Programma

De kleurrijke Raad | 1 november 2021

Het is opvallend dat deze doelgroep in beperkte mate toezichthouder zijn in de non-profit en culturele sector, maar nog weinig benoemd worden voor commissariaten in de profit sector. Argumenten van "ze zijn er niet" hebben we indertijd ook gehoord bij andere nieuwkomers zoals vrouwen, professionals met een digitale of duurzaamheid achtergrond. Ze waren er natuurlijk wel, maar je moet soms voorbij je eigen paradigma heen kijken.

De middag is opgezet om professionals met een multiculturele achtergrond kennis te laten maken met het commissariaat. De inleiders en ervaren commissarissen hebben een verschillende achtergronden zoals het moet zijn in een multiculturele samenleving.

Wij vragen een deelname-fee van €75 exclusief btw. De opbrengsten gaan naar een goed doel van diverstiteitsbevordering

Commissaris met diversiteitsachtergrond

Aankomende sessies

Ontvangst

01-11-2021 15:30 - 16:00 Hemingway Non-Executive People

Opening

01-11-2021 16:00 - 16:15 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Boukhiar Hamdani

Introductie op het Commissariaat

01-11-2021 16:15 - 17:00 Hemingway Non-Executive People

Kennispartner: Maarten den Ottolander

Mini Break

01-11-2021 17:00 - 17:15 Hemingway Non-Executive People

Ontmoet de commissaris | De weg naar toezichthouderschap

01-11-2021 17:15 - 19:00 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Ruth Sival- Groenveld

Ontmoet de commissaris | Governance en aansprakelijkheid

01-11-2021 17:15 - 19:00 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Annelies van der Pauw

Ontmoet de commissaris | Samenwerken in een RvC

01-11-2021 17:15 - 19:00 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Jan de Vries

Ontmoet de commissaris | Werkgeverschap van de commissarissen

01-11-2021 17:15 - 19:00 Hemingway Non-Executive People

  |   Ervaringspartner: Jacqueline Rijsdijk

Mini Break

01-11-2021 18:45 - 19:00 Hemingway Non-Executive People

Wrap-up Insights/Dialogue & Network Diner

01-11-2021 19:00 - 20:30 Hemingway Non-Executive People

Hemingway

creating tomorrow's governance