Non-Executive Search

Misschien wel het meest verrassende en hoogwaardige commissarisnetwerk in Nederland

Per 1 januari 2019 heeft Marie Leontine zich als non-executive search bij ons aangesloten. Marie Leontine is oprichtster van Boardrefreshments, waar zij jongere commissarissen begeleidt naar een toezichthoudende functie. Zij hanteert hierbij een effectieve en onconventionele aanpak, die goed past bij Hemingway. 

Hemingway is gespecialiseerd in non-executive search en combineert deze praktijk bewust niet met executive search, omdat wij geloven dat deze twee terreinen vanuit good governance beter gescheiden kunnen zijn. We ondersteunen Raden van Commissarissen, Advies en Toezicht van profit, non-profit en beursgenoteerde organisaties bij de samenstelling van de Raad en het verkrijgen van de juiste toezichthouders. 

Toonaangevend netwerk 

In de loop der jaren - mede door onze commissarisopleidingen - heeft Hemingway op basis van het by invitation only principe een toonaangevend en hooggekwalificeerd netwerk van commissarissen en toezichthouders opgebouwd. Bij de werving van commissarissen hebben wij niet alleen zicht op wat zij kunnen, maar ook op wie zij zijn en welke rol zij innemen binnen de Raad. Er is geen bureau dat de kandidaten meer dan zes heeft meegemaakt in discussies rondom het commissariaat. Dit stelt ons in staat kandidaten beter te waarderen op hun ervaring, kunde en culturele fit. 

Wij hebben de unieke positie dat wij de potentieële kandidaten op elk ervaringsniveau echt kennen
omdat wij hen meer dan zes keer in commissaris-sessies meemaken. 

In de samenstelling van onze programma’s anticiperen wij op de actuele eisen van toezicht. Zo zijn wij een paar jaar geleden gestart met het opleiden van commissarissen met een strategisch HR profiel en commissarissen met een digitale business achtergrond. De top van deze professionele doelgroep hebben wij geselecteerd voor deelname aan onze programma's. Wij zien hen in toenemende mate hun positie innemen in toezichthoudende gremia, omdat zij - meestal door ons - zijn opgeleid als toezichthouder en hun rol begrijpen. 

Het beeld dat er onvoldoende gekwalificeerde commissarissen zijn,
herkennen wij dan ook niet.  

Werkwijze non-executive search

Met een wild card kandidaat daagt Hemingway opdrachtgevers uit om verder te kijken dan het gebruikelijke en tot nieuwe inzichten te komen. Dit principe kunnen wij hanteren omdat wij onze kandidaten beter kennen. B

Suggestie

Probeer ons eens uit bij uw komende non executive search opdracht. Marie Leontine is te bereiken via degraaf@hemingway-pg.nl of 020-79 81 365. Marie Leontine heeft er heel veel zin in. En wij ook.  

Informatie? 

Wilt u meer weten? Wij zijn u graag van dienst. Vul onderstaand contactformulier in of bel 020-7981365.

Hemingway

creating tomorrow's governance