Non-Executive Search

Hemingway Professional Governance werft voor u ervaren én nieuwe commissarissen en toezichthouders om te komen tot een brede, stevige en ter zake kundige raad. 

Toonaangevend netwerk 

In de loop der jaren - mede door onze commissarisopleidingen - heeft Hemingway op basis van het by invitation only principe een toonaangevend en hooggekwalificeerd netwerk van commissarissen en toezichthouders opgebouwd. Bij de werving van commissarissen hebben wij niet alleen zicht op wat zij kunnen, maar ook op wie zij zijn en welke rol zij innemen binnen de Raad. Er is geen bureau dat de kandidaten meer dan zes keer heeft meegemaakt in discussies rondom het commissariaat. Dit stelt ons in staat kandidaten beter te waarderen op hun ervaring, kunde en culturele fit. Maar ook via onze alumni hebben wij toegang tot een breder netwerk dan dat van onszelf. 

Continue zijn we op zoek naar nieuwe instroom. Door de Forum Series Governance of Innovation hebben wij toegang tot een geheel nieuwe doelgroep van commissarissen met een digtale en innovatie achtergrond. 

Wij laten u graag kennismaken met stevige, betrouwbare ervaringsdeskundingen én met de nieuwe ‘unusual suspects’

Werkwijze non-executive search

Met een wild card kandidaat daagt Hemingway opdrachtgevers uit om verder te kijken dan het gebruikelijke en tot nieuwe inzichten te komen. 

In de samenstelling van onze programma’s en bij selectie van kandidaten anticiperen wij op de actuele eisen van toezicht. Daarnaast ondersteunen wij natuurlijk de organisatie en kandidaat bij een toetsing en bieden individuele en collectieve begeleidingstrajecten. 

Pro-actief?

Relaties die daarvoor open staan verrassen we graag tussentijds met goede kandidaten die actuele kennis toevoegen. Immers als de ontwikkelingen in de markt veranderen en/of de uitdagingen van de organisatie wijzigen is het logisch dat je kijkt of de samenstelling van de Raad van Commissarissen / Toezichthouders voldoende aansluit. 

Niet het rooster van aftreden maar de continue uitdaging van de noodzakelijke kennis, competenties en ervaring zijn leidend. 

Zo houden wij korte lijnen met topbestuurders en weten wanneer wie beschikbaar komt. Dat geeft u de gelegenheid om voor de markt uit in gesprek te komen met sterke interessante en actuele kandidaten.  

Focus

Hemingway is gespecialiseerd in non-executive search en combineert deze praktijk bewust niet met executive search, omdat wij geloven dat deze twee terreinen vanuit good governance beter gescheiden kunnen zijn. 

We ondersteunen Raden van Commissarissen, Advies en Toezicht van profit, non-profit en beursgenoteerde organisaties bij de samenstelling van de Raad en het verkrijgen van de juiste toezichthouders. 

Scale-up

Op zoek naar een Raad van Toezicht die past bij de snelle ontwikkelingen voor de markt en de organisatie?  Hemingway Professional Governance is de aangewezen partner om een goede raad samen te stellen en te ondersteunen in de inrichting omdat we continue nieuwe en actuele kennis combineren met ervaring in toezicht, in onze programma’s, forums en via ons netwerk. 

Suggestie

Probeer ons eens uit bij uw komende non-executive search opdracht. Wij zijn bereikbaar via search@hemingway-pg.nl.

Hemingway

creating tomorrow's governance