Programma

Corporate Digital programma

In dit programma zijn de functiegebieden CDO, CHR, CIO,CMO en CTO gebundeld, omdat deze professionals meestal als team intensief betrokken zijn bij digitale en/of duurzaamheidtransformaties van organisaties. Derhalve werken zij vaak samen aan dezelfde strategische veranderthematiek, waarbij ook toezichthouders betrokken zijn. Ook nemen CEO’s van digitale dienstverleners deel aan dit programma. Een extra aandachtspunt in dit programma is hoe je als "digitale deskundige' je rol kunt in vullen in een board die zelf nog weinig ingevoerd is in deze nieuwe aandachtsterreinen.

Corporate Digital programma

Aankomende sessies

Geschiktheid van de Commissaris

01-10-2021 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Governance en aansprakelijkheid

01-10-2021 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Klimaat, duurzaamheid en innovatie

12-11-2021 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Anne-Claire van den Wall Bake- Dijkstra   |   Ervaringspartner: Jacqueline Cramer

M&A, Bank Relaties, Financiering & Private Equity

12-11-2021 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Bob Ernst   |   Ervaringspartner: Ron Icke

Financiële controle en de veranderende rol van de accountant

10-12-2021 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Mieke Pigeaud

Werkgeversrol van de RvC, KPI’s en remuneratie

10-12-2021 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Camiel Selker

Board dynamiek en de winst van vertrouwen

14-01-2022 13:00 - 15:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Jan Kuipers

Persoonlijke effectiviteit & wrap up

14-01-2022 15:30 - 17:30 Hemingway Non-Executive People

Hemingway

creating tomorrow's governance