Board Support Services

State of the art Informatie en organisatie

De rol van toezichthouders is een 'kamelenneus' aan het worden. De verwachtingen, verantwoordelijkheden, taken, vereiste vaardigheden en aansprakelijkheden blijven stijgen.  Terecht. Maar tegelijkertijd is er echter nauwelijks evolutie in de ondersteuning voor toezichthoudende gremia.. Omdat leidinggevenden profiteren van professionele ondersteuning en bedrijfssecretariaten en bijvoorbeeld een OR gefaciliteerd wordt met eigen ondersteuning, experts en financiële middelen, blijven dergelijke faciliteiten zeer beperkt voor de gemiddelde raad van commissarissen.

 

Informatie en secretariële ondersteuning

Hemingway Professional Governance en JJK Corporate Governance willen een belangrijke bijdrage leveren aan het ondersteunen van toezichthouders die te maken hebben met deze fundamentele veranderingen in hun ‘professie’. Wij bieden Governance, Informatievoorziening en Corporate Secretarial Support op maat voor Raden van Commissarissen en Toezicht.

 

Voordelen van non-executive ondersteuning

  • State of the art informatieondersteuning (inclusief digitalisering).
  • Verlichten van niet-kerntaken.
  • Ondersteuning is flexibel in tijd; alleen aanwezig indien nodig.
  • Voorkomen van belangenconflicten voor de secretaris RvC.
  • Professionele capaciteit aan organisaties die de omvang van het personeelsbestand beperkt willen houden.
  • Op de hoogte blijven van de beste werkwijzen in een specifieke sector en bij vergelijkbare organisaties.
  • Extra ondersteuning in buitengewone omstandigheden.

Bij buitengewone situaties zoals strategische herijking, reorganisaties, fusies en acquisities conflicten met  de Raad van Bestuur, (civielrechtelijke en strafrechtelijke) aansprakelijkheid, tegenstrijdige belangen, fraude etc. , hebben toezichthouders professionele ondersteuning nodig om de toegenomen werklast en complexiteit aan te kunnen, ook in het licht van hun onafhankelijkheid.  

 

 

Hemingway

creating tomorrow's governance