Non-Executive Search

Misschien wel het meest verrassende en hoogwaardige commissarisnetwerk in Nederland

Hemingway is gespecialiseerd in non-executive search en combineert deze praktijk bewust niet met executive search, omdat wij geloven dat deze twee terreinen vanuit good governance beter gescheiden kunnen zijn. We ondersteunen Raden van Commissarissen, Advies en Toezicht van profit, non-profit en beursgenoteerde organisaties bij de samenstelling van de Raad en het verkrijgen van de juiste toezichthouders. 

Toonaangevend netwerk 

In de loop der jaren - mede door onze commissarisopleidingen - heeft Hemingway op basis van het by invitation only principe een toonaangevend en hooggekwalificeerd netwerk van commissarissen en toezichthouders opgebouwd. Wij hebben niet alleen zicht op wat zij kunnen, maar ook op wie zij zijn en welke rol zij innemen binnen de Raad. Dit stelt ons in staat kandidaten beter te waarderen op hun ervaring en culturele fit. 

Wij hebben de unieke positie dat wij de potentieële kandidaten op elk ervaringsniveau echt kennen

omdat wij hen meer dan zes keer in commissaris-sessies meemaken. 

In de samenstelling van onze programma’s anticiperen wij op de actuele eisen van toezicht. Zo zijn wij een paar jaar geleden gestart met het opleiden van commissarissen met een strategisch HR profiel en commissarissen met een digitale business achtergrond. De top van deze profesionele doelgroep hebben wij geselteerd voro deelname en wij zien hen in toenemende magte hun positei innemen in toezichthoudende gremia, omda zij opgeleid als toezichthouder en hun rol begrijpen. 

Het beeld dat er onvoldoende gekwalificeerde commissarissen zijn,

herkennen wij dan ook niet.  

Werkwijze non-executive search

Met een wild card, waarbij van de uiteindelijk maximaal drie voorgedragen kandidaten er één een minder voor de hand liggend profiel heeft, daagt Hemingway opdrachtgevers uit om verder te kijken dan het gebruikelijke en zo tot nieuwe inzichten te komen. Dit principe kunnen wij hanteren omdat wij onze kandidaten beter kennen. 

Meer informatie? 

Wilt u meer weten? Wij zijn u graag van dienst. Vul onderstaand contactformulier in of bel 020-7981365.

Hemingway

creating tomorrow's governance

X