Programma

De kleurrijke Raad | 2 juni 2021

Het is opvallend dat deze doelgroep in beperkte mate toezichthouder zijn in de non-profit en culturele sector, maar nog weinig benoemd worden voor commissariaten in de profit sector. Argumenten van "ze zijn er niet" hebben we indertijd ook gehoord bij andere nieuwkomers zoals vrouwen, professionals met een digitale of duurzaamheid achtergrond. Ze waren er natuurlijk wel, maar je moet soms voorbij je eigen paradigma heen kijken.

De middag is opgezet om professionals met een multiculturele achtergrond kennis te laten maken met het commissariaat. De inleiders en ervaren commissarissen hebben een verschillende achtergronden zoals het moet zijn in een multiculturele samenleving.

Wij vragen een deelname-fee van €75 exclusief btw. De opbrengsten gaan naar een goed doel van diverstiteitsbevordering

Commissaris met diversiteitsachtergrond

Aankomende sessies

Ontvangst

02-06-2021 15:30 - 16:00 Waterland Real Estate (Amstelveen)

Opening

02-06-2021 16:00 - 16:15 Waterland Real Estate (Amstelveen)

Kennispartner: Boukhiar Hamdani

Introductie op het Commissariaat

02-06-2021 16:15 - 17:00 Waterland Real Estate (Amstelveen)

Kennispartner: Maarten den Ottolander

Mini Break

02-06-2021 17:00 - 17:15 Waterland Real Estate (Amstelveen)

Ontmoet de commissaris | Rollen van een toezichthouder

02-06-2021 17:15 - 19:00 Waterland Real Estate (Amstelveen)

Kennispartner: Maarten den Ottolander

Ontmoet de commissaris | De weg naar toezichthouderschap

02-06-2021 17:15 - 19:00 Waterland Real Estate (Amstelveen)

  |   Ervaringspartner: Ruth Sival- Groenveld

Ontmoet de commissaris | Samenwerken in een RvC

02-06-2021 17:15 - 19:00 Waterland Real Estate (Amstelveen)

  |   Ervaringspartner: Jan de Vries

Ontmoet de commissaris | Governance en aansprakelijkheid

02-06-2021 17:15 - 19:00 Waterland Real Estate (Amstelveen)

  |   Ervaringspartner: Annelies van der Pauw

Ontmoet de commissaris | Werkgeverschap van de commissarissen

02-06-2021 17:15 - 19:00 Waterland Real Estate (Amstelveen)

  |   Ervaringspartner: Jacqueline Rijsdijk

Wrap-up Insights/Dialogue & Network Diner

02-06-2021 19:00 - 20:30 Waterland Real Estate (Amstelveen)

Kennispartner: Naomi Sedney

Hemingway

creating tomorrow's governance