van de toekomstige commissaris centraal staan én waarbij het belang van een evenwichtige samenstelling van de RvC/RvT helder wordt.

Afsluiting Reflectie diner
In twee groepen wisselen wij ontdekte inzichten van de middag uit en leggen wij de belangrijkste dilemma’s uit vanuit de eigen ervaring aan elkaar voor.

Hemingway

creating tomorrow's governance